ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดูการสาธิต Dynamics 365 Sales

เรียนรู้วิธีค้นหาและมุ่งเน้นผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่เหมาะสมและปิดการขายได้เร็วขึ้นโดยใช้ Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Sales Insights และ Microsoft Relationship Sales

สำรวจเพิ่มเติม

ค้นพบวิธีที่คุณสามารถมอบการมีส่วนร่วมของจริงและเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลที่ผู้ซื้อในปัจจุบันต้องการ พัฒนาความสัมพันธ์แบบส่วนตัวกับผู้ซื้อของคุณในวงกว้างโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงและระบบการคาดคะเนอัจฉริยะจาก Dynamics 365, LinkedIn และ Office 365