ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดูการสาธิต Dynamics 365 Sales Professional

เรียนรู้วิธีการลดวงจรการขายและเพิ่มผลิตภาพของผู้ขายโดยใช้ Sales Professional

สำรวจเพิ่มเติม

การกำหนดราคา

Dynamics 365 Sales Professional

Dynamics 365 Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป