ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Microsoft Relationship Sales

นำการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาสู่ประสบการณ์ดิจิทัล

เปลี่ยนการขายบนพื้นฐานความสัมพันธ์ด้วย Dynamics 365 Sales และ LinkedIn Sales Navigator

ความสามารถ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป