ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หัวหน้าฝ่ายขาย

เมื่อผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญ ขอให้วางใจ Dynamics 365 Sales เรียนรู้ว่าการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนศิลปะการสร้างความผูกพันของลูกค้าไปอย่างไร

ลูกค้ากำลังพลิกโฉมธุรกิจด้วย Dynamics 365 Sales

โลโก้ Crane
“ด้วย Microsoft Relationship Sales เราสามารถจัดทำ KPI ที่บอกเราว่าขั้นตอนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เราพิจารณาจำนวนผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและเป้าหมาย รอบการขายใช้เวลานานแค่ไหน และเวลาตั้งแต่ที่เราปิดบัญชีจนถึงเวลาที่สร้างรายได้ และหากขั้นตอนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็น เราสามารถสนับสนุนผู้ขายด้วยทรัพยากรที่พวกเขาต้องการ ซึ่งทำให้สร้างผลงานได้มากขึ้น”

John Jergens, Vice President of Global Sales

การเติบโตของรายได้

ขับเคลื่อนทรัพยากรการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการวางแผนรายได้ที่แม่นยำและคาดคะเนได้ เพิ่มรายได้ด้วยการเร่งเวลาข้อตกลงและมองหาโอกาสทางการขายใหม่ๆ ใช้ขั้นตอน ข้อตกลง และข่าวกรองความสัมพันธ์เพื่อทำการตัดสินใจด้วยการพิจารณาจากข้อมูล

การเพิ่มศักยภาพของผู้ขาย

ใช้ตัวช่วยความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและให้ผลกำไรมากขึ้นด้วยคำแนะนำเชิงบริบทตามระบบอัจฉริยะที่ฝังไว้ ดูคำแนะนำเนื้อหาเพื่อมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลและรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ซื้อมีส่วนร่วมกับอีเมลของคุณ ช่วยให้ทีมขายภายในมีการสนทนาการขายที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น

ประสิทธิภาพด้านการขาย

เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการขายโดยจัดหาเครื่องมือที่คุ้นเคยและปรับใช้ได้ง่ายซึ่งเหมาะกับวิธีการทำงานของผู้ขาย ทำให้กระบวนการขายเป็นแบบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ขายใช้เวลากับลูกค้ามากขึ้นและใช้เวลากับงานธุรการน้อยลง มอบแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ขายที่ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ขณะออฟไลน์เพื่อเพิ่มผลิตภาพสูงสุด

ความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้า

ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยแนวโน้มและเมตริกความสัมพันธ์ เช่น คุณภาพความสัมพันธ์ ซึ่งคำนวณจากข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ใน Dynamics 365, Office 365 และ LinkedIn

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ภาพหน้าจอที่แสดงหัวหน้าฝ่ายขาย