ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บุคคลที่กำลังมองดูแล็บท็อป

Dynamics 365 Supply Chain Management

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน

ปรับตัวอย่างรวดเร็วและดำเนินการอย่างยั่งยืนด้วยห่วงโซ่อุปทานที่คาดการณ์ได้

ลดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

สร้างห่วงโซ่อุปทานแบบอัจฉริยะและยืดหยุ่น

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งตอบสนองต่อความท้าทายโดยอัตโนมัติโดยใช้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ การวางแผนที่คล่องตัว และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

เร่งเวลาออกสู่ตลาดด้วยการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์จากส่วนกลาง และรับรองความถูกต้องด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

จัดซื้อจัดจ้างด้วยกลยุทธ์และประสิทธิภาพต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อและปรับปรุงการจัดการต้นทุนโดยใช้พอร์ทัลการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายและเชื่อมโยงไปยังแค็ตตาล็อกของผู้จัดจำหน่าย

ส่งมอบด้วยความสม่ำเสมอและความสะดวก

เร่งเวลาการส่งมอบโดยเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ทำให้การดำเนินการคลังสินค้าเป็นแบบอัตโนมัติ และเพิ่มปริมาณงาน

วางแผนอย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว

คาดการณ์อุปสงค์โดยใช้ AI และตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลังด้วยการวางแผนการอุปทานตามลำดับความสำคัญแบบใกล้เคียงเวลาจริง ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาการขาดแคลนของสินค้าคงคลังและการมีสินค้าคงคลังมากจนเกินไป

ผลิตด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

สร้างกระบวนการผลิตที่คล่องตัวโดยใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และความเป็นจริงผสมในขณะที่ทำงานกับระบบการดำเนินการผลิตที่มีอยู่ของคุณ

ทำงานอย่างแม่นยำและมองการณ์ไกล

ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงรุกเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและปรับปรุงความถูกต้องของสินค้าคงคลังด้วยการนับรอบอัตโนมัติเพื่อรักษาความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

แนะนํา Microsoft Supply Chain Platform

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น โดยใช้แพลตฟอร์มที่เปิด ยืดหยุ่น ทำงานร่วมกันได้ และมีการรักษาความปลอดภัย

ลูกค้ากำลังปรับปรุงการดำเนินงาน

รูปภาพที่แสดงถึงบริษัท Alterra Mountain Company

การรวมศูนย์การจัดซื้อเพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัท Alterra Mountain Company ได้รวมระบบ ERP เดิมไว้เจ็ดระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อชำระและการจัดการสินทรัพย์

รูปภาพที่แสดงถึง GN Group

การสร้างการดําเนินงานที่พิสูจน์อนาคต

GN Group ได้นำเอาข้อมูลเชิงลึกแบบคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ในการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานตั้นแต่ต้นจนจบจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

รูปภาพที่แสดงถึง ChemTreat

พลิกโฉมการบริการ

ChemTreat ปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้ทันสมัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการสินค้าคงคลัง การผลิต และการจัดจำหน่าย

รูปภาพที่แสดงถึงสินค้าคงคลังของ Microsoft

การลดของเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการศูนย์กลางหมุนเวียนของ Microsoft ประสบความสำเร็จในการนำชิ้นส่วนที่สำคัญมาใช้ซ้ำถึง 83 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดของเสียและลดการปล่อยคาร์บอน

รูปภาพที่แสดงถึง Jansen AG group

การปรับปรุงการผลิต

Jansen AG ช่วยให้ผู้วางแผนการผลิตสามารถจัดเตรียมลำดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์

ความสามารถที่สร้างความแตกต่าง

เผชิญกับความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้ามาหาคุณ ด้วยการมองเห็นแบบเรียลไทม์ การวางแผนที่คล่องตัว ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และระบบนิเวศของ Microsoft

  • โรงงานที่เชื่อมต่อด้วย IoT
  • การจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร
  • การจัดการซัพพลายเออร์ที่ทันสมัย
การมองเห็นแบบเรียลไทม์
  • การคาดการณ์ความต้องการด้วยระบบ AI
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
  • การวางแผนตามลำดับความสำคัญตามเวลาจริง
การวางแผนแบบ Agile
  • ระบบอัตโนมัติของคลังสินค้า
  • ความเป็นจริงผสม
  • การผลิตและการคลังสินค้าปลายทาง
ความต่อเนื่องของธุรกิจ

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ

Microsoft ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำใน Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ประจำเดือนกันยายน 20221

บุคคลสวมใส่หมวกนิรภัยที่ถือสมุดบันทึก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

บุคคลสวมใส่หมวกนิรภัยที่ถือสมุดบันทึก
1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 กันยายน 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith

GARTNER และ Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ และใช้งานในที่นี้โดยได้รับอนุญาต All rights reserved.

Gartner ไม่ได้รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ อย่างเป็นทางการ ดังที่ระบุในการเผยแพร่งานวิจัย และไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่มีการจัดอันดับหรือการประเมินอื่นๆ ที่มีคะแนนสูงที่สุด การเผยแพร่งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรการวิจัยของ Gartner ซึ่งไม่ควรระบุว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยนัย รวมถึงความพร้อมในการจำหน่ายหรือความสมบูรณ์เพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง