ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บุคคลในคลังสินค้าที่กำลังใช้แท็บเล็ตที่ดูเหมือนน่าจะกำลังใช้ S C M เพื่อควบคุมโฟลว์ของผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) ช่วยให้ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ควบคุมโฟลว์ของผลิตภัณฑ์และบริการได้ดีขึ้น ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่โลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงซอฟต์แวร์และระบบ SCM


ห่วงโซ่อุปทานคืออะไร

ในระดับพื้นฐาน ห่วงโซ่อุปทานคือกระบวนการที่คุณดำเนินการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้กับลูกค้า และการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือการจัดการกระบวนการนี้ ห่วงโซ่อุปทานในแบบเรียบง่ายมีเพียงคุณ ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของคุณ ลองดูตัวอย่างของห่วงโซ่อุปทานต่อไปนี้

  • ผู้ผลิตวัตถุดิบ
  • ผู้ผลิต
  • ผู้จัดจำหน่าย
  • ร้านค้าปลีก
  • ลูกค้า

แม้ว่าอาจดูเรียบง่าย แต่เมื่อคุณต้องการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ในหลายทวีปและเขตเวลาที่แตกต่างกัน คุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับระหว่างประเทศ และตามให้ทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้กระบวนการนี้อาจมีความซับซ้อนและท้าทายได้


โจทย์ท้าทายสามข้อของการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน

โลกาภิวัฒน์

แม้จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น แต่แรงกดดันก็ยังคงอยู่ที่การรักษาเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็วให้กับลูกค้าที่ต้องการรับผลิตภัณฑ์ของตนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกและตรงตามกำหนดเวลา

บริษัทของคุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าคงคลังที่ถูกต้องอย่างถูกที่ถูกเวลาทั่วโลก และช่วยกำจัดสินค้าคงคลังที่เกินความต้องการและสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดและลดต้นทุนลง

ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณควรจะมีแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียด เนื่องจากพวกเขามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

อีกหนึ่งความท้าทายคือ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณต้องรับแรงกดดันในการติดตามแนวโน้มล่าสุดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ขณะที่ยังคงลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของคุณด้วย

ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้นำไปสู่วงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงและมีความต้องการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความกดดันจากการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยคุณลักษณะใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วด้วย แนวโน้มทั้งหมดนี้ทำให้ธุรกิจของคุณต้องมีห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับอุปสงค์และความต้องการด้านการผลิตที่ผันผวนได้ดี

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประการสุดท้าย นอกเหนือจากการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวโน้มของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว คุณยังต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆ ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เป็นข้อบังคับระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล ด้านการผลิต การบรรจุ การจัดการ และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงกฎหมายด้านความปลอดภัย กฎหมายการปกป้องสิ่งแวดล้อม และแนวทางด้านความเท่าเทียมและการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องผ่านการควบคุมคุณภาพและการทดสอบความปลอดภัยที่หลากหลาย และกรอกเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนมาก เช่น ใบอนุญาต สิทธิ์การใช้งาน และการรับรองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งหมดนี้สามารถสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณได้อย่างรวดเร็ว


ข้อดีสามประการของซอฟต์แวร์ SCM

แม้ว่าคุณอาจมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอยู่แล้ว แต่คุณอาจพบว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถตามทันความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานโดยทั่วไปที่องค์กรที่กำลังเติบโตของคุณกำลังเผชิญอยู่ คุณต้องการซอฟต์แวร์ SCM รุ่นล่าสุดที่มีความสามารถของ AI, ความเป็นจริงผสม และ Internet of Things ซึ่งจะเติบโตไปพร้อมกับคุณและให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ประสบการณ์ที่เชื่อมต่อ

เมื่อห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจของคุณครอบคลุมหลายประเทศและเขตเวลาต่างๆ กัน คุณจะไม่สามารถมีแค่ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบที่ไม่ซิงค์กันได้อีกต่อไป ซอฟต์แวร์ SCM มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อและเชื่อมโยงกันเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นทุกแง่มุมของห่วงโซ่อุปทานของคุณ รวมถึงการขาย การจัดซื้อ โลจิสติกส์ การผลิต และการจัดการคลังสินค้า

ต้นทุนที่ลดลง

ช่วยลดต้นทุนในการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกด้วยซอฟต์แวร์ที่เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยกระบวนการจัดหาถึงการจ่ายเงินอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลดต้นทุนได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ ผ่านการซิงโครไนซ์ข้อมูลโลจิสติกส์ระหว่างไซต์ต่างๆ คลังสินค้า และวิธีการขนส่ง

ความเสี่ยงลดลง

ซอฟต์แวร์ SCM แบบครบวงจรช่วยให้คุณมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปรับตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งสำหรับรายงานที่เป็นข้อบังคับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการชำระเงิน และกฎด้านภาษี นอกจากนี้ คุณจะมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว เช่น การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส และศูนย์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย

ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วย Dynamics 365

ดูข้อดีทั้งหมดของโซลูชันซอฟต์แวร์ SCM ที่ใช้ Dynamics 365 Supply Chain Management เรียนรู้ว่าโซลูชันดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานของคุณไปพร้อมๆ กับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผลกำไรได้อย่างไร