Ana içeriğe geçin
Gartner logosu
Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises Görüntüsü

Kaynak: Gartner (Mayıs 2021)

Uzman tanıma

Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Önde gelen bağımsız araştırma firması Gartner, 2021 Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises'da Microsoft'u Vizyoner olarak seçti.

Raporu okuyun

* Bu grafik; Gartner, Inc. tarafından daha büyük bir araştırma belgesinin parçası olarak yayımlanmıştır ve belgenin tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesine, Microsoft'tan talep edilerek ulaşılabilir.

GARTNER, ABD'de ve diğer ülkelerde Gartner, Inc.'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve servis markasıdır ve burada izinle kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır. Gartner, araştırma yayınlarında geçen hiçbir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek dereceye veya başka bir sıfata sahip olan satıcıları seçmeleri gibi bir tavsiyede bulunmaz. Gartner araştırma yayınları, Gartner'ın araştırma kuruluşunun fikirlerinden oluşur ve genelgeçer bilgiler olarak algılanmamalıdır. Gartner, satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dahil olmak üzere bu araştırmaya yönelik açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

Hestermann'ın hazırladığı Gartner Magic Quadrant raporu

Kaynak: Hestermann, 22 Haziran 2020

Ürün Merkezli Kurumlar İçin Bulut ERP'si Gartner Magic Quadrant'ı

Önde gelen bağımsız araştırma firmalarından biri olan Gartner, Microsoft Dynamics 365'i, Ürün Merkezli Kurumlar İçin Bulut ERP'si 2020 Magic Quadrant'ında Vizyoner olarak kabul etti.


;

Bu grafikler, Gartner, Inc. tarafından daha büyük bir araştırma belgesinin bir parçası olarak yayımlanmıştır ve belgenin tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesi istek üzerine Microsoft'tan alınabilir.

Gartner, yaptığı araştırma yayımlarında bahsedilen hiçbir tedarikçi, ürün veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek derecelendirmeyi verdiği ya da başka bir sıfatla nitelendirdiği tedarikçileri kullanmaları tavsiyesinde bulunmaz. Gartner araştırma yayımları, Gartner’ın araştırma kurumunun fikirlerinden oluşur ve gerçeğin beyanı olarak kabul edilmemelidir. Gartner, bu araştırmayla ilgili olarak, ticari elverişliliğe ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere açık veya zımni her çeşit garantiyi reddeder.

GARTNER, ABD'de veya diğer ülkelerde Gartner, Inc.'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve servis markasıdır ve burada izinle kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.