Ana içeriğe geçin

Yan şirket nedir?

Yan şirketleri ve işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olduklarını anlamak, stratejiler ve planlamanın yanı sıra markanızı, kültürünüzü ve müşteri ilişkilerinizi korumak için kritik öneme sahiptir.


Yan şirketleri anlama

Yan şirket, ana şirket olarak bilinen başka bir şirket tarafından tamamen sahip olunan veya kısmen kontrol edilen bir ticari kuruluş veya şirkettir. Ana şirket genellikle yan şirkette yüzde 51 ile 99 arasında sermaye çoğunluğuna sahiptir. Yan şirketin tamamen (yüzde 100) başka bir şirkete ait olduğu durumlarda, yan şirket tamamına sahip olunan yan şirket olarak adlandırılır.

Bir şirketin ana şirket olmasının iki yolu bulunur:

 1. Birleşmeler ve satın almalar yoluyla (M&A) veya
 2. Ana şirketin başka stratejilere ve operasyonlara odaklanabilmesi için faaliyetlerinizin bir bölümüyle ilgilenecek daha küçük bir şirket (yan şirket) kurma.

Bir ana şirketin yan şirket üzerindeki gücü şirketler arasındaki ilişkiye bağlıdır. Şirketlerin spesifik alanlara odaklandığı ilişkiler olduğu gibi "yatay bütünleşme" sınıfında değerlendirilen ilişkiler de mevcuttur. Yatay bütünleşmede şirketler aynı düzeyde faaliyet gösterir. "Dikey bütünleşme" düzenlemesini benimseyen ana şirketler ise bir tedarik veya ürün zincirine dahil olan birden fazla şirkete sahiptir.


Yan şirketin avantajları

Yan şirketlerin ana şirketlere kıyasla sahip olduğu belirli avantajlar vardır. Bunlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 1. Marka bilinirliği. Yan şirketler büyüdükçe marka bilinirliklerini oluşturabilir ve pazardaki toplam paylarını artırabilir.
 2. Risk azaltma. Ana/yan şirket sistemi, kuruluşları yasal olarak ayırdığından riski azaltır. Bir yan kuruluş zarara uğradığında, bu kayıplar anında ana şirkete yansımaz ancak iflas durumunda, ana şirket ve yan şirketin yasal olarak aynı olduğu kanıtlanabilirse, yan şirketin yükümlülükleri ana şirkete devredilebilir.
 3. Daha fazla verimlilik ve çeşitlendirme. Yan şirketler oluşturulduğunda, bu şirketler kendilerine uygun bir yönetim tarzı ve kurumsal kültürü benimseyerek operasyonel verimliliği artırır.
 4. Vergi avantajları. Yan şirketin farklı bir bölge veya ülkede kurulduğu durumlar başta olmak üzere yan şirketler vergi avantajlarından yararlanabilir.
 5. Daha kolay birleşme ve satın almalar. Yan şirketler, şirket alt bölümlerini ana şirkete kıyasla daha kolay ve ucuza birleştirebilir veya satabilir.
 6. Kar amacı gütmeyen kuruluş avantajları. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ana şirketin kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünü korurken kar amaçlı faaliyetlerde bulunabilir.

LLC ile Corporation arasındaki farklar

Yan şirketinizi kurmaya karar vermeden önce, kurumunuzu bugün ve gelecekte başarıya ulaştıracak yapıyı nasıl kurmayı planladığınızı anlamanız gerekir. Ana ve yan şirket yapısı çeşitlerinden biri, şirketlerinden birini veya her ikisini birden sınırlı sorumlu şirket (LLC) olarak yeniden yapılandırmaktır. Şirketler, şirket veya sınırlı sorumlu şirket olarak düzenlenebilir ancak öncelikle bu kararların vergiler, konum, yasal şartlar, kuruluş maliyeti ve hissedarlar gibi risk azaltma etkenlerini nasıl etkileyeceği belirlenmelidir. Yan şirket kurmak, diğer finansal avantajlarının yanı sıra yükümlülüklere karşı ciddi bir koruma sağlayabilir.

Ayrıca, yan şirketin hisselerinin en az yüzde 50'sine sahip olmanız gereken bir "A şirketi" de kurabilirsiniz. Sahipliğin garantiye bağlı olduğu bir "C şirketi" yan şirketi de kurabilirsiniz.


Neden yan şirket kurmalısınız?

Tek üyesi ana şirket olan tek üyeli sınırlı sorumlu şirket (LLC) kurduktan sonra yan şirket oluşturabilirsiniz. Yan LLC'nin risklerini bölümlere ayırarak ana şirketi zarara uğratabilecek tüm yüksek riskli varlıkları ayırabilirsiniz. Burada amaç, diğer yan şirketlerin finansal olarak veya itibar açısından zarar görmesini önlemektir.

Daha fazla yan şirket kurdukça her bir şirketteki ürün ve hizmetlerinizi takip etmek genişlemenizin kritik bir adımı olacaktır. Küçük işletmenizde şu anda stok kontrolü olmasa bile, satın alınan tüm ürünleri takip ettiğiniz bir çözüm kullanmanız gerekecektir. Ayrıca her mali yılın sonunda genel muhasebenizin dengeli olması için bir sabit kıymet muhasebesi çözümünden yararlanmanız gerekir.


Yan şirket örnekleri

Ana şirket kimliğini ve kültürünü genişletmeye hazır olduğunuzda yan şirketiniz için yeni bir marka kimliği oluşturabilirsiniz. Böylece, ana şirketinizin itibarını riske atmadan ana şirketin prestijinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, her biri kendi kültürüne, yönetim yapısına ve yasal yapısına sahip birden fazla kimliği aynı çatı altında toplama avantajına sahip olabilirsiniz.

Buna örnek olarak Meta, Inc. verilebilir. Instagram LLC, Oculus VR LLC ve WhatsApp Inc. Facebook tarafından satın alındıktan sonra Facebook'un yan şirketleri haline gelmiştir.


Yan şirket nasıl kurulur?

Küçük veya orta ölçekli işletmenize bir yan kuruluş eklemeden önce, avantajları ve dezavantajları değerlendirmeniz gerekir. Riskleri almak istediğinize karar verdikten ve tüm şartları karşıladığınızdan emin olduktan sonra, yan şirket kuruluşuna başlayabilirsiniz.

 1. Yan kuruluş türünü seçin. Yan şirketinizi LLC veya Şirket türlerinden hangisinde yapılandırmak istediğinize karar vermeniz gerekir.
 2. Yönetim kurulunuz veya yönetiminizle bir toplantı gerçekleştirin. Toplantınızda, seçtiğiniz ticari kuruluş türünü belirtmeniz ve kararın yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanması ve arşivlenmesi gerekir.
 3. Bölgenizi seçin. Yan şirketinizi nerede oluşturacağınızı bilmeniz ve ilgili bölgeye göre gerekli tüm evrak işlerini tamamlamanız gerekir.
 4. Evraklarınızı düzenleyin. Şirket için ana sözleşmeyi veya LLC için kuruluş belgesini hazırlayın.
 5. Yan şirketinizin adını belirleyin. Şirketi kurmak istediğiniz bölgede kullanılmayan bir ad belirlediğinizden emin olun.
 6. Kanuni temsilci seçin.

Yan şirketi LLC olarak kuruyorsanız ana şirketi sahip olarak kaydedin. Şirket kuruyorsanız şirketin tüm hisse senetlerini ana şirkete verin. Kuruluş belgelerinizi ilgili makama ilettikten sonra yan şirketinizi faaliyete geçirebilirsiniz.


Bulut ERP çözümü ekleme

Yan şirketinizi kurduktan sonra, ana şirketten tüm yan şirketlere kadar faaliyet bilgilerinizin tamamını düzenlemeniz gerekir. Gerekli tüm finans bilgilerini takip ettiğinizden emin olmak için tüm özellikleri bir arada sunan bir çözüm kullanmanız gerekir. Bulut kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü, işletmenizin tüm bilgilerini tek bir platformda yönetmenize olanak tanır. Bu çözümü kullanmak, kuruluşunuz için süreçlerinizi oluşturma esnekliği elde etmenize yardımcı olacaktır.

Doğru ERP yazılımıyla yan şirketinizi kurma

Yan şirketler, işletmenizin daha fazla müşteriye ulaşması ve yeni pazarlara açılması için harika bir yöntem olabilir. Sorunsuz ve tümleşik büyüme için doğru çözümlere ve stratejilere sahip olmak işletmenizi kolaylıkla genişletmenizi sağlar.

Dynamics 365 Business Central finansal bilgilerin yanı sıra satış, operasyonlar ve hizmetler ile işletmeler arasında bağ kurar. Böylece takımınız faaliyetlerini düzene koyabilir ve buna bağlı olarak müşterilerinizin memnuniyetini artırabilir.