Ana içeriğe geçin
Tablet bilgisayara bakarak sabit kıymet muhasebesi bilgilerini değerlendiren iki kişi

Sabit kıymet muhasebesi nedir?

İşiniz büyüdükçe stok, satış, servis ve üretim sürecinin büyümesini izlemeniz gerekir. Takımınız ve muhasebe ihtiyaçlarınız için yalnızca el ile doldurulan elektronik tabloları kullanmak yeterli değildir. stok kontrolü yönteminizi güncelleştirmeniz gerekebilir. Bu da takımınızın eğitim alarak uyum sağlayacağı yeni yazılımlar satın almayı içerir. Sabit kıymet muhasebesi bu noktada devreye girer.

Sabit kıymet nedir?

Muhasebe sürecinizi anlamak için, önce sabit kıymetin ne olduğunu ve deponuzdaki diğer mallardan farkını anlamanız gerekir. Sabit sermaye olarak da bilinen sabit kıymetler, sürekli olarak gelir oluşturacağı beklentisiyle sahip olduğunuz veya yönettiğiniz arazi, tesis veya ekipmandır (PP&E). İşletmenizin sonraki takvim yılı içinde tüketmeyeceği, satmayacağı veya nakde dönüştürmeyeceği bir öğe sabit kıymet sayılır. Sabit kıymetler, nakit durumda olan veya sonraki 12 ay içinde nakde dönüştürülmesi planlanan cari kıymetlerden farklıdır.

Stokun kısa bir zaman diliminde tüketilmesi planlandığından sabit kıymetler stoktan da faklıdır. Stok, aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılabilir:

 • Ham maddeler

 • Satışa hazır mamul mallar

 • Yarı mamul mallar ve yapım aşamasındaki hizmetler

 • Operasyon, onarım ve bakım malzemeleri

Stokunuz tüm mamul mallarınızın yanı sıra bu malları üretmek için gerekli malzemeleri de içerir. Sabit kıymetler ise bu mamul malları üretmek, saklamak ve göndermek için kullandığınız varlıklardır.

costs

Dynamics 365, projelerin bütçeyi aşmamasına yardımcı olur

Tüm finansal bilgilerinizi, satışlarınızı ve faaliyetlerinizi tek bir çözümde bir araya getiren kapsamlı iş yönetimi aracı Dynamics 365 Business Central ile tüm proje giderlerini planlayın, kaynakları belirleyin ve izleyin.

Sabit kıymet türleri

İşletmeler, belirli sabit kıymet türlerine yatırım yapar. Bu türlerden bazıları şunlardır:

 • Binalar ve tesisler

 • Bilgisayar ekipmanı ve yazılımları

 • Mobilya ve demirbaşlar

 • Makineler

 • Araçlar

Ek maliyetler genellikle sabit kıymetlerin satın alınmasıyla ilgilidir. Yan şirketler veya üçüncü taraf şirketleri, kıymetleriniz içinde önemli bir artışa neden olur. Örneğin, yazılım satın alma veya geliştirmenin yanı sıra eski verileri dönüştürme, eğitim ve bakıma yönelik aktifleştirilmiş maliyetler de genel maliyetlerinize dahil edilmelidir.

Sabit kıymet muhasebesini anlama

Sabit kıymet muhasebesi, işletmenizin sabit kıymetleri hakkındaki finansal kayıtlarının eksiksiz olarak kayıt altına alınmasıdır. Burada, bir kıymetin yaşam döngüsü beş farklı aşamada ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlk kez satın aldığınız tarihten itibaren her sabit kıymetin yaşam döngüsü, aşağıdaki beş aşamadan en az üçünü içerir:

 1. Alım: Yeni bir sabit kıymet muhasebe defterine kaydedilir.

 2. Amortisman: Sabit kıymetinizin değeri belirli bir yönteme göre hesaplanarak düzenli bir şekilde düşer.

 3. Yeniden değerleme: Geçerli adil pazar değerini kaydetmek için değerlendirme.

 4. Değer düşüşü: Değer azaltma olarak da bilinen bu aşama, olaylar veya koşullar nedeniyle kayıtlı değer azalması anlamına gelir.

 5. Elden çıkarma: Bir varlığın hizmet ömrü sonunda satılması, hurdaya çıkarılması veya başka bir biçimde elden çıkarılması.

Denetimler de mali yıla ait defterler kapatıldıktan sonra şirketin muhasebe kayıtlarının ayrıntılı kontrollerine dahil edilir. Hem şirket içi hem de şirket dışı denetimlerde, notlarınız ve kıymetlerinizin fiili durumu arasında tutarsızlık veya farklar olup olmadığını fark edebilirsiniz. Ayrıca bu denetimler, beklenenden fazla para kaybediyorsanız kıymetleriniz ve muhasebe defterlerinizle ilgili şeffaflığı artırır.

Amortisman yöntemleri

Amortisman, muhasebenizin ayrılmaz bir parçasıdır ve sabit kıymetlerinizin eskidikçe değerlerinin nasıl azalacağını gösterir. Amortismanı hesaplamak için kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. En sık kullanılan dört yöntem şunlardır:

 • Kalan değerler üzerinden amortisman: Giderin ilk birkaç yılda daha fazla olup daha sonra azaldığı hızlandırılmış amortisman yöntemidir. Bu yönetim, zamanla eskiyebilecek ekipmanları kullanmanızı sağlar.

 • Değişmez oranlı: Her yıl eşit tutarda amortisman uygulanır.

 • Yıl sayıları toplamı yöntemi (SYD): Bu yöntem, yıl sayısının hesaplanması yoluyla ilk yıllarda daha fazla ve sonraki yıllarda daha az değer düşmesi uygulamanızı sağlar.

 • Üretim birimleri: Üretilen çıktıya göre her yıl değişen amortisman gideri. Bu yöntem, işletmenin gerçek çıktısını oluşturduğu amortisman gideriyle eşleştirmesini sağlar.

Kıymetin türüne ve ömrüne göre en iyi sonuçları elde etmek için farklı yöntemler bulunur. Doğru amortisman yönteminin seçilmesi, mali yılın sonunda ne kadar başarılı olacağınızı belirleyen tek etken değildir.

Sabit kıymet muhasebenizi iyileştirme ile ilgili ipuçları

Sabit kıymet muhasebesinin temellerini anladığınızda, kazancınızı en üst düzeye çıkardığınızdan emin olmak için stratejinize bazı yöntemler ekleyebilirsiniz.

 1. Aktifleştirme için eşik belirleyin. Bir öğeyi ilk kez satın aldığınızda karar vericileriniz aktifleştirme için sabit tutarı doğru şekilde belirler. Böylece, muhasebe defterlerinizin tek bir biçimde düzenli olmasını sağlarsınız. Siz ve takımınız muhasebe hatalarını anında fark edebilir.

 2. Ekipman ömrünü yeniden değerleyin. Sabit kıymetlerinizi asıl amaçları için kullanabileceğiniz süreyi doğru şekilde tahmin etmek işletmeniz için uzun vadede çok yararlıdır. Muhasebe defterleriniz ve amortismanlarınız doğru kullanım ömrü tahminlerine bağlıdır. Bu nedenle, bu süre zaman içinde değişebileceğinden gerektiğinde yeniden değerlendirme yapmak önemlidir.

 3. Kıymetlerinizi etiketleyin. Birçok farklı etken sabit kıymetlerinizin değerini etkileyebileceğinden kıymetlerinizi etiketlemeniz büyük önem taşır. Etiketleme, kullanım ömrü boyunca kıymetlerinizin izlenmesine, hırsızlığın ve yanlış yere yerleştirmenin önlenmesine ve finansal istatistikleri kontrol etmenize yardımcı olur.

 4. Sabit kıymet muhasebesi yazılımıyla içgörüleri otomatik olarak elde edin. Sabit kıymet muhasebesi yazılımı sayesinde verilerinizi izlemeye yardımcı olmak için el ile yapılan işlemleri otomatikleştirmeniz süreçlerinizi kolaylaştırır. Parola koruması da yalnızca bu verilere ihtiyaç duyan ve gerekli eğitimi almış kişilere erişim sağlar.

Yaşam döngüleri boyunca şeffaflığı koruma, gerekli paydaşları olası bakım sorunları hakkında bilgilendirme ve belirli bir tarihte kıymetlerinizin durumunu kaydetmeyle ilgili en iyi yöntemden yararlanmak için takımınızın doğru sabit kıymet muhasebesi yazılımına sahip olması büyük önem taşır.

İşletmenize sabit kıymet muhasebesi yazılımı ekleme

İşletmeniz büyüdükçe muhasebe sürecinizin şeffaflığına katkı sağlayacak sezgisel bir yazılım kullanmak gelecek stratejilerinizde önemli bir rol oynar. Hepsi bir arada, bulut kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü işletmenizin başarısında bir dönüm noktasıdır.

Dynamics 365 Business Central, takımınızın birden çok işlemi ve planlamayı kolayca gerçekleştirmesine yardımcı olacak kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür. Tüm finansal bilgilerin, satışların, hizmetlerin ve faaliyetlerin tek bir kolay iş sürecinde bir araya getirilmesi sayesinde takımınız, daha iyi iş kararları almak için tüm müşteri etkileşimlerini kolayca izleyebilecektir.