Ana içeriğe geçin
E R P'nin tanımını düşündüğü varsayılan bir grup kişi

ERP'nin tanımı

ERP olarak da bilinen kurumsal kaynak planlama; finans, üretim, perakende, tedarik zinciri, insan kaynakları ve operasyondaki iş süreçlerini otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan bir sistemdir. Liderlerin içgörü kazanmasına, operasyonların en iyi duruma getirilmesine ve karar verme sürecinin iyileştirilmesine yardımcı olan ERP sistemleri, bilgileri farklı departmanlar arasında tümleştirerek veri silolarını ortadan kaldırır.


Farklı iş alanlarındaki ERP örnekleri

Kuruluşunuzun kapsamlı bir görünümünü sağlayan ERP sistemleri, kuruluşunuz genelinde çeşitli işlemleri ve departmanları birbirine bağlar. Belirli departmanlara daha fazla odaklanmak için yakınlaşın veya işletmenin genel olarak nasıl çalıştığını görmek için uzaklaşın. Bu tek görünüm, sorunlardan bir adım ileride olmanıza yardımcı olur ve yoldaki engelleri ortadan kaldırır. İşinizi büyütmeye devam etmek için gerekli değişiklikleri yapın.

İş zekasını ortaya çıkaran ERP sistemleri bir kuruluşun birçok alanına yarar sağlar. İyi tanımlanmış ERP sistemlerinin, işletmenin ortak alanlarını nasıl daha etkin ve uygun duruma getirdiğine ilişkin bazı örnekler burada belirtilmiştir.

Finans

Kârlılığı artırın, hataları belirleyin, yinelemeleri ortadan kaldırın ve iyi tanımlanmış ERP sistemlerinin ortaya çıkardığı iş zekası ile uyumluluk sağlayın.

Üretim

Ürün teslimini ve üretimi hızlandıran ERP sistemleri, üretim için birleşik bir çözüm sağlar. Ürün imalatını ve teslimatını izleme, planlama ve en uygun duruma getirme yoluyla ERP sistemlerinin avantajları, üründen müşteriye ve aradaki her kademeye destek sağlar.

Perakende

ERP sistemleri, sorunsuz ve hatasız işlemler oluşturmak için birleşik bir perakende deneyimi sunar. Ürün bilgileri, stok, müşteri promosyonları ve satış verileri, merkezi olarak yönetilerek hem mağaza hem de çevrimiçi satın alma işlemleri daha etkin hale getirilir.

Tedarik zinciri

İyileştirmeyi destekleyin, görünürlüğü artırın ve satıştan sipariş karşılamaya kadar tedarik zincirini daha etkin hale getirin. ERP sistemleri üretim tesisleri, ambarlar, tesisler ve ulaşım alanlarında lojistiği en uygun duruma getirmenize yardımcı olur.

İnsan kaynakları

Tek bir platformda merkezileştirilmiş veriler sağlayan insan sermayesi yönetim sistemleri genellikle ERP sistemleriyle tümleşiktir. Avantaj yönetimi, devamsızlık ve izin yönetimi, en iyi yetenekleri çekme ve işe alma seçenekleri ve uyumluluğu sağlamak için kullanılan araçlar aracılığıyla çalışan başarısına olanak tanıyın.


ERP sistemlerinin özellikleri ve avantajları

ERP sistemlerinin gerçek zamanlı görünürlüğü, karar verme sürecini iyileştirerek sorunları ortaya çıkmadan önce tanımlamaya yardımcı olur ve üretkenliği genel anlamda artırır.

ERP sistemleri, farklı kaynaklardaki verileri bir araya getirerek operasyonel yordamları iyileştirmenize yardımcı olur. Kurumsal süreçlerinize ilişkin 360 derecelik bir görünümle, tüm sistemleri dünya genelinde uyumlu tutarak gereksinim veya düzenlemelerdeki değişikliklere hızlıca yanıt verebilirsiniz.

İşinize ilişkin uçtan uca bir görünümle, net olarak tanımlanmış ERP sistemlerinin bazı ortak avantajları şunlardır:

En iyi duruma getirilmiş işlemler

Otomasyon, görev önceliği belirleme ve ERP sistemlerini tümleştirme yoluyla kurumunuzun bağlantısı kesilmiş alanları üzerinde daha fazla kontrol elde edin.

Uyumlu takımlar

İş üretkenliğini artırın, departmanlar arasında veri akışı sağlayın ve veri silolarını ortadan kaldırarak iş birliğini teşvik edin.

Birleşik veriler

Tüm departmanlardan alınan veriler için merkezi bir depo sağlayarak yinelemeleri ortadan kaldırın, hataları azaltın ve veri doğruluğunu güçlendirin.

Daha iyi karar verme

Kuruluşunuzla ilgili gerçek zamanlı bilgilerle tahmine dayalı içgörüler ve veri odaklı kararlar oluşturun.

Daha düşük maliyetler

Hataları azaltın ve sorunları oluşmadan önce ortaya çıkarın. İşletme genelinde içgörüler, verimliliği artırır ve genel maliyetleri azaltır.


Kurumunuz için bir ERP sistemi seçme

Her büyüklükteki işletmeler bir ERP sisteminden yararlanabilir. İşinizin genişlemesi yazılımınız tarafından engelleniyorsa büyümenize yardımcı olabilecek bir sistem belirlemenin zamanı gelmiş demektir. Birçok sistem olsa da kuruluşunuz için potansiyel bir ERP sistemini değerlendirirken ne arayacağınızı bilmeniz önemlidir. Bu özelliklerin iyi yapılandırılmış, oldukça uygun ve iyi tanımlanmış bir ERP sistemi seçerken göz önünde bulundurulması yararlıdır.

Büyümeye uygun

Günümüzün iş dünyasında ihtiyaçlar hızlı bir şekilde değişmektedir. Kuruluşunuzla birlikte büyüyen bir sistem arayın.

İhtiyaçlarınıza uyar

Çözümünüzü özelleştirme, genişletme ve sektördeki diğer sistemlerle tümleştirme esnekliğine sahip bir veya daha fazla uygulama kullanın.

Bulut tabanlı, mobil cihazlarla uyumlu

Ofiste veya dışarıda iş sahasında, takımınızın üyelerini nerede olurlarsa olsunlar bağlı tutan bir çözüm bulun.

ERP'den daha fazlası

İşinizin en geniş görünümünü sunan uygulamaları arayın. Kuruluşunuzun tüm alanlarını bağlamak için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), ERP, insan kaynakları ve diğer araçları birleştirin.

Eşleştirin ve paylaşın

Farklı uygulamalar arasında verileri bağlamanızı ve paylaşmanızı sağlayarak birleşik bir deneyim sunan bir sisteme yatırım yapın.


Microsoft Dynamics 365 işiniz için neler yapabilir?

Geleneksel ERP sistemlerinin ötesine geçen iş zekası uygulamaları olan Dynamics 365 ile veri silolarını ortadan kaldırın. Bu kapsamlı uçtan uca bulut uygulamaları koleksiyonuyla verileri ve ilişkileri bir araya getirin, karar verme sürecinizde iş zekasından yararlanın ve daha iyi sonuçlar elde edin.