Ana içeriğe geçin
Birlikte tablete bakarak E R P uygulaması planlayan iki kişi

ERP uygulaması için 5 adımlı kılavuz

Kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulaması, dikkatli planlama ve strateji gerektiren karmaşık bir süreçtir.

Ön ve arka uç sistemlerini ve süreçlerini paylaşılan bir platformda tümleştirme işleminin tamamlanması altı aydan iki yıla kadar sürebilir. Bu işlemin süresini ve maliyetini; kurumunuzun boyutu, mevcut kurulumunuzun karmaşıklığı, kullanıcı sayısı ve eski sistemlerden veri transferi gibi birden fazla etken belirler.

Süreç boyunca değişiklikler ve uyarlamalar gerekli olacaktır ancak kurulumunuzdan önce bir ERP proje planı oluşturmak, başarılı bir uygulamaya hazırlanmanın önemli bir parçasıdır. Bu 5 adımlı kılavuzda, adım adım süreci anlamayı ve işlemi daha iyi ve daha başarılı hale getirmenize yardımcı olacak ipuçlarını öğreneceksiniz.


Birinci adım: Hazırlık ve planlama

ERP proje planınızı geliştirmek ve yürütmek için her departmandan ilk düzeydeki çalışanlar ve yönetim personelinden bir ekip oluşturun. Bu ekip üzerinde geniş bir uzmanlık yelpazesi, sistem ve işlem değişikliklerinin günlük operasyonlarınıza nasıl etki edeceği konusunda size önemli bir perspektif sağlayacaktır.

Bu yeni proje ekibinin ilk adımı, yeni ERP sistemi tarafından hangi işlemlerin iyileştirileceğini veya otomatikleştirileceğini belirlemek için geçerli iş uygulamalarını değerlendirmek olacaktır. Bu işlemleri önceliklendirin ve uygulamanın hedeflerini ve kapsamını belirlemenize ve strateji oluşturmanıza yardımcı olması için bu değerlendirmeyi kullanın.

İpucu: Sektörünüzde neyin en çok işe yaradığını belirlemek için kıyaslanabilir kurumlardan ERP sistem örneklerini çalışın.


İkinci adım: Prosedür incelemesi

Proje ekibinin yeni ERP yazılımı özelliklerini ve yeteneklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesini sağlayın. Bu incelemenin iki amacı vardır:

  • Proje ekibinin yeni ERP çözümünün her yönüyle ilgili bilgi sahibi olması ve daha geniş çaplı kullanıma sunulmadan önce beceri ve yeterlilik boşluklarının tanımlanması için. Bu deneyim, eğitime yol gösterecektir.
  • Hangi manuel işlemlerin yeni sistem tarafından otomatikleştirileceğini doğrulamak ve otomasyonun sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli değişikliklerin kullanıma sunulmadan yapıldığından emin olmak.

İpucu: Geçerli işlemlerin nasıl birlikte çalıştığı ve bu işlemlerin en etkili şekilde nasıl otomatikleştirileceği ile ilgili birinci elden öngörüler almak için her departmandaki önemli personel ile görüşme yapın.


Üçüncü adım: Veri hazırlığı

Hangi mevcut verilerinizin yeni sisteme dönüştürülmesi gerekeceğini tanımlayın ve ardından onu gereksiz veya eski bilgilere ayırmak için çözümleyin. Mümkünse, veri doğruluğunu ve tamamlanmış olmasını doğrulamak için kaynak belgeler bulun. ERP sistemi yalnızca verileri kadar yararlı olduğu için bu aşamada verilerin düzenlenmesi çok fayda sağlar. Verilerinize yanlış bilgiler yüklenirse yeni ERP'nizin verdiği değer olumsuz şekilde etkilenebilir.

Veriler denetlendikten ve temizlendikten sonra, yeni sisteme dönüştürmeyi kolaylaştırmak üzere mantıksal tablolara yararlı verileri toplamak ve segmentlere ayırmak için elektronik tablolar oluşturun.

İpucu: Yönetici liderinden ilk düzeydeki çalışanlara kadar herkesle süreç için gerçekçi beklentiler belirleyin ve nasıl ilerlediğiyle ilgili açık bir iletişim sürdürün. Bu, araç ve süreçlere yapılan değişiklikler ve yeni yazılımın kullanıma sunulması sonrasında benimsenmesini artırmaya yardımcı olur.


Dördüncü adım: Test etme ve eğitim

Sistem çıkışını, test doğruluğunu onaylamak ve entegrasyonlar ile arabirimlerin doğru çalıştığından emin olmak için bir tam haftalık gerçek işlem verileriyle doldurulmuş bir test veritabanıyla proje ekibinin uygulama yapmasını sağlayın. Yeni sistemin test edilmesine ek olarak, bu yeni yazılımla yapılan uygulamalı deneyim, proje ekibinin kurum genelinde bir eğitim amacıyla hızlı başvuru kılavuzları ve işlem belgeleri oluşturmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

İdeal eğitim yöntemi, iş gücüne göre farklılık gösterir. Çalışanlarınızın eğitimlere ne kadar süre ayırabileceği ve nerede bulundukları gibi etkenler; kişisel eğitim, e-öğrenme veya ikisinin birleşimi arasından hangisinin en çok işe yarayacağını belirlemede size yol gösterir.

Seçtiğiniz eğitim yönteminden bağımsız olarak, işlemi ilgili herkes için daha etkili hale getirmek üzere bu önerileri kullanın:

  • Teknolojiyle ilgili olan personeli ERP yazılımı süper kullanıcıları olarak eğitin. Böylece düşük düzeyli kullanıcı sorunlarına yardımcı olabilirler ve BT departmanınız da daha büyük sorunlarla uğraşabilir.
  • Katılımı artırmak ve iş arkadaşları arasında dostça rekabeti teşvik etmek için eğitim sürecinin parçalarını oyunlaştırın.
  • Eğitimi zamanında tamamlamak için teşvikler sunun. Ücretsiz yemek veya öğle yemeği için fazladan bir saat gibi küçük avantajlar ve nakit primleri veya ekstra günler gibi büyük avantajlar, çalışanları motive etmek ve süreci eğlenceli hale getirmek için etkili bir yöntem olabilir.

İpucu: Hızlı başvuru kılavuzları ve işlem belgelerini tüm kurum tarafından erişilebilen ve düzenli olarak güncelleştirilen standart işletme prosedürlerine dönüştürün.


Beşinci adım: Kullanıma sunma ve değerlendirme

Aşağıdaki gerekliliklerin kullanıma hazır olduğundan emin olmak için uygulamayı takip eden günler ve haftalar için servise alma kontrol listesi oluşturun:

  • Servise alma sonrası sistemin test edilmesi
  • Personel fazla mesaisi veya geçici personel için zamanlama ve bütçe
  • Sistem kesintisi için iletişim protokolleri
  • Ağ hızı ve güvenilirliği denetimleri
  • Veri yedekleme işlemleri

Kullanıma sunulma günü için birçok soru planlayın ve bazı engellere hazır olun. Proje ekibinizin, süreç boyunca departmanlarını yönlendirmeye hazır olduğundan ve BT ekibinizin gerektiğinde değişiklik ve ayarlama yapabileceğinden emin olun. ERP uygulaması çok fazla iş anlamına gelir ancak verimlilik ve karlılık avantajları buna değer.

Kullanıma alındıktan sonra ERP çözümünüzün sonucunu, planlama aşamasında proje ekibinizin belirlediği hedeflere ve amaçlara göre değerlendirin. Yeni sisteminiz bu hedeflere ulaşıyor mu? Manuel gerçekleştirilen işlemleri olması gerektiği şekilde başarıyla otomatikleştiriyor mu? Yanıtınız hayır ise ek değişiklikler ve iyileştirmeler gerekir.

İpucu: Çözümün değer katıp katmadığını belirlemek için ERP çözüm çıkışını değerlendirmelerle kıyaslamak amacıyla periyodik denetimler gerçekleştirin.


Bir çözüm sağlayıcısı işe alarak zaman ve paradan tasarruf edin, hayal kırıklığı yaşamayın

ERP uygulamanızın başlangıcında bir çözüm sağlayıcısını işe almak, başarı olasılığınızı artırabilir ve sık karşılaşılan genel zorlukları ve hataları önlemenize yardımcı olabilir. Çözüm sağlayıcılar ERP çözümlerinin satın alma, kurulum ve başlangıç yapılandırmasını yönetir ve bunların çoğunu belirli ürünlerde uzmanlaşır. Örneğin, Microsoft sertifikalı iş ortakları, Microsoft ürünlerinde uzmandır ve Microsoft çözümlerinin dağıtımında onaylı becerilere sahiptir. Bu, uygulamalara kanıtlanmış uzmanlık ve deneyim sağlayacakları anlamına gelir.

Bütçenizden pay ayırabilirseniz daha hızlı ve kolay bir kurulum için süreci yönetecek bir uzmanı işe alarak yapılan ekstra maliyete değer.

Microsoft Dynamics 365 Finance ve Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ile ERP uygulamasını kolaylaştırın

Ücretsiz bir FastTrack aboneliği ve zaten kullandığınız Office 365 ürünleriyle sıkı bir entegrasyon sayesinde eğitim maliyetlerinizi azaltabilir ve Microsoft Dynamics 365 Finance ile Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management kurulumunu daha basit ve anlaşılır hale getirebilirsiniz. Güvenli ve uyarlanabilir bir bulut tabanlı platformla neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.