Ana içeriğe geçin

Global bir ERP sistemi nedir?

Global ERP sistemleri, çok uluslu bir kurumda otomatikleştirilme, daha etkin hale getirme ve en uygun hale getirme işlemlerinde yardımcı olabilir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP sistemleri olarak bilinir), kurumlara verileri ve bilgileri farklı departmanlardaki bağlı uygulamalarla tümleştirme konusunda yardımcı olur. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren kurumlarda, global ERP sistemleri kurumun tüm yönlerinin tek bir gerçek zamanlı görünümünü sunar.

Otomasyon, ERP sistemlerinin önemli bir özelliğidir. Daha önce el ile yapılabilen görevler, artık kurum verileri tümleşik uygulamalarla birbirine bağlanmak yoluyla ERP sistemi aracılığıyla otomatikleştirilerek verimlilikte önemli derecede artış, evrak işlerinde azalma sağlanabilir ve karmaşıklık ortadan kaldırılabilir.

Bu sayfa, global ERP sistemlerinin özelliklerini ve avantajlarını daha iyi anlamanızın yanı sıra global bir ERP sisteminin kurumunuz için doğru olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Global bir ERP sistemi ile standart bir ERP sistemi arasındaki fark nedir?

Global ERP sistemleri daha geleneksel bir ERP sistemi ürününde bulabileceğiniz özellikler ve avantajların yanı sıra birden fazla ülkede faaliyet gösteren kurumlar için önemli olan ek özellikleri içerir. Bu ek özellikler şunlar gibi senaryoları çözüme kavuşturur:

 • Birden çok para birimi
 • Birden fazla dil
 • Farklı coğrafi bölgelerdeki vergi düzenlemeleri

Global ERP sistemleri, çok uluslu şirketlere özgü bu özelliklere ek olarak finans ve muhasebe, üretim, perakende, tedarik zinciri, stok yönetimi, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetimine (CRM) uzanan kurum operasyonunun gerçek zamanlı bir görünümünü sunar.

Global bir ERP sistemi kurumunuz için uygun mu?

Kurum liderleri için kuruma ilişkin üst düzey bir bakış açısında sahip olmak kritik öneme sahiptir, ancak farklı bağlı kurumlar farklı para birimleri, farklı diller ve her ülkeye özgü benzersiz düzenlemelerle faaliyet gösterirken buna ulaşmak zor olabilir.

Global bir ERP sisteminin kurumunuz için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilecek bazı sorular şunlardır:

 • Kurumunuz birden fazla ülkede faaliyet gösteriyor mu?

  Her ülkede, standart bir ERP sisteminin barındıramayacağı benzersiz uyumluluk gereksinimleri vardır. Global ERP sistemleri, farklı ülkelerde faaliyet gösteren kurumlarda yaşanan zorlukları gidermeye yönelik özellikler sunar.

 • Kurumunuzda birden fazla para birimiyle işlem yapılıyor mu?

  Farklı ülkelerde satışlarınız, giderleriniz veya tedarikçileriniz varsa büyük olasılıkla farklı para birimleriyle karşılaşırsınız. Global bir ERP sistemi, para biriminden bağımsız olarak muhasebe ihtiyaçlarını izlemeye yardımcı olur.

 • Farklı ülkelerde vergi ödemeniz gerekiyor mu?

  Global bir ERP sistemi, birden fazla ülkede ve coğrafi bölgede vergi gereksinimleri ile raporlama düzenlemeleri konusunda güncel bilgilere sahip ve uyumlu kalmanıza yardımcı olabilir.

 • Dünyanın genelinde veri merkezleriniz var mı?

  Kurumunuz tek bir ülkede etkin olabilirken, kendi ülkeniz dışındaki operasyonunuzun herhangi bir bölümü farklı uyumluluk düzenlemelerine sahip olabilir. Global bir ERP sistemi, birden fazla ülkenin farklı raporlama ihtiyaçlarını yönetmeye yardımcı olabilir.

 • Kısa bir süre önce yeni bir kurum satın aldınız mı veya gelecekte pazarınızı genişletmeyi düşünüyor musunuz?

  Yeni satın alma veya birleşmeler sisteminizle tümleştirilmesi gereken birçok farklı rapor, araç ve veriyle sonuçlanabilir. Farklı kurumlardaki sistemleri birbirine bağlamanız gerekiyorsa global bir ERP sistemi yararlı olabilir.

Kurumunuz için bu senaryolardan herhangi biri geçerliyse global bir ERP sistemi, kurumunuzdaki birçok departman ve görevde en iyi duruma getirmeyi ve otomasyonu desteklemek için akıllıca bir tercih olabilir.

Global bir ERP sisteminin özellikleri ve avantajları

Global ERP sistemlerinde, kurumunuzdaki tüm alanları en uygun duruma getirmeye yardımcı olan çeşitli özellikler bulunur. Burada global bir ERP sisteminin önemli özellikleri ve avantajlarından bazıları açıklanmıştır:

 • Standartlaştırma ve tutarlılık

  Standart ölçümler ve kıyaslamalar içeren global bir işletim modeli oluşturun ve sürdürün.

 • Otomasyon ve verimlilik

  El ile gerçekleştirilen işlemleri ortadan kaldırarak personelin kurumu büyütmeye odaklanmasını sağlayın.

 • En iyi uygulamaları benimseme

  Daha etkin, global standartlaşma sağlayan en iyi uygulamaları sürdürerek kurumunuzu en yüksek verimlilik düzeyinde çalışır tutumda tutun.

 • Uyumluluk ve risk yönetimi

  Tüm yerleşimlerde ve coğrafi bölgelerde uyumluluk gereksinimlerini takip ederek riski azaltın.

 • Daha etkin işlemler

  Görünürlüğü artırın ve hiç olmadığı kadar sorunsuz işlemler oluşturarak performans sorunlarını ortadan kaldırın.

 • Daha düşük maliyetler

  Bütçe kontrolünü iyileştirin, fazlalıkları ortadan kaldırın ve global bir altyapıyı yürütmenin maliyetini en aza indirin.

Global bir ERP sisteminde aranması gerekenler

Global bir ERP sistemi ararken, başlıca güçlüklerinizin ne olduğunu, hangi verilerin tümleştirilmesi gerekebileceğini ve sisteminizin hangi yönlerinin eklenmesi gerektiğini belirlemek yararlıdır. Bu bilgiler, ihtiyaç duyduğunuz özellikleri sağlayan bir sistem bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca olası global ERP çözümlerini değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı yararlı şeyler burada açıklanmıştır:

Modern ve bağlı

Tüm dijital ekosisteminizi bağlı tutmanıza yardımcı olan bir sistem arayın. Yalnızca ERP'ye odaklanmayın, aynı zamanda yapay zeka, sosyal medya, mobil uygulamalar ve dijital ayak izinizdeki tüm temas noktalarına da bakın.

Uyarlanabilir

Farklı teknolojilerle tümleştirmenize, mevcut uygulamaları genişletmenize ve ihtiyaç duyduğunuzda yeni çözümler oluşturmanıza imkan vererek sizinle birlikte büyüyebilen bir sistem bulun.

Sorunsuz ve ölçeklendirilebilir

Sistem, ne kadar esnek olursa onu var olan araçlarınızla tümleştirerek tümleşik bir sistem ve daha sorunsuz bir işe alma süreci oluşturmak o kadar kolay olabilir.

Microsoft Dynamics 365'i keşfedin

Kurumunuzu ERP ve CRM yeteneklerini coğrafi bölgeler arasında sorunsuz olarak tümleştiren gelecek nesil kurumsal uygulamalardan oluşan Microsoft Dynamics 365 ile dijital çağ için dönüştürün. Satış ve operasyonunuzun tüm yönlerinin tümleşik bir görünümünü sunan bağlı sistemlerle kurumunuz genelindeki siloları ortadan kaldırın.

Büyük kurumlar için

Dynamics 365 Finance ve Dynamics 365 Supply Chain Management, küresel finansal yönetim ile operasyonları birleştirerek çalışanlara hızlı ve bilgiye dayalı kararlar alma gücünü verir ve değişen pazarlama taleplerine hızlıca uyum sağlar.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için

Dynamics 365 Business Central kurumsal süreçleri kolaylaştıran ve birbirine bağlayan, müşterilerle etkileşimleri iyileştiren ve büyümenin önünü açan hepsi bir arada bir kurum yönetimi çözümü arayan kurumlara yönelik olarak tasarlanmıştır.