Skip to main content

Sahada hizmet verirken reaktif değil proaktif hareket etmeye başlayın

Planlamayı en iyi duruma getirmeyi ve envanter yönetimini gösteren Field Service panosunun resmi

Kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanın

Planlamayı otomatikleştirin

Dağıtıcıları destekleyin

Envanter yönetimini kolaylaştırın


Teknisyenlerin daha verimli çalışmasını sağlayın

Randevulara zamanında ulaşılmasını sağlayın

Müşteri bilgilerini paylaşın

Yerinde işlemleri daha verimli hale getirin

Yeni üretkenlik düzeyleri elde edin

Farklı cihazlarda Field Service Uygulamasını kullanan teknisyenlerinin daha verimli hale gelmesini gösteren resim

IoT'nin çeşitli grafikleri kullanarak sorunları tanılamaya ve zamanında çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini gösteren ekran görüntüsü

IoT ile daha iyi sonuçlar sağlayın

Görüşler ve bilgiler elde edin

İş emri oluşturmayı otomatik hale getirin

Önleyici bakım sayesinde servis hizmetlerinde dönüşüm yaratın


Müşterilerinizle etkileşim kurun

Müşterilere güven verin

Zahmetsiz servis deneyimleri oluşturun

Proaktif iletişim kurun

Field Service Uygulamasının teknisyenler ile müşteriler arasında çeşitli cihazlarda etkili iletişim sağlamasını gösteren resim

Field Service Özelliklerini güçlendiren uygulamalar sunan Dynamics 365 Appsource kitaplığını gösteren resim

Modern ve uyarlanabilir bir platformla yenilikler yapın

Hızla uyum sağlayın

Hizmet ortamınızı bütünleştirin

Güvenle yatırım yapın

Yenilikleri artırın

Dynamics 365 for Field Service'i deneyin

Farklı Field Service Özelliklerini gösteren ekran görüntüsü

Size ulaşmamızı isteyin

Bir Dynamics 365 uzmanının size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

BİR İSTEK GÖNDERİN