Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi

Dizüstü bilgisayar ekranına bakan bir kadın

Talep oluşturma nedir?

Talep oluşturma, müşterilerle uzun süreli ilişkiler oluşturmaya odaklanan müşteri etkileşimine yönelik bütünsel bir yaklaşımdır.


Talep oluşturma programlarıyla ilgili temel bilgiler

Talep oluşturma programları, geniş bir stratejik zaman çizelgesinde eşlenen birçok pazarlama ve satış noktasını içerir. Örneğin, yolculuk müşterinin bir blog gönderisini okuması ve satış takımından bir takip araması almasını sağlayan bir bültene kaydolmasıyla başlayıp bir müşteri deneyimi anketi ve sonraki satın almada kullanılabilecek indirim koduyla sona erebilir.

Amaç, ürün ve hizmetleriniz için talep oluşturmak ve anlaşma tamamlanana kadar müşteri yolculuğu boyunca kişiselleştirilmiş müşteri ilişkilerini desteklemektir.

Uzun vadeli bir talep oluşturma programı oluşturmak için müşterilerinizle etkileşim kurmanıza, dönüşümleri artırmanıza ve planınızı sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olacak dört temel adım bulunur.

 1. Pazarlama ve satış stratejilerini koordine edin. Pazarlama taktikleri, müşteri adaylarını satış takımına yönlendirir. Bu nedenle, bu iki takımın hedefleri belirleyip ölçme konusunda birlikte çalışması önemlidir. Paylaşılan veriler ve panolar gibi iş birliği ve koordinasyon araçlarını tümleştirmek, satış ve pazarlama birimlerinin yatırım getirisini artırmak için etkili ve stratejik bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur.
 2. Hedef kitleleri önceden belirleme ve segmentlere ayırma. Talep oluşturma uzmanları, yapabileceğiniz en büyük hatanın hedef kitlenizi yeterince ayrıntılı olarak segmentlere ayırmamak olduğunu düşünür. Hedef ne kadar daraltılırsa müşteriye dönüştürme olasılığı daha yüksek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak o kadar kolaylaşır. Pazarlama uzmanları, müşteri verilerini hedef kitle segmentlerini başlarda ve sık sık oluşturup ayrıntılı hale getirmek için kullanmanızı önerir.
 3. Müşteri yolculuğunu düzenleme. Tam olarak hangi kitleyi hedeflediğinizi bildiğinizde, müşteri adaylarıyla ilişkinizi geliştirmeye ve müşteri yolculuğunu düzenlemeye başlamaya hazır olursunuz. Pazarlama taktiklerinizi ve verilerden yararlanılarak geliştirilen stratejilerinizi talep oluşturmak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak, müşteri adaylarının uygunluğunu belirlemek, ilişkileri geliştirmek ve yeni müşteriler eklemek için kullanın.
 4. Verileri kullanarak bilgiye dayalı kararlar alma. Bu müşteri yolculukları uygulandıkça, veri toplayıp bu verileri kullanarak müşterilerinize dair 360 derecelik görünüm geliştirebilirsiniz. Ayrıca, pazarlama ilişkilendirmenizi daha iyi anlamak ve pazarlama ile satış stratejilerinizde iyileştirmeler yapmak için pazarlama taktiklerinizin dönüşüm oranları açısından ne kadar etkili olduğunu izleyip analiz edebilirsiniz.

Talep oluşturma programları; iş birliği, segmentasyon, kişiselleştirme, müşteri adayı oluşturma ve dönüştürme alanlarında verimliliğinizi artırır. Temel hususları tamamladığınızda, takımlarınızın yatırım getirisi sağlaması ve müşterileri mutlu etmesi çok daha kolaydır.


Talep oluşturmayla ilgili pazarlama taktikleri

Talep oluşturmayı meydana getiren pazarlama taktikleri boyut, hedefler, ürünler, hizmetler ve müşterilere göre her kuruluş için farklı olacaktır. Tek ortak noktaları, marka bilinirliği oluşturma ve projeleri dönüşüm huninizde bir yolculuğa yönlendirme amaçlarıdır.

Talep oluşturma pazarlaması şunları içerebilir:

 • E-kitaplari kılavuzlar ve teknik incelemeler
 • Web yayınları ve demolar
 • Etkinlikler
 • E-posta kampanyaları
 • Sosyal medya kampanyaları
 • Hedeflemeli reklamcılık
 • Yeniden pazarlama kampanyaları
 • Web siteleri
 • Arama pazarlaması

Talep oluşturmanın aday müşteri ve müşteri ilişkileri oluşturmak için uzun vadeli bir strateji olduğunu unutmayın. Bu pazarlama taktikleri, hızlı sonuç almak için kullanılmaz. Bir sosyal medya reklamıyla aday müşteriyle etkileşime geçebilir, takip e-postasıyla ilişkinizi geliştirebilir, müşteri adayının uygunluğunu belirleyebilir, süreci satış takımına devredebilir ve bu yolculuk sırasında müşterilerin sorularını yanıtlayabilirsiniz.

Bu işlemlerin tamamı, ürün veya hizmetle ilgili her deneyimde müşteri yolculuğuna olan bağlılığına odaklanan çok yönlü bir talep oluşturma yolculuğunun bir parçasıdır.


Talep oluşturma, içerik pazarlaması ile nasıl çalışır?

İçerik pazarlaması, daha geniş talep oluşturma programının bir alt kümesidir ve müşteri ilişkileri oluşturma ve dönüşümleri artırmaya yönelik satış stratejileriyle birlikte çalışır.

Talep oluşturma söz konusu olduğunda, içerik pazarlaması taktikleri, aday müşterilere ürününüzün veya hizmetinizin sorunlarını neden ve nasıl çözebileceğini göstermek için idealdir. İçerik pazarlamasının kuruluşunuzun kapsamlı talep hunisinin yalnızca bir bölümü olduğunu unutmayın.


Talep oluşturma ve müşteri adayı oluşturma

Talep oluşturmanın müşteri adayı oluşturmadan farkı nedir? Talep oluşturma, müşteri adayı oluşturmadan daha kapsamlıdır ve satış takımınıza uygunluğu doğrulanmış müşteri adayları sunan tüm pazarlama ve ilişki oluşturma sürecini içerir.

Müşteri adayı oluşturma, dönüşümleri artırmada kritik bir rol oynayan talep oluşturma programının özel bir parçasıdır. Müşteri adayı oluşturma taktikleri, müşteri yolculuklarında aday müşterilerle iletişim kurabilmeniz için bu kişilerin iletişim bilgilerini almaya odaklanır.

Buna bir örnek verelim. Talep oluşturma, marka bilinirliği oluşturmak ve ürün veya hizmetiniz için talep oluşturmak için aday müşterilere blog gönderileri ve videolar gibi ücretsiz içerik sunar. Müşteri adayı oluşturma taktikleri, aday müşterinin iletişim bilgileri karşılığında e-kitap veya rapor gibi yüksek değerli içerik sağlar.

Talep oluşturma

Hiçbir takip olmadan sunulan ücretsiz içerik

Müşteri adayı oluşturma

İletişim formuyla sunulan yüksek değerli içerik

Talep oluşturma süreci sırasında, müşteri adayı oluşturma taktikleriyle müşteri bilgilerini alma işlemi, hangi aday müşterilerin müşteriye dönüşme olasılığının yüksek olduğunu belirlemenize yardımcı olur ve bu kişileri potansiyel satışlarınıza yönlendirecek eylemleri tetikler.


Satış ve pazarlamayı talep oluşturmayla bağlama

Satış ve pazarlama takımlarınızın çabalarını koordine etmek için talep oluşturma stratejileri ve yazılımlarını kullanırsanız müşterilerle etkileşim kurma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Bu koordinasyon, takımların daha yüksek dönüşüm oranları ve daha büyük yatırım getirisi elde etmelerini sağlar.

Pazarlama takımının ürün talebi oluşturup müşteri adaylarını satış takımına yönlendirdiği ve sonuçları ölçmek ve iyileştirmeler yapmak için takip yapmadığı bazı durumlarda pazarlama ve satış takımları uyumsuz çalışabilir. Talep oluşturma stratejisi kullanmak, takımları uyumlu hale getirir ve paylaşılan hedeflerin yanı sıra paylaşılan ölçümlerde destek sağlar.

İdeal durumda, pazarlama ve satış takımları veri temelli stratejiler oluşturmak, kampanyalar planlamak, ilişki kurmak, dönüşümleri artırmak, sonuçları analiz etmek ve sonraki talep oluşturma kampanyasına yönelik iyileştirmeler yapmak için iş birliği yapar. Takımlar aynı hedefler doğrultusunda çalışmadığında ve bilgi paylaşmadığında, değerli müşteri adayları kaybedilebilir.


Talep oluşturma stratejisini yönlendirmek için verileri kullanma

Gerçek sonuçlara bağı olarak verilere dayalı kararlar almak, talep oluşturmayla geliri artırmada kritik öneme sahiptir. Talep oluşturma kanallarınızı sürekli olarak analiz etmek, müşteri yolculuğunu aşağıdaki yollarla düzenleme olanağı sunar:

 • Müşterileriniz ve davranışlarıyla ilgili 360 derecelik bir görünüm elde etmek için her müşteri etkileşimini izleme ve analiz etme.
 • Pazarlama otomasyonu kullanarak doğru kitleleri hedefleme, kişiselleştirilmiş deneyimler sunma ve verimli kampanyalar yayınlama.
 • Herkesin aynı hedef doğrultusunda çalışması için pazarlama ve satış takımlarının özel panolar oluşturup paylaşmasına olanak tanıyan kanallar arası analizi etkinleştirme.
 • A/B testi, müşteri adayı puanlama ve pazarlama ilişkileriyle keşfedilen sonuçlara göre akıllı kararlar alma.

Talep oluşturma yazılımının avantajları

Talep oluşturma programını uygulamanın en kolay yolu nedir? Aynı platformda satış ve pazarlama uygulamalarını kolaylaştıran bir talep oluşturma yazılımı çözümü bulun. Doğru talep oluşturma çözümü kuruluşunuza şu açılardan yardımcı olabilir:

 • Hedeflenen çok kanallı kampanyaları tek bir platformdan yürüterek verimliliği artırma.
 • Satış ve pazarlama takımlarının verileri, süreçleri ve müşteri içgörülerine dair tek bir görünümü paylaşmasına olanak tanıyarak müşteri etkileşimi fırsatlarını genişletme.
 • Dönüşüm olasılığı daha yüksek kaliteli müşteri adaylarını artırmak için doğru müşterileri segmentlere ayırıp hedefleme.
 • Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak ve satışa hazır müşteri adayları sağlayan sorunsuz müşteri yolculukları düzenlemek için pazarlama otomasyonundan yararlanma.

Talep oluşturmanın kuruluşunuza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Kurumunuzun talep oluşturma yazılımıyla yatırım getirisini nasıl artırabileceğini keşfedin. Dynamics 365 Customer Insights; talep oluşturmanıza, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmenize, müşteri yolculuklarını düzenlemenize ve yüksek kaliteli müşteri adaylarını müşteriye dönüştürmenize yardımcı olur. Ayrıca tüm bunları tek bir platformdan yapabilirsiniz.