Ana içeriğe geçin

İçerik pazarlaması nedir?

İçerik pazarlamasında arama altyapısını iyileştirme (SEO), sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması ve tüketicileri çekip onlarla etkileşim kurarak onları müşteri adaylarına dönüştürmeye yönelik başka tekniklerden oluşan bir birleşim kullanılır.

Bir içerik pazarlama stratejisi, bu hedeflere duyurarak, teklif ederek ve ilgili bilgileri bir satın almayı düşünürken arayan müşterilere sunarak ulaşır. İçerik pazarlaması değerli, etkileyici içerikler sağlayarak yalnızca geleneksel reklamlarla ilişkili gereksiz öğeleri azaltmakla kalmaz aynı zamanda müşterilerle daha derin bağlantılar oluşturur.


"B2B satın alma kararlarının %93'ü online bir aramayla başlıyor."

(SlideShare)

İçerik pazarlaması-giden pazarlama karşılaştırması

İçerik pazarlamasının en büyük avantajı, belirli bir ihtiyacı karşılamak için bilgileri etkin olarak arayan kişileri çekmesidir. İçerik pazarlaması iyi yapıldığında pazarlamacının doğru kişileri tam olarak doğru zamanda çekip etkileme olasılığını dikkate değer biçimde artırır.

"Araştırmacıların %90'ının, aramalarına başlamadan önce bir marka hakkında fikirleri yoktu."

Status Labs, 2018

Giden pazarlama çoğu kişinin geleneksel pazarlama olarak adlandıracağı kanalları kapsar. Pazarlamacıların, belirli bir ürün veya hizmetle ilgilenebilecek veya ilgilenmeyebilecek büyük bir hedef kitleyi hedefleyen yayın, basılı, posta veya e-posta pazarlama iletileri için ödeme yaptığı geniş bir ağ stratejisidir.

Medyaya doymuş toplumumuzdaki giden pazarlama modeliyle ilgili önemli ve büyüyen bir sorun kişilerin TV reklamlarında hızlıca ilerlerken, açmadan doğrudan posta gönderirken ve karasal radyo üzerinden yayın hizmetleri alırken geleneksel reklam mesajlarımızı alacak şekilde ayar yapmaya devam etmesidir.

Bu nedenle günümüzün pazarlamacıları, içerik pazarlamasını tüketicilere ulaşma, sosyal medya paylaşımları oluşturma, e-posta listelerini büyütme ve pazarlama hunisinin en üst kısmına değerli destekçi adaylarını getirmenin etkili, verimli ve ölçülebilir bir yolu olarak görmektedir.

"SEO müşteri adayları, basılı reklamlar gibi geleneksel yöntemler için yalnızca %1,7'ye kıyasla %14,6 anlaşma oranına sahiptir."

imFORZA

Strateji toplantısı yapan kişiler

Bir içerik pazarlaması stratejisinin yapı taşları

Bir içerik pazarlaması stratejisinde, pazarlamacıların müşterileri ve destekçi adaylarını çekmek ve onlarla etkileşim kurmak için kullandığı çeşitli teknikler, kanallar ve içerik türlerinden yararlanılır.

Arama altyapısı optimizasyonu

Pazarlamacılar bir web sitesine giden trafiği artırmak için arama altyapısı iyileştirmesinden yararlanır. Doğru şekilde uygulanan SEO teknikleri bir pazarlamacının web içeriklerini, ana pozisyon için ödeme yapmadan arama altyapısı sonuç sayfalarının (SERP'ler) üst sıralarına çıkarır.

Pazarlamacılar, arama yapanlarına sunulma olasılığını artıracak şekilde Google gibi İnternet arama altyapılarının içeriklerini bulmasını, dizine almasını ve derecelendirmesini kolaylaştırmak için SEO tekniklerini kullanır. Bu teknikler, anahtar sözcüklerin (İnternet'te arama yapanların bir konuyu araştırırken kullanma olasılığı bulunan sözcükler ve tümcecikler) kullanımı, web sayfalarında ilgili bağlantılar ile geri bağlantıların kullanımı ve paylaşmaya değer etkileyici, yüksek kaliteli içeriğe sahip içerikleri içerir.

"Arama altyapısı kullanıcılarının %70-%80'i ücret reklamları yok sayarak yalnızca organik sonuçlara odaklanır."

imFORZA

Giriş sayfaları

Bir giriş sayfası, bir arama altyapısı sonucuna tıklayarak ulaştığınız hedef sayfadır. Bu, bir web sitesinin giriş sayfası olabilirken, bir içerik pazarlaması kampanyasında, büyük olasılıkla bir kurumun özel bir kampanya için oluşturulmuş tek bir sayfası olacaktır.

Ziyaretçinin yolculuğundaki ilk durak olarak, bir giriş sayfası ziyaretçinin tıkladığı arama altyapısı tarafından belirlenen ziyaretçi beklentilerini de sunmalıdır. Bir giriş sayfası, bir konunun, ürünün veya hizmetin üst düzey genel görünümünü sağlayabilir ya da indirilebilecek daha ayrıntılı içerikler sunabilir. Her durumda, ziyaretçileri yolculuğa devam etmek üzere bir bağlantıya tıklaması veya bir form doldurması gibi tek bir eylem gerçekleştirmeleri için teşvik etmeye büyük ölçüde odaklanmalıdır.

Etkili bir giriş sayfasının anahtarı sayfayı basit tutmaktır. Etkili bir başlık, teklifinizi veya sunduklarınızı tanıtan net ve eylem odaklı bir metin ile dikkat çeken ve eyleme geçmeyi teşvik eden eylem çağrısı (CTA) düğmesi kullanın.

Giriş sayfaları oluştururken, günümüzdeki web trafiğinin yarısından fazlasının mobil cihazlardan geldiğini göz önünde bulundurmanız önemlidir, dolayısıyla bu sayfalar duyarlı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Formlar

Bir form, giriş sayfasının ziyaretçileri müşteri adaylarına dönüştürebileceğiniz parçasıdır ve müşteri adaylarını pazarlama hunisine veya bu huni aracılığıyla taşımak için formları kullanabilirsiniz. Pazarlamacılar genellikle bir giriş sayfasında görünen formu doldurma karşılığında yüksek değere sahip içerikler sunarak ziyaretçiyi iletişim bilgilerini paylaşmaya teşvik etmektedir. Yüksek dönüşüm sağlayan bir formun anahtarı, bir destekçi adayı hakkındaki birçok bilgiyi yakalama arzunuzu onların bunları verme konusundaki dikkatiyle dengelemektir.

İçerik pazarlaması

İçerik pazarlaması, bloglar, e-kitaplar, videolar, bültenler, web yayınları gibi medyayı ve müşteri adayları ve müşterilerin yararlı bilgileri reklamlardan daha yararlı gördüğü etkinlikleri içerir. İçerik pazarlaması, açık bir "sert satış" yaklaşımında bulunmadan bilgilendiren ve bir şeyler öğreten yüksek değerli içerikler sunarak etkileşimi güçlendirir.

"İçerik pazarlama programlarının yalnızca üçte ikisi (%66) kendi hedef kitlelerinin bilgilendirme ihtiyaçlarına kendi kurumlarının satış/promosyon mesajı üzerinden öncelik veriyor. En yüksek performans gösterenlerin ise henüz %88'i."

Content Marketing Institute, 2020

Sosyal medya

LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ve diğerleri gibi sosyal medya siteleri, pazarlamacıların içeriklerini hedeflenmiş kitlelere tanıtmalarına ve tıklama yapanlar hakkındaki yakalama verileri ilave avantajıyla birlikte bir içerik pazarlaması giriş sayfasına trafik çekmelerine yardımcı olur.

"Yazılı makaleler, videolar ve görüntüler sosyal ortamdaki en ilgi çekici üç içerik türüdür."

Clutch, 2017

Tıklama başına ödeme

Tıklama başına ödeme (PPC) reklamları, içeriğinin sıralamasını İnternet arama sonuçlarında iyileştirmek ve gelen içeriğine trafik çekmek için kullanılır. PPC, bir pazarlamacının içeriklerini arama sonuçlarının en üstüne getirdiği halde ifşa edici "sponsorlu" veya "reklam" ifadesi, arama yapanların bunu organik arama sonuçlarında görünen içerikten daha az güvenilir olarak görmesine neden olabilir.

"Arama altyapısı kullanıcılarının %70-%80'i ücret reklamları yok sayarak yalnızca organik sonuçlara odaklanır."

imFORZA

Yeniden hedefleme

Yeniden hedeflemede, daha önce web'de ve sosyal medyada markanızla etkileşim kuran kişilerin ilgilerini yeniden çekmek için tanımlama bilgileri kullanılır. Pazarlamacılara ilgili içeriği sağlamak ve müşteri adaylarını geliştirmek için yinelenen fırsatlar sağlar

İyi geliştirilmiş bir içerik pazarlaması stratejisini yürütmek için bu bileşenleri kullanmak müşteri adayı oluşturmayı güçlendirir ve bu müşteri adaylarını ilgi çekici ve anlamlı bir müşteri yolculuğuna çıkaran bir talep oluşturma yoluna sokar.

"Alıcıların %47'si bir satış temsilcisiyle etkileşime geçmeden önce 3-5 adet içeriği görüntülüyor."

Genel Talep Raporu İçerik Tercihleri Anketi 2016

Sandalyede oturan kişi

İçerik pazarlaması yolculuğu

İçerik pazarlaması hem birçok bileşeni hem de bir kampanyada kullanılabilecek medya yelpazesi bakımından birçok konuyu ele alır. Her birinin nasıl bir araya geldiğini anlamanın iyi bir yolu, bir içerik pazarlaması kampanyasının aşamaları boyunca basitleştirilmiş bir tura göz atmanızdır.

Oluşturun

Yolculuk, bir pazarlamacının bir ürün veya servisle ilgili içerik koleksiyonu oluşturmasıyla başlar. Etkileşimin erken aşamalarında bunlar, markalar bakımından tarafsız ve arama altyapısına göre en uygun duruma getirilmiş e-kitaplar, blog gönderileri ve ürün veya hizmetin ne olduğunu, kimin kullandığını ve kategorideki en iyi ürün veya hizmetin nasıl seçileceğini açıklayan videolar gibi son derece bilgilendirici kaynaklar olmalıdır. Kurum aynı zamanda tüm ülkede bir dizi canlı web yayını ve etkinlik de planlar.

Çekin

Söz konusu kampanyanın içerik öğeleriyle birlikte destekçi adaylarını çekmeye başlamanın zamanı gelmiştir.

Kurum, oluşturdukları çeşitli içerik kıymetlerinin tümünü vurguladıktan sonra her iletiyi belirli bir kıymet için belirli bir giriş sayfasına bağlayarak bir LinkedIn kampanyası başlatır. Aynı zamanda, ilgili bilgileri arayan kişileri hedefleyen tıklama başına öde reklamları online olarak görünmeye başlar ve arama altyapısına göre iyileştirilmiş içerikler kurumun giriş sayfalarını arama altyapısı sonuç sayfalarının en üst sıralarına çıkarır.

Dönüştürün ve sunun

Kurumun ürünü veya hizmeti hakkında yararlı bilgiler arayan herkes belirli bir markanın açık bir satış konuşmasıyla yönlendirilecektir. Ziyaretçilerin içeriklerinizi kullanmalarını sağlayan (ve sizin sağladığınız) bir giriş sayfası formunu doldurmalarını istiyorsanız giriş sayfasının sunduğunuz e-kitap, web yayını veya videonun değerine ve güvenilirliğine odaklanması gerekir. Sonuçta, içerik pazarlaması müşterileri kovmakla değil, çekmekle ilgilidir.

Yeniden hedefleyin ve yeniden pazarlayın

Ziyaretçileri giriş sayfanıza çektikten sonra, hala bir satın alma ruh halindeyken onlarla bağlantı kurmak için devam eden bir fırsatınız vardır.

Giriş sayfası formunuzu tamamlarsa doğrudan gelen kutularına gönderebileceğiniz bir ilgili ve markayla giderek daha ilgili hale gelen içeriklerden oluşan bir akış için kullanabileceğiniz bir e-posta adresine sahip olabilirsiniz. Hatta formu doldurmasalar bile tanımlama bilgileri veya piksel tabanlı yeniden hedefleme ve yeniden hedefleme listeleri içeriklerinizi arama altyapılarında ve LinkedIn, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında sunulan hedeflenmiş ekran reklamlarıyla tekrar tekrar "bulmalarına" yardımcı olur.

İçerik pazarlaması neden bu kadar etkili?

Müşterileri sürücü koltuğuna oturttuğunuzda (markanızla ne zaman ve nasıl bağlantı kuracaklarına karar vermelerine izin verdiğinizde) derin, uzun süreli etkileşim ve uzun vadeli iş ilişkilerine yönelik fırsatların önünü açmış olursunuz.

Daha da iyisi, gerçekten değerli içeriklerle oluşturulan başarılı bir içerik kampanyası, profesyonel ve sosyal medya ağlarında içeriklerinizi paylaşıp önerdiklerinden günümüzdeki alıcıları markanızın gelecekteki destekçilerine dönüştürebilirsiniz.

Küresel bir su yönetimi çözümleri kurumunun müşteri yolculuğunu zenginleştirmek için içerik pazarlamasını nasıl kullandığını öğrenin

İçerik pazarlamasını tartışan bir grup kişi
"Müşteri bilgimizi zenginleştirmek için otomasyon ve içerik pazarlamasını kullanmanın güçlü bir yol olduğunu gördük."

Genel Talep Raporu İçerik Tercihleri Anketi 2016

İçerik pazarlaması yolculuğunuza başlayın

Dynamics 365 Marketing'in yapay zeka destekli özelliklerini kullanarak kaliteli müşteri adaylarını nasıl çekeceğinizi, pazarlama içeriklerini nasıl oluşturacağınızı ve müşteri yolculuğunu nasıl kişiselleştireceğinizi keşfedin.


"Online pazarlamacıların %72'si normal, ilgili içerik oluşturmanın en etkili SEO taktikleri olduğunu söylüyor.

MarketingProfs