Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi

Dynamics 365 Project Operations özelliklerini keşfedin

Olağanüstü fırsat yönetimi deneyimleri sunun

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak tabanlı maliyetlendirme ve fiyatlandırmayı özelleştirin

Global iş gücünüzü ve döviz kurlarını etkileyen coğrafya ve yerel pazar ekonomisini temel alan sağlam fiyatlandırma ve maliyetlendirme çeşitleri modelleyin.

Proje tabanlı kuruluşlar için uyarlanmış fırsat yapılarından yararlanın

Müşterilerinizin nakit akışı gereksinimlerini karşılayan uyarlanabilir faturalama modelleri kullanarak projeleriniz için sabit fiyat, zaman ve malzemeli, elde tutulan tutar türünde sözleşmeler oluşturun.

Esnek fiyatlandırma ve doğru tekliflerle fırsat döngüsünü kısaltın

Üst düzey bir tahmin oluşturduktan sonra, standartlaştırılmış şablonlar kullanarak teklif için ayrıntılı bir tahmin, zamanlama ve parasal değerleri hızlı bir şekilde geliştirin.

Kapsamlı ardışık düzen yönetimi ve tümleşik satış dashboard'u elde edin

Dynamics 365 Sales'a bağlanarak farklı kaynaklardaki müşteri verilerini tek bir görünümde birleştirin. Eyleme geçirilebilir içgörüler edinmek ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmak için sezgisel ve esnek müşteri veri platformunu kullanın.


Gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle başarı elde edin

Proje yöneticilerine başarılı olmaları için gereken araçları sağlayın

Erişilebilir dashboard'lar, görev yönetimi, planlama, etkileşimli Gantt şemaları ve iş dökümü yapıları gibi katıştırılmış Microsoft Project özellikleriyle üretkenliği artırın.

Projelerinizi etkin bir şekilde izleyin

İş gücü, giderler ve malzemeler için doğru tahminler geliştirin ve projeler ilerledikçe planlanan ile fiili tüketimi izleyin. Projelerinizin nasıl bir eğilimle ilerlediğini anlamak için yerleşik içgörüleri kullanın ve ilerleyişi düzeltmek için zamanında kararlar alın.

Microsoft Teams ile daha iyi takım çalışmasını teşvik edin

Farklı işlevlerde görev alan takımlarınızı proje planları, kapsam ve bütçe çevresinde bir araya getirerek proje yaşam döngüsü boyunca iş birliği yapın. Aynı zamanda görüşmeleri yakalayın, içerik paylaşın ve uygulamaları kullanın. Bunların tümünü tek bir yerden yapabilirsiniz.


Kaynak planlamasını ve atamaları iyileştirin

Kaynak kullanımından en iyi şekilde yararlanın

Proje teslimat gereksinimlerinde optimum yürütme için iş yüklerini kaynaklarınız arasında eşit şekilde kolayca dağıtın.

Doğru kişileri, doğru projelerde doğru becerilerle eşleştirin

Projelerle kişilerle kolayca eşleştirmek için kaynak profillerinden yararlanın. Benzersiz iş gereksinimlerinize uyum sağlayan yeterlilik modelleriyle becerileri kolayca değerlendirin.

Akıllı planlamayla kaynak kullanımı ihtiyaçlarını tahmin edin

Universal Resource Scheduling kullanarak akıllı ve ilgili beceriye dayalı atamalarla ve kaynakların müsaitlik durumuyle ilgili güncel görünürlükle zamanlamayı kolaylaştırın.


Zaman takibini ve gider yönetimini basitleştirin

Resources.Customercontent-item_Martin_Author
Resources.Customercontent-item_Martin_Author

Hareket halindeyken zamanı ve harcamaları göndererek üretkenliği artırın

Konumunuzdan bağımsız olarak zaman ve gider gönderimleri için mobil uygulamayı veya bir tarayıcıyı kullanın. Optik karakter tanıma (OCR) özelliklerinden yararlanarak, karşıya yüklenen makbuz görüntülerinden otomatik olarak gider satırları oluşturun.

Raporlama ve onayların doğru olmasını sağlayın

İlkeler, onaylar ve raporlamayı kullanarak kuruluşunuzun giderlerinin tam görünürlüğünü ve denetimini elde edin. Zaman ve giderleri dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde gönderin, onaylayın, işleyin ve bunlarla ilgili mutabakat sağlayın.

Zaman ve gider işlemlerinizi tümleştirin

Kapsamlı bir deneyim için proje muhasebesi, bordro ve faturalama entegrasyonundan yararlanırken, giderleri çeşitli para birimlerinde takip edin.


Kolaylaştırılmış proje mali bilgileriyle kurum performansını artırın

Geliri doğru ve zamanında kabul edin

Yerleşik biden fazla para birimi, proje mali bilgileri ve Uluslararası Mali Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu gelir kabulünü kullanarak yayımlanmış muhasebe standartları ve uygulamalarına bağlı kalın ve böylece en iyi uygulamaları ortaya çıkarıp global takımları destekleyin.

Müşterileri hızla ve daha hassas şekilde faturalandırarak nakit akışını iyileştirin

Faturalama kuyruklarını ve geçici hareketleri faturalama için daha etkin bir şekilde yönetin. Stil ve tasarım seçerek, ayrıntılar ekleyerek ve en iyi inceleme ve mutabakat için işlemleri gruplandırarak müşteri faturalarını özelleştirin.

Proje muhasebesini daha yüksek doğrulukla yönetin

Maliyet ve gelir, tahakkuklar ve deftere nakiller için muhasebe kurallarının bir birleşimiyle sabit fiyat veya zaman ve malzeme faturalama için proje maliyeti ve geliri profillerinden yararlanın. Ayrıntılı proje mali bilgilerini almak için proje bilançolarını hızlıca gözden geçirin ve nakit akışını tahmin edin.

Hizmet odaklı kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine genişletin

Borç hesapları, alacak hesapları ve genel muhasebe özelliklerine genişletmek için yerleşik Dynamics 365 Finance entegrasyonunu veya harici bir ERP sistemiyle açık API'ları kullanın.


Eyleme geçirilebilir iş içgörüleriyle çevikliği artırın

İş performansını ve karlılığı daha yüksek görünürlükle artırın

Daha iyi iş kararları almak için kaynak kullanımı, tahmin ve bütçeleme gibi temel KPI'ları ortaya çıkaran dashboard'lar kullanın. Önemli iş zekası ve içgörülerine erişim sağlayan bilgi entegrasyonunu geliştirin.

Bir sonraki adımı atın