Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi

Dizüstü bilgisayara bakarak proje muhasebesi hakkında konuşan iki kişi

Proje muhasebesini anlama

Birçok işletme, ana takımlar ve yöneticiler arasında iletişimsizlik olması nedeniyle proje bütçelerini aşıyor, bu durum da projelerin gecikmesine ve tamamlanmamasına neden oluyor. Projenizin, yaşam döngüsü boyunca hem hedefe doğru ilerlediğinden hem de bütçeyi de aşmadığından emin olmak için proje boyunca satın alınan ve ödeme yapılan her şeyi izlemeniz gerekir. Proje muhasebesinden yararlandığınızda takımınız, harcadığı süreyi doğru olarak belirleyebilir, proje yönetimi çalışmalarının ayrıntılarını belirleyebilir ve işletmenizin kısa ve uzun vadeli tüm hedeflerine ulaştığından emin olabilir.

Proje muhasebesi nedir?

Proje muhasebesi, bir projeyle ilişkili kazançları ve maliyetleri takip eden bir finansal yönetim uygulamasıdır. Proje maliyet muhasebesi olarak da bilinen bu muhasebe türü, işletmelerin bir projenin gelecekteki finansal etkilerini değerlendirmelerine ve yükümlülük parametrelerini karşılayacak şekilde proje planlamalarına olanak tanır.

İşletmelerin karlılığı doğru proje muhasebesine bağlıdır. İşletmeniz büyüdükçe proje muhasebesi, projenizin ilerleme durumu hakkında ayrıntılı bir görünüm sunarak etkili proje yönetimi için değerli bir araç olabilir.

Proje maliyet muhasebesinin faydaları

Bütçeniz ne kadar küçük olursa olsun, işlemlerinizde proje muhasebesinden yararlanmanız hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki finansal durumunuz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Proje muhasebesini iş akışınızda uygulamanız, işletmenize fayda sağlar ve proje yönetimi çalışmalarınızı kolaylaştırır.

Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Proje süreciniz ve karlılığına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler

 • İyileştirilmiş genel işletme finans yönetimi

 • Proje bütçesine ilişkin görünürlük

 • İyileştirilmiş kaynak yönetimi

 • Gelecekteki projeler için değerli içgörüler

Bu muhasebe türü, genel olarak hassas proje yönetimi için size ve takımınıza risk yönetimini ele alma ve etkili bir şekilde kaynak tahsis etme konusunda yardımcı olur.

Proje muhasebesi süreci

Bir projeye başlarken, tüm proje hedeflerine bütçeyi aşmadan zamanında ulaşmak için vakit kaybetmeden muhasebeyi sürece dahil etmek en iyi yöntemdir. Proje muhasebesi iki farklı proje türüne ayrılabilir: şirket içi ve şirket dışı. Şirket içi projelerde, siz ve şirket içindeki takımlarınız için kullanılan giderlere odaklanılır. Şirket dışı projeler ise müşteri için gerçekleştirilen etkinlikler veya hizmetler gibi koşulların finansal durumunu içerir.

Projenizin hangi türe dahil olduğunu belirledikten sonra kurumunuzun muhasebecileri, süreci düzenler ve altı alana ayırır:

 1. Başlatma. Her bir görevden kimin sorumlu olduğuna ve bunların her biri için bu kaynakların ve paranın ne zaman ve nasıl tahsis edileceğine karar verin.

 2. Bütçe. Bütçenizin kategori veya gruplara ayrıldığından emin olun. Burada, profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) yazılımı gibi bir araç zorlu idari görevleri otomatikleştirmek ve ilk başlangıç bütçenizi tanımlamanız için fırsatlar sunabilir.

 3. Yönetim. Finansal taahhütler, fatura ve faturalamayı izleyerek ve proje karlılığı raporları oluşturarak işlemleri işleyin ve kaydedin.

 4. Yürütme. Sürecin bu aşamasında, proje yöneticileriniz, projenizde finansal başarı için maliyetleri, olası geliri ve ölçümleri atar. İlerleme katettiğiniz noktaları belirlemek ve buna göre düzenleme yapmak için bu ana performans göstergeleri (KPI'lar) gereklidir.

 5. Bakım. Olası finansal tutarsızlıkları giderirken proje ve görevlerde başarı elde etmek için süreç boyunca topladığınız verileri gözden geçirip yönetin.

 6. Analiz. İşletmeniz için doğru kararlar vermek ve gerektiğinde değişiklik yapabilmek için aldığınız muhasebe verilerini düzenli aralıklarla değerlendirin.

Sürecinizi gözden geçirirken belirli bir metodoloji seçip bunun projenizin kapsamına uymadığını görebilirsiniz. Ayrıca, finansal metodolojilerin proje muhasebesi veya finansal muhasebe aracılığıyla ele alınma şeklinde bir çakışma olduğunu fark edebilirsiniz.

Proje muhasebesi ve finansal muhasebe karşılaştırması

Bu iki muhasebe türünün birbirinin yerine geçebileceği düşünülebilir ancak birbirlerinden tamamen farklı nihai hedefleri vardır. Proje muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki farklar şunlardır:

 • Metodoloji: Finansal muhasebe iki genel metodoloji sunar: maliyet muhasebesi ve tahakkuk muhasebesi. Proje muhasebesinde, süreç etkilenmediğinden hangi yöntemi seçtiğiniz önemli değildir.

 • Zaman dilimi: Standart finansal muhasebede aylık işlemler takip edilirken proje muhasebesinde süre ne kadar uzun olursa olsun proje yaşam döngüsünün başlangıcından sonuna kadar her işlem görüntülenir.

 • Maliyet: Finansal muhasebe, maliyetleri alacak hesapları gibi büyük ve kapsayıcı kategorilere ayırır. Proje muhasebesinde, giderleri belirli bölümlere ayırabilir ve maliyeti belirli proje görevlerine atayabilirsiniz.

 • Değerlendirmeler: Genel finansal muhasebede tüm ticari giderler dikkate alınır ancak proje muhasebesinde yalnızca proje kapsamındaki çalışmalara ilişkin maliyetler dikkate alınır.

Proje muhasebesinde belirli bir projeyle ilgili işlemlere odaklanılırken finansal muhasebe işletmenin tamamının finansal durumuna ilişkin genel bir görünüm sunar. Şimdi farklarını öğrendiğinize göre proje muhasebesini hangi durumlarda kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekir.

Proje muhasebesi hangi durumlarda gereklidir?

Proje muhasebesi çeşitli nedenlerle kullanılabilir. Projenizin bütçesini hazırlarken değerlendirmeniz gereken durumlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

 • Yeni ürün veya hizmet oluşturma

 • Düzenli tek seferlik projeler

 • Kapsamınızın dışında kalan projeler

 • Projelerde paranın nasıl tahsis edildiğini ve nasıl harcandığını belirleme

 • Karşılaştırmalı proje analizleri

Tüm proje ödemeleri için izlenebilirliği sağlarken muhasebe deneyiminizi de basitleştirmeye hazır olduğunuzda, sürecinize yeni bir faaliyet aracı eklemeye hazırsınız demektir.

Dynamics 365 Project Operations ile bütçe hazırlama ve giderleri düzenleme

Takımınızı oluşturup mevcut ve gelecekteki projeleri düzenlerken, takımınız kadar esnek ve odaklanmış bir yazılıma ihtiyaç duyarsınız. Her görevde, teslim edeceğiniz işleri ve giderlerinizi takip ederek gelirinizi hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, projenize ayrılan her kuruşun hesabının tutulduğuna ve analiz edildiğine dair güvence verebilirsiniz.

Dynamics 365 Project Operations ile takımınız proje maliyetlerinden yararlanabilir ve işlemleri kolaylaştırabilir. Tüm satış ve finansal verilerinizin birleştirilmiş görünümüyle, piyasadaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir ve gerektiğinde kurumsal hedeflerin odak noktasını değiştirebilirsiniz.