Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi

Dynamics 365 Supply Chain Management'ın özelliklerini keşfedin

Akıllı üretim işlemleriyle yenilik yapın

Çalışanlar, süreçler ve ekipmanları en uygun duruma getirmek için Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka, makine öğrenimi ve karma gerçeklik kullanarak daha akıllı süreçleri ve işlemleri desteklemek üzere bağlantılı bir fabrika oluşturun.

Herhangi bir iş yükünde kaynak yönetimini otomatikleştirip iyileştirin ve tümleşik Dynamics 365 Field Service'ı kullanarak iş gücünüzü, makinelerinizi ve araçlarınızı izleyip yönetin.

Stok için üretim, sipariş için üretim, sipariş için yapılandırma ve sipariş için tasarlama gibi tüm üretim stratejilerinizi desteklemek için karma mod üretim sunun.

Gerçek zamanlı olarak üretim planlaması yaparak gerçekleştirerek zamanında teslimatı iyileştirin. Planlama İyileştirme Eklentisi ile birden fazla tesis ve ambar arasında değişen müşteri talebini, malzeme erişilebilirliğini ve kapasite kısıtlamalarını dikkate alın.


Ambar yönetimini modernleştirin

Ham maddelerinizin kapasitesi ve tüketimi ile bitmiş ürünlerin hareketini gerçek zamanlı olarak etkili biçimde yönetmek için ambar operasyonunuzun ve stoğunuzun uçtan uca eksiksiz görünüşünü elde edin.

Stok odalarından dağıtım merkezlerine kadar alan kullanımını en uygun duruma getirmek için ambar yönetiminizi otomatikleştirin ve ölçeklendirin. Yapılandırılabilir makine öğrenimi tabanlı kılavuzlardan yararlanarak malzemeleri ve bitmiş ürünleri etkili biçimde yönetin.

Microsoft Power BI ambar analizi ile ambarınızın durumu hakkında gerçek zamanlı istihbarat elde edin. Stoğunuz ile teslim alma, seçme ve gönderme işlemlerinize ilişkin tam görünüm elde edin ve ambar süreçlerinizin kodlamasız özelleştirilmiş ısı haritalarını oluşturun.

Günlük görevlerin gerçekleştirilmesini basitleştirmek için çalışanlar ve ambarlara göre uyarlanabilecek bir mobil uygulama kullanarak üretkenliği iyileştirin.


Üretim performansını en uygun duruma getirin

IoT kullanarak üretiminizin tamamına ait gerçek zamanlı bir görünümle mağaza katı ve ekipman operasyonunu proaktif biçimde yöneterek çalışma süresini, yapılan işi ve kaliteyi artırın.

Sorunları tahmin etmek ve proaktif biçimde gidermek için yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak varlıklarınız ve süreçlerinizde verimliliği artırın.

Karma gerçeklik içeren Dynamics 365 Guides kullanarak maliyetli hataları ortadan kaldırmak yoluyla kurum açısından kritik varlıklarınızda bakım gerçekleştirmek için iş gücü verimliliğini ve güvenliğini artırın.


Varlıklarınızın ömrünü en üst düzeye çıkarın

IoT'den alınan gerçek zamanlı performans verileri ile ve Field Service'tan alından saha verilerine göre öngörücü bakım yaparak varlıklarınızın genel ekipman etki düzeyini (OEE) artırın.

Öngörücü bakımlarını planlamak (uzman çalışan olmasa bile), yeni çalışanları eğitmek ve Guides kullanarak bilgi eksikliğini gidermek yoluyla yüksek değere sahip varlıkların ömrünü en üst düzeye çıkarın.

Varlık Yönetimi Eklentisi'ni kullanarak farklı bakım türlerini (öngörücü, düzeltici, koşullu ve önleyici) destekleyin.


Tedarik zincirinizi otomatikleştirin ve modernleştirin

Satış ve satın almayı lojistik, stok, üretim, ambar ve taşıma yönetimine entegre ederek coğrafi bölgeler ve zaman dilimlerinde tedarik zincirinizin eksiksiz bir görünümünü elde edin.

Tedarikten ödemeye tek bir uygulama kullanarak tedarik süreçlerinizi daha etkin hale getirin. Sözleşmeleri yönetin, tedarikçilerle çalışmaya başlayın, zamanında teslimat performansını izleyin ve harici satıcılarla işbirliği yapın.

Planlama İyileştirme Eklentisi ile stok düzeylerinin doğru boyutlarını müşteri talebi ve kapasite kısıtlamalarındaki değişime göre belirleyerek nakit akışını iyileştirin.

Proaktif biçimde sürdürmek amacıyla doğru kaynakların doğru yerde doğru zamanda hazır olmaları için saha hizmeti işlemlerini otomatikleştirerek kritik varlıkların faaliyet dışı kalma süresini kısaltın.

Tesisler, ambarlar ve taşıma modları arasında lojistiği senkronize ederek sipariş karşılamayı en uygun duruma getirin ve maliyetleri azaltın.

Tümleşik kalite kontrol özellikleriyle ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırın ve gerçek zamanlı, öngörücü bilgiler aracılığıyla sorunları hızlıca belirleyip giderin.

Önceden oluşturulmuş çözümleri keşfedin

Microsoft'un ve iş ortaklarımızın önceden oluşturulmuş çözümleri ile Supply Chain Management'ın özelliklerini artırın.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Sağlayan: Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Pricing & Rebate Management for Supply Chains

Sağlayan: Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Sağlayan: Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Sağlayan: To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Bir sonraki adımı atın