Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 Talent ile çalışan deneyiminizi dönüştürün

Doğru kişileri daha hızlı bir şekilde işe almayı vurgulayan Dynamics 365 Talent ekran görüntüsü

Doğru kişileri daha hızlı bir şekilde işe alın

İş birliğine dayalı bir işe alım süreci sağlayın

LinkedIn Recruiter ile Dynamic 365 Talent kullanarak işe alım uzmanlarını, işe alım yöneticilerini ve mülakat uzmanlarını bağlantıya geçirin, aday profillerini ve iletişimleri paylaşın.

Yeteneği yakalama oranlarını artırın

Kişilerin açık pozisyonlara başvurmak için LinkedIn profillerini kullanmalarına imkan vererek çekici bir aday deneyimi oluşturun ve sürecin her aşamasında rehberlik ve şeffaf bir prosedür sağlayan bir portal üzerinden iletişim sağlayın.

İşe alım sürecini hızlandırın

İşleri yaygın kullanılan İK ortamlarında yayımlayarak, açık pozisyonları paylaşmak için hızlıca bir kariyer sitesi oluşturarak ve Office 365, Azure Active Directory ile İK sistemlerindeki işaretleri kuruluş içi hareketliliği geliştirmek için kullanarak en iyi yeteneklere ulaşın.

İşe alımın niteliğini artırın

Aday profilleri, değerlendirme araçları, yapay zeka önerileri, mülakat uzmanı görevlendirmeleri, basitleştirilmiş mülakat planlaması, mobil geri bildirim ve kapsamlı teklif yönetimine ilişkin görünürlük sağlayarak işe alım yöneticilerinin seçim sürecinin kontrolünü ele almalarına olanak tanıyın.


Çalışanlarınızı başarıya hazırlayın

İşe alıştırma sürecini iyileştirin

Yeni çalışanları, idari görevleri kolaylaştıran ve unutulmaz bir ilk gün deneyimi sunmaya yardımcı olan kişiselleştirilmiş işe alım süreçleri ve denetim listeleri ile karşılayın.

Daha hızlı etki

Kaynakları merkezi bir konumda toplayıp çalışanların rollerini, sorumluluklarını ve hedeflerini net bir şekilde belirleyerek etkili ve öncelikli konulara odaklanmalarına yardımcı olun.

Önemli bağlantılar kurun

Yerleşke haritaları, ulaşım seçenekleri ve yeni üyeleri farklı bölümleri kapsayan ekiplere yaklaştıran sosyalleşme fırsatlarıyla çalışanların alışma süreçlerine yardımcı olun.

Başarıya ulaşılmasını sağlayın

İlerlemeyi temel performans göstergesi özetleriyle takip edin ve geri bildirim için fırsatlar sunun. Kılavuzları belirli rollere yönelik şablonlar olarak kaydederek başarılı işe alım deneyimlerini yineleyin.

Çalışanları başarıya hazırlamayı vurgulayan Dynamics 365 Talent ekran görüntüsü

Mükemmellik kültürü geliştirmeyi vurgulayan Dynamics 365 Talent ekran görüntüsü

Çalışanlarınızı geliştirin ve becerilerini artırın

Sürekli öğrenmeyi teşvik edin

Çalışanların başarılarını takip edin, gerekli sertifika eğitimlerini tamamladıklarından emin olun ve ek eğitim olanakları önerin.

Deneyimleri görevlere göre uyarlayın

Çalışanın şu andaki rolüne bağlı olarak yükselme ve terfi için gerekli olan beceri ve yeterlilikleri tanımlayan, role dayalı olarak tasarlanmış deneyimlerle profesyonel gelişime yönelik en iyi adımlar konusunda rehberlik sağlayın.

Profesyonel gelişim olanağı sağlayın

Deneyim, beceri ve yeterliliklerini ana hatlarıyla gösteren ayrıntılı profillerle çalışanlarınıza kariyer yollarında ilerlemeyi getirecek araçları sunun.


Performansı yüksek bir ekip kurun

Çalışanlara geri bildirim sağlayın

Performansı çalışanlar ve yöneticiler arasında çift yönlü bir konuşmaya dönüştürerek sürekli geri bildirim sağlayın ve yüksek performans gösterenleri ödüllendirin.

Performans öngörüleri edinin

Gerçek zamanlı performans panolarını görüntüleyerek başarıları takip edin. Performans günlükleri, gerçek zamanlı geri bildirimler ve hedef yönetimi aracılığıyla görünürlük sağlayın.

Performans değerlendirmelerini karşılaştırın

İş birliğine dayalı performans değerlendirmeleri yaparak aktif hedefler hakkında geri bildirim verin, rol düzeyindeki yeterlilikleri değerlendirin ve kariyer yolu kılavuzları oluşturun.

Gelişimi ve ilerlemeyi hızlandırma özelliğini vurgulayan Dynamics 365 Talent ekran görüntüsü

Operasyonel mükemmelliğe ve etkiye ulaşmayı vurgulayan Dynamics 365 Talent ekran görüntüsü

Operasyonel mükemmelliğe ve etkiye ulaşın

Stratejik etkiyi en üst düzeye çıkarın

Ek ödemeler, maaşlar ve izinler gibi rutin İK görevlerini otomatikleştirip iş üzerindeki etkiyi iyileştirerek ve yüksek performansa dayalı çevik bir kültür oluşturarak ekibinizin stratejik girişimlere odaklanabilmesini sağlayın.

Çalışan profillerini merkezileştirin

Microsoft Office 365 ve LinkedIn verilerini kullanarak beceri ve deneyimleri öne çıkaran merkezileştirilmiş çalışan profilleri oluşturup çalışanlarınız hakkında tüm bilgilere sahip olun.

Uyumluluk riskini en aza indirin

Basitleştirilmiş personel doğrulaması, çalışanların konaklaması, yerel düzenlemeler için destek, sağlık ve güvenlik gereksinimleri ile kuruluşunuz genelinde görünürlük elde edip uyumluluk riskini en aza indirin.

Kişi analizlerini yönetin

İş gücü planlamasını iyileştirme yolunda doğru adımlar atabilmek için doğru bilgiler edinin. Raporlama sürecindeki karmaşıklıkları azaltarak, tüm cihazlarda kullanılabilen zengin panolarla çalışanlarınızın verilerini dönüştürün, analiz edin ve görselleştirin.

Kurumunuzun durumunu izleyin

Dynamics 365 Talent ile sunulan Microsoft Forms Pro'dan alınan anket bilgilerini kullanarak birlikte çalışmayı daha iyi teşvik eden bir iş ortamı yaratmak için çalışan duyarlılığını kaydedin ve ölçün.

Dynamics 365 Talent'ı satın alın

Bize ulaşın 

Size ulaşmamızı isteyin

Bir Dynamics 365 uzmanının size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

BİR İSTEK GÖNDERİN