Chuyển đến nội dung chính

Các khả năng của Dynamics 365 Business Central

Khám phá cách làm việc thông minh hơn dành cho đội ngũ bán hàng, dịch vụ, dự án và vận hành của bạn

Khả năng

Logo của Ullman Dynamics
"Giờ đây, chúng tôi dễ dàng tạo ra những chiếc ghế phù hợp với mong muốn của khách hàng hơn. Sẽ không thể có một dịch vụ phù hợp với cá nhân đến mức như vậy nếu không có Business Central."

Carl Magnus Ullman, CEO Ullman Dynamics

Logo của Alpha Travel
"Giải pháp này giúp chúng tôi nâng tầm về mọi mặt: trí thông minh, tính hiệu quả, khả năng mở rộng quy mô, các công cụ hợp tác, v.v. Tất cả đều phối hợp với nhau rất tốt."

Tommy Næs Djurhuus, CEO và Người sáng lập Alpha Travel

Logo của Allied Modular
"Chúng tôi đã mong muốn một hệ thống dựa trên đám mây trong nhiều năm—chúng tôi chỉ cần giải pháp phù hợp. Với sự vượt trội trong việc quản lý dữ liệu từ nhiều vị trí, Business Central hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của chúng tôi."

Kevin Peithman, CEO Allied Modular Building Systems

Giải pháp liên quan

  • Vượt qua kỳ vọng của khách hàng

  • Giải phóng thêm thời gian cho hoạt động bán hàng

  • Tận dụng Microsoft 365

  • Nhận trải nghiệm đại lý trực quan

  • Liên tục cải tiến dịch vụ

  • Khám phá thông tin chuyên sâu về dịch vụ khách hàng

  • Phân tích dữ liệu bằng Power BI

  • Xây dựng giải pháp bằng Power Apps

  • Tạo quy trình làm việc bằng Power Automate

Cách mua

Business Central được bán và triển khai thông qua mạng lưới đối tác Dynamics 365 có chuyên môn về ngành. Hãy liên hệ với đối tác để nhận được đánh giá chi tiết, dịch vụ tư vấn và thông tin bổ sung về giá.