Chuyển đến nội dung chính

Các khả năng của Dynamics 365 Business Central

Khám phá cách làm việc thông minh hơn dành cho đội ngũ bán hàng, dịch vụ, dự án và vận hành của bạn

Khả năng

Logo của Ullman Dynamics
"It’s now easier for us to make custom seats that give clients exactly what they want. Such a personalized service wouldn’t be possible without Business Central."

Carl Magnus Ullman, CEO Ullman Dynamics

Logo của Alpha Travel
"Everything about this solution ups our game: the intelligence, the efficiencies, the scalability, the collaborative tools… they all work so well together."

Tommy Næs Djurhuus, CEO và Người sáng lập Alpha Travel

Logo của Allied Modular
"We’d wanted a cloud-based system for years—we just needed the right solution. Business Central exactly fits our needs, and it excels at managing data from multiple locations."

Kevin Peithman, CEO Allied Modular Building Systems

Giải pháp liên quan

  • Vượt qua kỳ vọng của khách hàng

  • Giải phóng thêm thời gian cho hoạt động bán hàng

  • Tận dụng Microsoft 365

  • Nhận trải nghiệm đại lý trực quan

  • Liên tục cải tiến dịch vụ

  • Khám phá thông tin chuyên sâu về dịch vụ khách hàng

  • Phân tích dữ liệu bằng Power BI

  • Xây dựng giải pháp bằng Power Apps

  • Tạo quy trình làm việc bằng Power Automate

Khám phá các giải pháp chuyên ngành trên AppSource

Hệ sinh thái đối tác toàn cầu của chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp phù hợp với các ngành cụ thể

Cách mua

Business Central được bán và triển khai thông qua mạng lưới đối tác Dynamics 365 có chuyên môn về ngành. Hãy liên hệ với đối tác để nhận được đánh giá chi tiết, dịch vụ tư vấn và thông tin bổ sung về giá.