Chuyển đến nội dung chính

Các khả năng của Dynamics 365 Business Central

Khám phá cách làm việc thông minh hơn dành cho đội ngũ bán hàng, dịch vụ, dự án và vận hành của bạn

Khả năng

Giải pháp liên quan

  • Vượt qua kỳ vọng của khách hàng

  • Giải phóng thêm thời gian cho hoạt động bán hàng

  • Tận dụng Microsoft 365

  • Nhận trải nghiệm đại lý trực quan

  • Liên tục cải tiến dịch vụ

  • Khám phá thông tin chuyên sâu về dịch vụ khách hàng

  • Phân tích dữ liệu bằng Power BI

  • Xây dựng giải pháp bằng Power Apps

  • Tạo quy trình làm việc bằng Power Automate

Cách mua

Business Central được bán và triển khai thông qua mạng lưới đối tác Dynamics 365 có chuyên môn về ngành. Hãy liên hệ với đối tác để nhận được đánh giá chi tiết, dịch vụ tư vấn và thông tin bổ sung về giá.