Chuyển đến nội dung chính
Hình ảnh về hoạt động kết nối trong doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ của bạn

Dynamics 365 Business Central

Hoạt động kết nối trong doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ của bạn

Kết nối các nhóm của bạn bằng một giải pháp duy nhất

Quản lý doanh nghiệp toàn diện

Đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh bằng giải pháp điện toán đám mây kết nối các nhóm bán hàng, dịch vụ, tài chính và vận hành để giúp họ thích ứng nhanh hơn và mang lại kết quả.

Tự tin chuyển sang đám mây nhanh hơn

Áp dụng các mô hình kinh doanh mới nhanh hơn với khả năng triển khai linh hoạt, độ tin cậy và bảo mật cũng như giải pháp thích ứng phát triển cùng bạn.

Tiếp cận phương pháp nâng cao năng suất và thông tin chuyên sâu về doanh nghiệp

Kết nối mọi người, các quy trình và thông tin chuyên sâu để đưa ra quyết định sáng suốt hơn một cách nhanh chóng hơn bằng hướng dẫn được nhúng, bảng điều khiển và khả năng liên tác với Microsoft 365 và Microsoft Teams.

Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tài chính và hoạt động tài chính

Đẩy nhanh tốc độ chốt số liệu tài chính, cải thiện độ chính xác khi dự báo và nhận số liệu hiệu suất theo thời gian thực trong khi vẫn duy trì sự tuân thủ và bảo mật ở khắp các công ty con.

Thúc đẩy doanh số và cải thiện dịch vụ khách hàng

Chăm sóc khách hàng tốt hơn bằng cách quản lý toàn bộ quy trình bán hàng ngay từ Microsoft Outlook và cải thiện kết quả nhờ các hoạt động dịch vụ được kết nối.

Hoàn thành dự án đúng thời hạn và phù hợp với ngân sách

Đảm bảo thực hiện dự án thành công và có lợi nhuận bằng việc lập kế hoạch, khai thác nguồn lực, theo dõi, tính chi phí, lập hóa đơn, kế toán và thông tin theo thời gian thực.

Tối ưu hóa hoạt động quản lý hàng tồn kho và chuỗi cung ứng

Cung cấp sản phẩm đúng thời hạn và thích ứng với các mô hình kinh doanh không ngừng thay đổi nhờ khả năng tiếp cận thông tin trên toàn bộ quá trình mua, sản xuất, hàng tồn và nhà kho.

Khám phá các sản phẩm Dynamics 365 khác

Khách hàng đang chuyển sang dùng đám mây với Business Central

Ullman Dynamics vượt qua trở ngại về phát triển

Ullman Dynamics vượt qua trở ngại về phát triển

Việc thay thế cơ sở hạ tầng cũ đã tạo ra sự linh hoạt, hiệu quả và thông tin chuyên sâu cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho lượng khách hàng ngày càng gia tăng của công ty.

Giải pháp quản lý doanh nghiệp được kết nối

Tự tin chuyển sang dùng đám mây với tốc độ hoạt động, hiệu suất và thông tin chuyên sâu cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn kinh doanh của bạn.

 • Hiệu suất tối ưu
 • Thông tin chuyên sâu hữu ích
 • Triển khai trên đám mây hoặc tại chỗ
 • Giải pháp dễ dàng điều chỉnh và mở rộng
 • Sử dụng được trên mọi thiết bị, ở mọi nơi
 • Báo cáo, thời gian chu kỳ và chốt số liệu tài chính nhanh hơn
 • Hướng dẫn về quy trình và không gian làm việc theo vai trò
 • Cải thiện năng suất với Microsoft 365 nhúng sẵn
 • Dự đoán doanh số bán hàng bằng dữ liệu trước đây
 • Trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực
 • Nghiệp vụ thông minh tích hợp sẵn

Xem Total Economic Impact™ của Business Central

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giảm chi phí và tăng cường hiệu suất tổng thể bằng Business Central trong nghiên cứu Total Economic Impact™ này của Forrester Consulting được đặt hàng theo yêu cầu của Microsoft.

So sánh các tùy chọn cấp phép

Chọn các khả năng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Dynamics 365 Business Central

 • Dynamic 365 Business Central Essentials
 • Dynamic 365 Business Central Premium
Dynamic 365 Business Central Essentials
Dynamic 365 Business Central Premium
Người dùng không giới hạn

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Số lượng công ty không giới hạn

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Khả năng tùy chỉnh và mở rộng

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Đa môi trường

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Quản lý tài chính

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Bán hàng và tiếp thị

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Bán và giao hàng

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Mua hàng và các khoản phải trả

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Hàng tồn kho

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Hoạch định nguồn cung và tình trạng hàng

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Quản lý dự án

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Quản lý dịch vụ

Không bao gồm

Đã bao gồm

Quản lý kho

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Sản xuất

Không bao gồm

Đã bao gồm

Tải xuống hướng dẫn cấp phép

Cách mua

Business Central được bán và triển khai thông qua mạng lưới đối tác Dynamics 365 có chuyên môn về ngành. Hãy liên hệ với đối tác để nhận được đánh giá chi tiết, dịch vụ tư vấn và thông tin bổ sung về giá.