Chuyển đến nội dung chính

Bắt đầu làm nhà bán lẻ

Phát triển cơ hội kinh doanh của bạn với Dynamics 365 Business Central

Đổi mới nhanh hơn

Xây dựng các giải pháp trên một nền tảng đáng tin cậy đầu ngành bằng một tổ hợp công nghệ đầy đủ.

Tiếp cận nhiều khách hàng hơn

Mở rộng cơ sở khách hàng của bạn, tạo công việc kinh doanh mới và tăng doanh thu.

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Truy nhập vào các thị trường, khả năng và dịch vụ đám mây mới.

Tham gia mạng lưới đối tác sôi động

Logo của Microsoft

Hãy nghe những gì cộng đồng nói

Xem cách cộng đồng đối tác của chúng tôi sử dụng các công cụ Business Central để mở rộng, triển khai và kiểm thử ứng dụng mới.

Cơ hội đối tác

Xây dựng các giải pháp bổ trợ hoặc nhúng

Phát triển ứng dụng và mở rộng các giải pháp của bạn bằng Business Central và Microsoft Power Platform để tăng mức độ phù hợp và sự đa dạng đối cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Mở rộng ứng dụng và cung cấp dịch vụ tư vấn

Quảng bá các giải pháp và dịch vụ tư vấn của bạn trên Microsoft AppSource, một cửa hàng tổng hợp cho các khách hàng sử dụng Microsoft 365, Dynamics 365 và Power Platform.

Tìm hiểu thêm

Cách mua

Business Central được bán và triển khai thông qua mạng lưới đối tác Dynamics 365 có chuyên môn về ngành. Hãy liên hệ với đối tác để nhận được đánh giá chi tiết, dịch vụ tư vấn và thông tin bổ sung về giá.