Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng doanh nghiệp của bạn

Mở rộng các dịch vụ giải pháp của bạn, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng và phát triển cơ hội kinh doanh của bạn với Dynamics 365 Business Central.

Bắt đầu làm nhà bán lẻ

Xây dựng doanh nghiệp của bạn trên Dynamics 365 Business Central. Hãy tham gia Mạng Đối tác của Microsoft và đăng ký tham gia chương trình Nhà cung cấp giải pháp đám mây (CSP).

Đổi mới nhanh hơn

Xây dựng các giải pháp trên một nền tảng đáng tin cậy đầu ngành bằng một tổ hợp công nghệ đầy đủ.

Tiếp cận nhiều khách hàng hơn

Mở rộng cơ sở khách hàng của bạn, tạo công việc kinh doanh mới và tăng doanh thu.

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Truy cập vào các dịch vụ, khả năng và thị trường đám mây mới.

Hãy nghe những gì cộng đồng nói

Xem cách các cộng đồng đối tác của chúng tôi sử dụng công cụ Business Central để mở rộng, triển khai và kiểm thử ứng dụng mới.

Xây dựng các giải pháp bổ trợ hoặc nhúng

Sử dụng kiến thức chuyên ngành sâu của bạn để xây dựng, triển khai và kiểm thử ứng dụng của bạn trên một nền tảng hiện đại, có đủ loại chức năng và các công cụ phát triển dễ sử dụng. Phát triển các ứng dụng tuân thủ các quy định về khả năng và mở rộng các giải pháp của bạn bằng các ứng dụng Dynamics 365, Power Apps và Power Automate để nâng cao sự liên quan và khác biệt cho khách hàng.


Mở rộng ứng dụng và cung cấp dịch vụ tư vấn

Có được vòng đời trọn vẹn của khách hàng bằng các khả năng cung cấp trực tiếp, xuất hóa đơn và hỗ trợ của các dịch vụ đám mây của Microsoft. Bán lại Business Central và cung cấp giá trị bổ sung cho khách hàng của bạn bằng cách dễ dàng mở rộng các chức năng như: bảng lương, ngân hàng và thương mại điện tử với các API mạnh mẽ và Connect Apps. Xúc tiến và thúc đẩy nhu cầu cho các giải pháp trọn gói và dịch vụ tư vấn của bạn trên AppSource – nơi tập trung tiện lợi cho người dùng Office 365, Dynamics 365 và Power BI.

Đổi mới với Microsoft Business Applications

Nhà phát triển ứng dụng: Sử dụng các công cụ phát triển hiện đại của chúng tôi và bước vào cộng đồng đối tác của chúng tôi để mở rộng chức năng của Business Central. Nhà cung cấp dịch vụ Internet: Kết nối các dịch vụ cung cấp của bạn với Business Central với rất ít thao tác phát triển mã, thậm chí là không cần. Hãy sử dụng Microsoft AppSource để tăng phạm vi hoạt động, khả năng khám phá và việc sử dụng ứng dụng của bạn.

Thực hiện bước tiếp theo