Přeskočit na hlavní obsah
Žena sledující obrazovku notebooku

Co je generování poptávky?

Generování poptávky je holistický přístup k zapojení zákazníků, který se zaměřuje na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.


Základy programu generování poptávky

Program generování poptávky zahrnuje mnoho marketingových a prodejních kontaktních bodů mapovaných napříč širokou strategickou časovou osou. Cesta například může začít tím, že si zákazník přečte příspěvek na blogu a zaregistruje se k odběru bulletinu, což vede k následnému hovoru od prodejního týmu a končí průzkumem zákaznické zkušenosti a slevovým kódem pro další nákup.

Cílem je generovat poptávku po vašich produktech a službách a pěstovat personalizované vztahy se zákazníky během celé cesty zákazníka – až do uzavření obchodu.

Chcete-li efektivně vytvořit dlouhodobý program pro generování poptávky, existují čtyři základní kroky, které vám pomohou převádět zájemce na zákazníky, zapojovat je a neustále zlepšovat váš plán.

 1. Koordinujte marketingové a prodejní strategie. Taktika marketingového týmu přivádí zájemce k prodejnímu týmu, takže je důležité, aby tyto dva týmy spolupracovaly na stanovení a měření cílů. Integrace nástrojů pro spolupráci a koordinaci, jako jsou sdílená data a řídicí panely, pomáhá týmům marketingu a prodeje efektivně a strategicky spolupracovat na zvyšování návratnosti investic.
 2. Předem identifikujte a segmentujte cílovou skupinu. Profesionálové v oblasti generování poptávky věří, že největší chybou je segmentovat cílové skupiny bez dostatečného detailu. Čím přesněji zaměříte cíl, tím snáze poskytnete přizpůsobené prostředí, které pravděpodobněji povede k úspěšnému převedení zájemce na zákazníka. Marketingoví experti doporučují vytvářet a ladit segmenty cílové skupiny s časným a častým využitím zákaznických dat.
 3. Zorganizujte cestu zákazníka. Jakmile přesně víte, na koho cílíte, můžete začít pečovat o zájemce a orchestrovat cestu zákazníka. Pomocí marketingové taktiky a strategií založených na datech vytvoříte poptávku, poskytnete přizpůsobená prostředí, zařadíte zájemce, podpoříte vztahy a naberete nové zákazníky.
 4. Využijte data ke kvalifikovanému rozhodování. Jakmile tyto cesty zákazníků ožijí, budete moci shromažďovat data a používat je k vytvoření kompletního přehledu o vašich zákaznících. Budete také moci sledovat a analyzovat efektivitu marketingové taktiky vzhledem k míře úspěšnosti, abyste lépe porozuměli marketingové atribuci a upravili marketingové a prodejní strategie.

Programy pro generování poptávky zvyšují vaši efektivitu při spolupráci, segmentaci, personalizaci, generování zájemců a převodech zájemců na zákazníky. Když máte vyřešeny základní náležitosti, pro vaše týmy je mnohem snazší zajistit návratnost investic a spokojenost zákazníků.


Marketingová taktika při generování poptávky

Marketingová taktika, na které stojí generování poptávky, se liší u každé organizace podle velikosti, cílů, produktů, služeb a zákazníků. Společný je záměr budovat povědomí o značce a vést potenciální zákazníky na cestu do trychtýře převodů.

Marketing pro generování poptávky může zahrnovat:

 • Elektronické knihy, příručky a dokumenty white paper
 • Webináře a ukázky
 • Události
 • E-mailové kampaně
 • Kampaně na sociálních sítích
 • Cílená reklama
 • Remarketingové kampaně
 • Weby
 • Vyhledávací marketing

Pamatujte si, že generování poptávky je dlouhodobá strategie pro budování vztahů s potenciálními zákazníky a se zákazníky. Tyto marketingové taktiky nemají rychlý efekt. Potenciálního zákazníka můžete oslovit reklamou na sociální síti, následně mu průběžně zasílat e-maily, poté jej zařadit, předat týmu prodejů a průběžně odpovídat na jeho dotazy.

To vše je součástí dobře vyvážené, všestranné cesty generování poptávky, která se zaměřuje na závazek vůči zákazníkovi při každém jeho kontaktu s produktem nebo službou.


Jak probíhá generování poptávky pomocí inbound marketingu?

Inbound marketing je podmnožinou širšího programu pro generování poptávky a funguje v tandemu s prodejními strategiemi pro budování vztahů se zákazníky a podporu převodů.

Pokud jde o generování poptávky, taktika inbound marketingu je skvělý způsob, jak ukázat potenciálnímu zákazníkovi, proč a jak může váš produkt nebo služba vyřešit jeho problém. Pamatujte si, že inbound marketing je pouze jedna část komplexního trychtýře poptávky vaší organizace.


Generování poptávky vs. generování zájemců

Jak se generování poptávky liší od generování zájemců? Generování poptávky má větší dosah než generování zájemců a zahrnuje celý proces marketingu a budování vztahů, který vašemu prodejnímu týmu posílá zařazené zájemce.

Generování zájemců je specializovaný segment programu pro generování poptávky a je základem podpory převodů. Taktika generování zájemců se zaměřuje na získávání kontaktních informací potenciálních zákazníků, takže s nimi můžete komunikovat na jejich cestě.

Zde je příklad. Generování poptávky poskytuje potenciálním zákazníkům bezplatný obsah, jako jsou příspěvky na blogu a videa, čímž buduje povědomí o značce a generuje poptávku po vašem produktu nebo službě. Taktika generování zájemců nabízí vysoce hodnotný obsah, jako je elektronická kniha nebo studie, výměnou za kontaktní informace potenciálního zákazníka.

Generování poptávky

Bezplatný obsah bez následných akcí

Generování zájemců

Vysoce hodnotný obsah s kontaktním formulářem

Zachycení informací o zákaznících s použitím taktiky generování zájemců během procesu generování poptávky vám pomůže vytipovat potenciální zákazníky, kteří by se mohli stát zákazníky, a spustí akce, které je navedou do vašeho prodejního kanálu.


Propojení prodeje a marketingu s generováním poptávky

Pokud použijete strategie a software pro generování poptávky, které koordinují činnosti prodejního a marketingového týmu, zvýšíte svou schopnost zapojit zákazníky. Koordinace umožní týmům dosáhnout vyšších převodních poměrů a návratnosti investic.

Marketingové a prodejní týmy někdy pracují izolovaně, kdy marketingový tým generuje poptávku po produktech a prodejnímu týmu dodává zájemce bez kontroly výsledků měření a ladění strategie. Strategie generování poptávky koordinuje týmy v dosažení sdílených cílů i sdílených metrik.

V ideálním případě by marketingové a prodejní týmy měly spolupracovat na vytváření datových strategií, plánování kampaní, budování vztahů, podpoře převodů, analýze výsledků a zlepšování následných kampaní generujících poptávku. Když týmy nepracují na stejných cílech a nesdílí mezi sebou informace, existuje šance, že ztratíte cenné zájemce.


Využití dat při plánování strategie generování poptávky

Rozhodování založená na datech na základě skutečných výsledků je klíčem ke zvýšení výnosů při generování poptávky. Důsledná analýza kanálů pro generování poptávky vám dává příležitost organizovat cestu zákazníka díky:

 • Sledování a analyzování každé interakce se zákazníky za účelem získání kompletního pohledu na vaše zákazníky a jejich chování.
 • Cílení na správné cílové skupiny, poskytování přizpůsobených prostředí a provozování efektivních kampaní s použitím automatizace marketingu.
 • Povolení analýz mezi kanály, aby marketingový a prodejní tým mohly vytvářet a sdílet vlastní řídicí panely a pracovaly na totožných cílech.
 • Dělání chytrých rozhodnutí na základě výsledků zjištěných při testování A/B, určování skóre zájemců a marketingové atribuci.

Výhody softwaru pro generování poptávky

Jaký je nejjednodušší způsob implementace programu pro generování poptávky? Najděte softwarové řešení pro generování poptávky, které zefektivní prodejní a marketingové aplikace na stejné platformě. Správné řešení pro generování poptávky může vaší organizaci pomoci:

 • Zvýšit efektivitu vedením cílených vícekanálových kampaní z jediné platformy.
 • Rozšířit příležitosti zapojení zákazníků povolením sdílení dat a procesů a jediného zobrazení přehledů zákazníků mezi týmy prodeje a marketingu.
 • Segmentovat a cílit na správné zákazníky, abyste získali vysoce kvalitní zájemce, které je snadné převést.
 • Použít automatizaci marketingu, abyste mohli poskytovat přizpůsobená prostředí a organizovat bezchybné cesty zákazníků, které generují zájemce připravené pro prodej.

Zjistěte, jak může generování poptávky pomoci vaší organizaci

Zjistěte, jak může vaše firma zvýšit návratnost investic pomocí softwaru pro generování poptávky. Dynamics 365 Customer Insights vám pomůže generovat poptávku, přizpůsobit zákaznická prostředí, organizovat cesty zákazníků a převádět vysoce kvalitní zájemce v rámci jediné platformy.