Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management-funksjoner

Innover med intelligente produksjonsoperasjoner

Opprett en tilkoblet fabrikk for å drive smartere prosesser og operasjoner ved hjelp av IoT, AI, maskinlæring og blandet virkelighet og for å optimalisere ansatte, prosesser og utstyr.

Automatiser og forbedre ressursadministrasjonen på tvers av arbeidsflyt, og spor og administrer arbeidsstyrken, maskiner og verktøy med integrerte Dynamics 365 Field Service.

Lever blandet produksjon for å støtte alle produksjonsstrategier, som produksjon til lager, produksjon etter ordre, konfigurasjon etter ordre og reparasjon etter ordre.

Forbedre leveringstiden gjennom produksjonsplanlegging i sanntid. Følg med på endringer i kundeetterspørsel, materialtilgjengelighet og kapasitetsbegrensninger på alle anlegg og lagre med tillegget Planleggingsoptimalisering.


Moderniser lagerstyring

Få fullstendig oversikt over lagerdrift og -beholdning for effektivt å administrere kapasitet og forbruk for råmaterialer og bevegelse av ferdige varer i sanntid.

Automatiser og skaler lagerstyring for å optimalisere bruken av plass, fra lagerrom til distribusjonssentre. Administrer materialer og ferdige varer på en effektiv måte med konfigurerbar maskinlæringsbasert veiledning.

Få sanntidsintelligens for lagertilstand med Microsoft Power BI-lageranalyse. Få full innsikt i beholdning og mottak, plukking og forsendelse, og opprett egendefinerte varmekart for lagerprosesser.

Forbedre produktiviteten med en mobilapp som kan skreddersys for ansatte og lagre og forenkle daglige oppgaver.


Optimaliser produksjonsytelsen

Øk driftstid, gjennomstrømming og kvalitet ved å administrere fabrikk- og utstyrsoperasjoner proaktivt med sanntidsvisning av hele produksjonen og lageret ved hjelp av IoT.

Øk effektiviteten på tvers av aktiva og prosesser ved hjelp av AI og maskinlæring for å forutsi og løse problemer på en proaktiv måte.

Øk arbeidsstyrkens effektivitet og sikkerhet for å utføre vedlikehold på virksomhetens kritiske aktiva ved å eliminere kostbare feil med Dynamics 365 Guides med blandet virkelighet.


Maksimer levetiden for aktiva

Forbedre den generelle utstyrseffektiviteten for aktiva ved å utføre prediktivt vedlikehold basert på ytelsesdata i sanntid fra IoT og feltdata fra Field Service.

Maksimer levetiden til verdifulle anleggsmidler ved å planlegge prediktivt vedlikehold – selv uten kompetente arbeidere – og lære opp nye arbeidere og fylle kunnskapsmangler ved hjelp av Guides.

Støtt ulike typer vedlikehold – prediktivt, korrigerende, vilkårsbasert og forebyggende – ved hjelp av tillegget Aktivaadministrasjon.


Automatiser og effektiviser forsyningskjeden

Få et helhetlig innsyn i forsyningskjeden i ulike geografiske områder og tidssoner når du integrerer salg og innkjøp med administrasjon av logistikk, beholdning, produksjon, lager og transport.

Effektiviser innkjøpsprosessene ved hjelp av én innkjøp-til-betaling-app. Administrer kontrakter, introduser nye leverandører, overvåk levering, og samarbeid med eksterne leverandører.

Forbedre kontantstrømmen gjennom riktige lagernivåer basert på endring av kundeetterspørsel og kapasitetsbegrensninger med tillegget Planleggingsoptimalisering.

Reduser nedetiden for viktige aktiva ved å automatisere feltserviceoperasjoner, slik at de riktige ressursene er tilgjengelige på riktig sted til riktig tid for å vedlikeholde dem proaktivt.

Optimaliser gjennomføringen og reduser kostnadene ved å synkronisere logistikken for både anlegg, lagre og transportmetoder.

Øk produktkvaliteten og kundetilfredsheten med integrerte kvalitetskontroller, og identifiser og løs problemer raskt via prediktiv sanntidsinnsikt.

Utforsk forhåndsbygde løsninger

Utvid mulighetene i Supply Chain Management med forhåndsbygde løsninger fra Microsoft og våre partnere.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Fra Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Trade Revenue Management

Fra Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Fra Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Fra To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Ta det neste steget