Gå til hovedinnhold

Utforsk Dynamics 365 Supply Chain Management-funksjoner

Innover med intelligente produksjonsoperasjoner

Opprett en tilkoblet fabrikk for å drive smartere prosesser og operasjoner ved hjelp av IoT, AI, maskinlæring og blandet virkelighet og for å optimalisere ansatte, prosesser og utstyr.

Forenkle ressursbehandling for alle arbeidsbelastninger med en intelligent løsning som hjelper deg å spore og administrere ressurser – fra arbeidsstyrken til maskiner og verktøy.

Opprett velegnede produksjonsprosesser – diskret, lean, prosjekt, prosess og blandet – for å håndtere alle behovene dine med én løsning.

Lever blandet produksjon for å støtte alle produksjonsstrategier, som produksjon til lager, produksjon etter ordre, konfigurasjon etter ordre og reparasjon etter ordre.

Utfør produksjonsplanlegging i sanntid – noe som reduserer tid for nye behov og ny forsyning – med forhåndsversjon av Planleggingsoptimalisering.

Akselerer produktleveringen ved å automatisere flyten av informasjon og materialer via ressurser og plasseringer.


Optimaliser produksjonsytelse med forhåndsversjon av IoT-intelligens

Ta proaktive, handlingsrettede beslutninger med sanntidsvisning av hele produksjonen og lageret. Administrer fabrikk- og utstyrsoperasjoner proaktivt for å forbedre oppetid, gjennomstrømning og kvalitet.

Øk effektiviteten på tvers av ressurser, prosesser og arbeidsstyrke ved hjelp av AI, maskinlæring og blandet virkelighet for å forutsi og løse problemer på en proaktiv måte.

Utfør prediktivt vedlikehold før det oppstår feil ved avbrudd, for å unngå kostbar nedetid for forretningskritisk utstyr.


Maksimer levetiden til ressurser med aktivaadministrasjon

Vedlikehold aktiva fra anskaffelse til avvikling ved å effektivisere KPI-er for sporing og overvåking og forbedre den totale utstyrseffektiviteten (OEE) for virksomhetskritiske aktiva.

Planlegg og forutse vedlikehold mer effektivt for å maksimere levetiden og ytelsen til anleggsmidler med høy verdi og redusere kostnader og produksjonsnedetid.

Støtt ulike typer vedlikehold – prediktivt, korrigerende, vilkårsbasert og forebyggende – med én løsning.


Moderniser lagerstyring

Få fullstendig oversikt over lagerdrift og -beholdning for effektivt å administrere kapasitet og forbruk for råmaterialer og bevegelse av ferdige varer i sanntid.

Automatiser og skaler lagerstyring for å optimalisere bruken av plass – fra enkle lagerrom til distribusjonssentre. Administrer materialer og ferdige varer på en effektiv måte med konfigurerbar maskinlæringsbasert veiledning.

Få sanntidsintelligens for lagertilstand med Power BI-lageranalyse som gir deg full innsikt i beholdning og mottak, plukking og forsendelse. Det er enkelt å opprette egendefinerte varmekart for lagerprosesser.

Forbedre produktiviteten med en mobilapp som kan skreddersys for ansatte og lagre og forenkle daglige oppgaver.


Automatiser og effektiviser forsyningskjeden

Få et helhetlig innsyn i forsyningskjeden i ulike geografiske områder og tidssoner når du integrerer salg og innkjøp med administrasjon av logistikk, beholdning, produksjon, lager og transport.

Effektiviser innkjøpsprosessene ved hjelp av én innkjøp-til-betaling-app for å administrere kontrakter, introdusere nye leverandører, overvåke levering og samarbeide med eksterne leverandører.

Forbedre kundebestillinger og levering med mer nøyaktig estimert leveringsdato som tar hensyn til tilgjengelighets- og kapasitetsbegrensninger som gjelder både firmaer, områder og lagre.

Optimaliser gjennomføringen og reduser kostnadene ved å synkronisere logistikken for både områder, lagre og transportmetoder.

Akselerer produktleveringen ved å automatisere flyten av informasjon og materialer via ressurser og plasseringer.

Øk kvaliteten og kundetilfredsheten med integrerte kvalitetskontroller, og identifiser og løs problemer raskt via prediktiv innsikt i sanntid.

Utforsk forhåndsbygde løsninger

Utvid mulighetene i Dynamics 365 Supply Chain Management med forhåndsbygde løsninger fra Microsoft og våre partnere.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Fra Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Trade Revenue Management

Fra Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Fra Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Fra To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Bluestar PLM - Engineering

Fra PDM Technology

Dynamics 365 for Operations

The Missing Link Between Engineering and Manufacturing.

Ta det neste steget