Přeskočit na hlavní obsah

Prozkoumejte možnosti Dynamics 365 Business Central

Zvyšte finanční viditelnost

Dělejte informovaná rozhodnutí s propojenými daty napříč účetními, prodejními, nákupními, zásobovacími a zákaznickými transakcemi.

Zmapujte finanční výkonnost v reálném čase s vestavěnými řídicími panely Power BI. Identifikujte vzorce a trendy a získejte nové poznatky díky hloubkové analýze a neomezeným dimenzím.

Urychlete finanční uzávěrku a výkaznictví a udržujte soulad předpisy díky rychlým, přesným a zjednodušeným pohledávkám a závazkům.

Vylepšete přesnost prognóz s komplexním modelováním a analýzou dat. Přizpůsobte a sdílejte sestavy pomocí bezproblémové integrace s Excelem.


Optimalizujte svůj dodavatelský řetězec

Předpovídejte optimální čas na doplnění zásob pomocí vestavěné inteligence. Pro automatické vytváření objednávek použijte prognózy prodeje a očekávaná vyskladnění.

Získejte holistický pohled na inventář pro včasné splnění objednávek. Sledujte transakce a pohyb každé položky nastavením zásobníků na základě rozvržení skladu a dimenzí jednotky úložiště.

Vypočítejte a optimalizujte výrobní kapacitu a zdroje pro zlepšení výrobních plánů a splnění požadavků zákazníků.

Udržujte správné množství zásob automatickým výpočtem úrovní zásob, doby realizace a okamžiků doobjednání. Když jsou požadované položky vyprodány, automaticky navrhněte náhradu.


Zvýšení prodeje a zlepšení služeb

Upřednostněte prodejní zájemce na základě potenciálu výnosů. Sledujte veškeré interakce se zákazníky a získejte pokyny ohledně nejlepších možností následného prodeje, křížového prodeje a příležitostí prodloužení prodeje během celého prodejního cyklu.

Urychlete proces prodeje od nabídky k hotovosti. Rychle reagujte na dotazy týkající se prodeje, spravujte žádosti o služby a zpracovávejte platby - to vše v aplikaci Outlook.

Získejte komplexní přehled o vašich servisních úkolech, pracovní zátěži a dovednostech zaměstnanců, abyste mohli efektivně přiřadit zdroje a usnadnit řešení případů.


Dodržujte termíny a rozpočet projektů

Vytvářejte, spravujte a sledujte zákaznické projekty pomocí časových rozvrhů spolu s pokročilými možnostmi výpočtu pracovních nákladů a podávání zpráv. Rozvíjejte, upravujte a kontrolujte rozpočty, abyste zajistili ziskovost projektu.

Spravujte úrovně zdrojů plánováním kapacity a prodeje. Sledujte fakturaci zákazníků oproti plánovaným nákladům na objednávky a nabídky.

Přijímejte účinná rozhodnutí s přehledy o stavu projektu, ziskovosti a metrikách využití zdrojů v reálném čase.


Chraňte svá data a podporujte soulad s GDPR

Respektujte právo svých zákazníků na ochranu osobních údajů a nastavte svou firmu tak, aby byla v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). Poskytujte a omezujte přístup k osobním údajům na více úrovních a implementujte výsledky auditů, aby byla zajištěna bezpečnost a odpovědnost.

Zpracovávejte, ukládejte a přenášejte data bezpečně napříč svými systémy a zároveň je chraňte před neoprávněným přístupem pomocí automatického šifrování datového centra společnosti Microsoft.


Podnikejte kdekoli

Získejte stejnou uživatelskou zkušenost bez ohledu na to, kde ji nasadíte - v cloudu, místně nebo v kombinaci obou.

Vezměte si své podnikání na cesty s konzistentní a intuitivní prostředím napříč zařízeními se systémy Windows, Android nebo iOS pro mobilní přístup do Business Central.

Prozkoumejte doplňková řešení v AppSource

Rozšiřte možnosti produktu Business Central tak, aby odpovídaly jedinečným obchodním procesům nebo oborovým potřebám, pomocí předem vytvořených řešení od společnosti Microsoft a našich partnerů.

Proveďte další krok