Přeskočit na hlavní obsah

Prozkoumejte možnosti Dynamics 365 Business Central

Podnikejte kdekoli

Vyberte si místní nebo cloudové nasazení. Business Central poběží tam, kde to budete potřebovat, a nabídne vám stejné uživatelské rozhraní bez ohledu na nasazení.

Vezměte si své podnikání na cesty. Mobilní verze podporuje místní i cloudové uživatele s konzistentním prostředím napříč zařízeními Windows, Android a iOS.

Odstraňte jazykové bariéry. Business Central podporuje 25 jazyků, což vám pomůže zvýšit vaši produktivitu.

Ukládejte a přenášejte data napříč svými systémy. Chraňte svá data před neoprávněným přístupem pomocí automatického šifrování datového centra společnosti Microsoft.


Správa vašich financí

Dělejte informovaná rozhodnutí pomocí propojených dat ze sestav, grafů a řídicích panelů Microsoft Power BI napříč financemi a účetnictvím, prodejem, nákupem a zásobami. Rozšíření predikce prodlení s platbou vám pomůže snížit pohledávky.

Zobrazujte grafy a sestavy v reálném čase prostřednictvím vestavěných sestav, Excelu nebo Power BI. K identifikaci vzorů a trendů použijte neomezené dimenze svých dat.

Urychlete finanční uzávěrky a výkaznictví pomocí integrovaných možností pohledávek a závazků. Zjednodušte proces pomocí pracovních postupů pro schvalování a integrace Microsoft Power Automate.

Sledujte finanční výkonnost pomocí vykazování vlastní hlavní knihy a plánů účtů. Vyhodnoťte výkaznictví nákladů, výnosů nebo zisku v modulu nákladového účetnictví.


Optimalizujte svůj dodavatelský řetězec

Předpovídejte nejlepší čas na doplnění zásob pomocí vestavěné inteligence. Pro automatické vytváření objednávek použijte prognózy prodeje a očekávaná vyskladnění.

Získejte holistický pohled na své zásoby a pro své položky zásob použijte stejnou metodu nákladů nebo jiné metody. Volně přesouvejte položky mezi místy a kontrolujte množství zásob na skladě pomocí cyklických inventur.

Spojte se se svými dodavateli proaktivně a nákladově efektivně. Zaregistrujte potenciální dodavatele, zasílejte dotazy a převádějte nejlepší nabídky na objednávky. Nakonfigurujte požadované schvalovatele, abyste zajistili shodu s interními i externími zásadami.

Používejte návrhy generované systémem k doplnění zásob na základě skutečné a předvídané poptávky a dostupnosti.


Zrychlete svůj proces prodeje

Upřednostněte zájemce na základě potenciálu výnosů. Sledujte veškeré interakce se zákazníky a získejte pokyny ohledně nejlepších možností následného prodeje, křížového prodeje a příležitostí prodloužení prodeje během celého prodejního cyklu.

Optimalizujte výnosy a adresujte potřeby zákazníků pomocí flexibilní struktury cen a slev pro jednotlivé zákazníky a skupiny zákazníků.

Mějte přehled o smlouvách pomocí procesů prodejních a paušálních objednávek. Rychle informujte zákazníky o cenách, slevách, termínech dodání, dostupnosti produktu a stavu plnění.

Řešte vrácení zákazníků se správou prodejních vratek, včetně dobropisů, oprav nebo náhrad.


Dodržujte termíny a rozpočet projektů

Vytvářejte, spravujte a sledujte zákaznické projekty pomocí časových rozvrhů a pokročilých možností výpočtu pracovních nákladů a výkaznictví. Rozvíjejte a upravujte rozpočty, abyste zajistili ziskovost projektu.

Spravujte úrovně zdrojů plánováním kapacity a prodeje. Sledujte fakturaci zákazníků oproti plánovaným nebo skutečným nákladům na objednávky a nabídky.

Přijímejte účinná rozhodnutí pomocí přehledů o stavu projektu, ziskovosti a metrikách využití zdrojů v reálném čase.


Provozujte svůj sklad efektivně

Optimalizujte své skladovací prostory nastavením zásobníků a zón v Business Central tak, aby odrážely uspořádání vašeho skladu a jeho regálů a polic.

Usnadněte příjem a skladování pomocí šablony k určení nejlepšího umístění položek na základě typu, velikosti a kapacity zásobníku.

Získejte doporučení, kam přesunout položky, a optimalizujte prostor a proces výdeje. Urychlete přepravu a překonejte překážky způsobené cross dockingem.

Používejte data v reálném čase v zóně, zásobníku a množství každé položky, abyste lépe plnili objednávky svých zákazníků.


Dosáhněte optimální úrovně výstupu

Vyrábějte v rámci vašich zásobovacích a kapacitních omezení. Implementujte svůj výrobní proces podle plánu, a to i v agilním a komplikovaném prostředí.

Určujte seznam prodejných položek, surovin, dílčích sestavení nebo zdrojů jako kusovníku, který obsahuje dokončený produkt nebo sadu.

K doplnění položek do skladu použijte objednávky sestavení. Zaznamenávejte speciální požadavky zákazníků v kusovníku a používejte ho přímo z řádku prodejní nabídky a prodejní objednávky ve vašich procesech od sestavení k objednávce.

Používejte výrobní zakázky pro složitější procesy. Zaregistrujte spotřebu a výstup a spravujte více kusovníků a tras. Odsouhlaste odpad a odchylky ve spotřebě a výstupu.

*Vyžaduje licenci pro Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium.


Dodržujte své servisní závazky

Získejte komplexní přehled o vašich servisních úkolech a pracovních vytíženích k efektivnímu přiřazení zaměstnanců k pracovním příkazům. Sledujte servisní smlouvy a poskytujte spolehlivé služby svým zákazníkům.

Zajistěte hladký přechod od prodeje k poprodejním aktivitám pomocí automatické registrace dodávaného zboží jako servisních položek. Chcete-li zajistit optimální servis, ukládejte požadované údaje na jednom místě.

Spravujte poprodejní záležitosti, ať už úpravy vyžadují úplnou výměnu nebo jednoduchou opravu.

Sledujte podrobnosti opravy, včetně použitých servisních položek, náhradních dílů a mzdových nákladů, v jedné servisní zakázce. Zvyšujte věrnost zákazníků poskytováním náhradního vybavení zákazníkům, když je jejich zařízení v údržbě.

*Vyžaduje licenci pro Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium.

Vytvořena na míru vašim potřebám

Business Central je komplexní a přizpůsobitelná platforma pro zvýšení produktivity, která nabízí hlubokou a širokou funkčnost pro různá odvětví. Náš globální partnerský ekosystém poskytuje doplňková obchodní řešení šitá na míru konkrétním odvětvím.

Navštivte marketplace Microsoft AppSource, kde najdete stovky aplikací a implementačních balíčků, které poskytují bohatá řešení pro nejrůznější odvětví. Ať už je vaše specialita jakákoli, Business Central pomáhá vašemu rostoucímu podnikání prosperovat. Toto je jen několik dostupných aplikací.

ChargeLogic Payments

Autor ChargeLogic, LLC

Dynamics 365 for Financials

PCI-validated credit card processing software for all your sales channels.

Warehouse Insight WMS

Autor Insight Works

Dynamics 365 for Financials

Improve warehouse accuracy and boost efficiency with mobile device and barcode integration.

LS Express

Autor LS Retail

Dynamics 365 for Financials

Retail POS for AU, AT, BE, DK, DE, IS, NZ, NL, ES, CH, GB, ZA, AE, FR, SG and SE.

Visual Jobs Scheduler

Autor NETRONIC Software GmbH

Dynamics 365 for Financials

Ease your project and resource planning with an interactive Gantt planning board

Proveďte další krok