Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

To personer som ser på et nettbrett og antakelig går gjennom hovedfordeler ved å kjøre operasjoner med økonomistyringsprogram

Fire viktige fordeler ved økonomistyringsprogram

Enten du driver et konglomerat eller et anleggsfirma, er et nøyaktig bilde av den økonomiske situasjonen avgjørende for fremgang og vekst. Moderne økonomistyringsprogrammer gir eiere og ledere raskere tilgang til bedre innsikt om gjeld, kundefordringer, anleggsmidler og andre viktige økonomidata.

Som en del av et omfattende ressursplanleggingssystem (ERP) kan du vise og behandle viktig økonomi- og driftsinformasjon fra brukervennlige instrumentbord som integrerer alle økonomiske og forretningsmessige data i én enkelt plattform.

Her er fire viktige fordeler som bedrifter får ved å kjøre sine operasjoner med økonomistyringsprogram:


1: Ta kontroll over selskapets økonomi

Alle kvalitetssystemer for økonomistyring omfatter sentrale bokføringsfunksjoner for å spore inntekter og utgifter, aktiva og gjeld samt avskrivning for å lage nøyaktige regnskapsoppgjør.

Transformer grunnleggende regnskapsføring

Jo mer presist du kan spore gjeld og kundefordringer, desto enklere og nøyaktig kan du planlegge vekst og reagere på uventede hendelser. Ved hjelp av et økonomistyringsprogram kan du spore gjeld, fordringer og aktiva i sanntid, holde hovedboken oppdatert og forenkle oppstillingen av balanse, resultatregnskap og kontantstrøm.

Mange av disse systemene hjelper deg med å automatisere prosesser som er knyttet til leverandørgjeld og kundefordringer, og fjerne manuelle prosesser, og det hjelper selskaper med å forkorte transaksjonssykluser og identifisere transaksjoner som faller utenfor etablerte normer – og slik beskytte inntektsstrøm og kredittverdighet.

Tips

Forretningene står ikke stille – og det gjør heller ikke de ansatte. Vurder et økonomistyringssystem som gir datatilgang og analyse på farten og på flere enheter.

Forutse endring med intelligent innsikt

Med dagens avanserte økonomistyringssystemer kan du gjøre det ved å bygge inn kunstig intelligens og maskinlæring og få innsikt i fremtidig kontantstrøm – forutse når fakturaer blir betalt og gjør uventet svikt om til forventede hendelser det kan planlegges for.

Slike systemer effektiviserer også prosessen med å klargjøre og vedlikeholde detaljerte kort- og langsiktige budsjetter, noe som holder forretningene gående og muliggjør mer informert strategiplanlegging.


2: Forenkle og automatiser økonomiprosesser

De beste plattformene for økonomistyring på markedet støtter avanserte funksjoner for bedre synlighet og innsikt samt skytilkobling for tilgang når som helst, hvor som helst. Disse systemene leverer avansert økonomistyring og automatisert arbeidsflyt som løfter administrasjons- og rapporteringsaktiviteter til et nytt nivå.

Effektiviser utgiftsstyring

Manuell utgiftsadministrasjon er tidkrevende for arbeidere, ledere og økonomiansatte. Et moderne økonomistyringssystem forenkler prosessen med å fullføre og avlevere utgiftsrapporter for hver ansatt og reduserer tiden som økonomiavdelingen bruker til å avstemme og godkjenne dem.

Tips

Få mer ut av dataene dine. Innebygd kunstig intelligens og maskinlæring i de beste økonomiske plattformene leverer forretningsanalyse til forretningstransaksjoner.

Overvåk og behandle transaksjoner

Funksjonaliteten for kontant- og bankstyring i et økonomistyringssystem forenkler vedlikeholdet av bankkontoene til et selskap, i tillegg til de økonomiske instrumentene som er knyttet til disse bankkontoene, for eksempel innbetalingssedler, sjekker, veksler og egenveksler, og det effektiviserer avstemmingen av bankkontoutdrag.

Ta kontroll over kostnader

Funksjoner for kostregnskap som er innebygd i et avansert økonomistyringsprogram, gjør det mulig for selskapsledelsen å registrere og evaluere alle faste og variable kostnader som er knyttet til produksjonen. Dette gjør kostregnskapsprosessen enklere og mer fleksibel, slik at ansatte kan oppdage avvik fra etablerte standarder og foreta justeringer for å styre kostnader fremover.

De mest avanserte systemene gjør det mulig for brukere å importere data fra flere økonomidatalagre – på tvers av enheter og valutaer – og få en virkelig global oversikt over den økonomiske statusen.


3: Øk synligheten i hele organisasjonen

Ved hjelp av økonomistyringsfunksjoner som er integrert i Ressursplanleggingssystem, kan bedriftsledere og administratorer få tilgang til verdifulle data fra hele organisasjonen og gjøre budsjetter, rapporter og prognoser mer nøyaktige. Dette gjør det enklere for alle å vurdere betydningen som økonomiske beslutninger har på driften, og omvendt.

Få en bedre oversikt over hvordan bedriften ligger an

De beste systemene for økonomistyring omfatter forretningsanalyseverktøy med instrumentbord som kan tilpasses og gi en omfattende oversikt over økonomiske forhold samt tilgang til relaterte økonomirapporter og muligheten til å drille ned til linjeelementdetaljer og se nøye på underliggende transaksjonsdata. Økonomiansatte og ledelse kan se viktige måledata og svært nøyaktige rapporter i sanntid for å ta bedre forretningsbeslutninger.

Tips

Når du evaluerer økonomistyringsplattformer, bør du se etter en som er minst like global som selskapet ditt. Velg et system som kan støtte de forskriftsmessige kravene i alle landene der selskapet har drift.

Få et globalt perspektiv

Et avansert økonomistyringssystem gjør at flernasjonale organisasjoner raskt kan tilpasse seg i henhold til lokale og globale økonomikrav og håndtere hyppige endringer i nasjonale og regionale avgifter, forskrifter og rapporteringskrav, og slik sikre samsvar og redusere risiko.

Ved hjelp av moderne skybaserte økonomistyringssystemer kan autorisert personell i hele selskapet og over hele verden se, analysere og oppdatere viktige måledata i sanntid hvor som helst og fra en hvilken som helst enhet.


4: Forbedre forretningsplanlegging og prognoser

Et moderne økonomistyringssystem gjør det mulig å evaluere virkningene av planlagte eller potensielle forretningsbeslutninger rundt firmaets økonomiske stilling i fremtiden mer nøyaktig, fra budsjettering til langvarig planlegging for å vurdere virkningen av sammenslåing og anskaffelser.

Ta mer informerte forretningsbeslutninger

Et robust økonomistyringssystem gir forretnings- og økonomiledere muligheten til å lage datadrevne budsjetter for plan- og kontrolloperasjoner. Disse systemene effektiviserer oppsettet og vedlikeholdet av detaljerte personalbudsjetter for å forenkle planlegging av stillinger og kompensasjon og gjør det mulig å opprette anleggsmiddelbudsjetter som beregner avskrivning og registrerer planlagte transaksjoner knyttet til aktivaene.

Du kan også lage prosjektbudsjetter med detaljer om planlagte timer, utgifter og gebyrer og generere behovsprognoser for å beregne fremtidig lagerbehov basert på historiske transaksjonsdata.

Utvikle avanserte økonomimodeller

Et økonomistyringsprogram gjør det enkelt å opprette avanserte økonomiske modeller slik at bedrifter kan vurdere sin nåværende verdi i tillegg til verdien i forhold til kolleger eller konkurrenter. Firmaer kan også utvikle modeller for å beregne salgsvekst, levedyktigheten til foreslåtte prosjekter og påvirkningen av mulige sammenslåinger eller forventede økonomiske forhold på virksomheten.


Frem innovasjon med et moderne økonomistyringssystem

Med et moderne skybasert økonomiskstyringssystem får organisasjonen grundig innsikt i den økonomiske tilstanden til virksomheten og den økonomiske ytelsen. Ved å automatisere økonomiske operasjoner kan økonomiansatte bruke mindre tid på manuelle prosesser og i stedet fokusere på strategier som skaper fremgang i bedriften.

Begynn å forbedre økonomistyringen av virksomheten din

Finn ut hvordan økonomistyringsprogram forbedrer budsjettering, prognoser, rapportering og beslutningstaking med datadrevet innsikt. Utforsk Dynamics 365 Finance eller be om en prøveversjon for å se hvordan en av markedets mest omfattende økonomiplattformer transformerer måten forretninger gjøres på.