Gå til hovedinnhold
En person som ser på en bærbar datamaskin

Hva er ERP?

Ressursplanlegging (ERP) er en type programvaresystem som hjelper organisasjoner med å automatisere og administrere kjerneforretningsprosesser for å oppnå optimal ytelse. ERP-programvare koordinerer dataflyten mellom et virksomhets forretningsprosesser, noe som gir én sannhetskilde og effektiviserer driften i hele foretaket. Det kan koble en virksomhets økonomi, forsyningskjede, drift, handel, rapportering, produksjon og personalaktiviteter til én plattform.

De fleste virksomheter har et økonomi- og driftssystem på plass, men separate systemer kan ikke gå lenger enn daglige prosesser eller bidra til fremtidig forretningsvekst. Etter hvert som virksomheter utvider og behovene endres, bør systemene holde tritt med dem. I denne artikkelen vil du lære hva ERP er, og hvorfor det å ha programvare på plass som holder tritt med behovene dine, kan hjelpe deg med å få en mer fleksibel og effektiv virksomhet.


Moderne ERP-programvaresystemer

Historisk sett jobbet ERP-systemer separat og kunne ikke samhandle med andre systemer. Hvert system krevde kostbare, komplekse og tilpassede koder for å oppfylle unike forretningskrav som forsinket og til og med forhindret bruk av ny teknologi eller prosessoptimalisering.

Det som gjør dagens ERP-programvare forskjellige, er at det bringer alle disse forskjellige prosessene sammen i ett effektivt system. Det tilbyr ikke bare datatilkobling innenfor ressursplanleggingssystemet, men også innenfor produktivitetsverktøy, netthandel og kundeengasjementsløsninger. Det bidrar til å koble sammen alle dataene for bedre innsikt som hjelper deg med å optimalisere prosessene i hele virksomheten.

I tillegg tilbyr en moderne ERP-løsning fleksible distribusjonsalternativer, forbedret sikkerhet og personvern, bærekraft og lavkodebasert tilpasning. Det viktigste er imidlertid at det bygger kontinuitet og motstandsdyktighet inn i virksomheten og prosessene gjennom innsikt som hjelper deg med å skape raskt i dag, mens virksomheten forberedes på det som kommer.


Hvorfor er ERP viktig for virksomheten?

Det finnes ingen programvare som inneholder absolutt alle forretningsprosesser, men teknologien blir stadig bedre til å samle forretningsprosessene. Etter at prosessene, systemene og dataene er koblet sammen, får du forretningsanalysen, hastigheten tilpasningsevnen du trenger for å begynne å optimalisere driften.

Her er tre måter et ERP-system kan forbedre virksomheten på:

  1. Frem optimal ytelse. Med løsninger som bruker kunstig intelligens, får du tilgang til innsikt som forbedrer beslutningstakingen og finner måter å forbedre driftsytelsen fremover på.
  2. Øk driftseffekten. Ved å koble sammen prosesser og data gir du mer synlighet og fleksibilitet til de ansatte slik at de kan handle raskt og oppnå merverdi i hele virksomheten.
  3. Gjør bedriften mer fleksibel. Mange ressursplanleggingsløsninger er bygd for å tilpasse seg dine behov og vokser med deg, og de hjelper deg med å forberede deg proaktivt for, og gjør deg klar til å håndtere, eventuelle driftsavbrudd eller markedsendringer.

Hvilke forretningsfunksjoner kan optimaliseres med ERP?

Et ERP-system kan dekke mange kjernefunksjoner i hele organisasjonen – hjelpe til med å bryte ned grensene mellom butikk og administrasjon samtidig som du får muligheten til å tilpasse løsningen til nye forretningsprioriteter. Noen av de viktigste forretningsfunksjonene omfatter:

Handel

Dagens forhandlere står overfor mange utfordringer, og et ERP-system kan levere en fullstendig omnikanalhandelsløsning som forener funksjoner i administrasjon, butikk og digitalsystemer. Kunder får en mer tilpasset og effektiv handelsopplevelse gjennom KI-anbefalinger, samtidig som forhandlere kan øke ansattes produktivitet, bidra til å redusere svindel og utvide virksomheten.

Finans

Moderne ERP bidrar til å øke fortjenesten mens de fremmer samsvar. De tilbyr instrumentbord og KI-drevet innsikt som gir deg oversikt over økonomien , og hjelper deg å se sanntidsinformasjon når og hvor som helst. Det blir også mindre informasjon å angi manuelt ved at dagligdagse oppgaver automatiseres, og du får sporingsmuligheter som gjør det enklere å overholde regler og forskrifter.

Personal

Moderne løsninger tilbyd mange måter å administrere selskapsdata og effektivisere styringsoppgaver på som lønn, ansettelse og andre oppgaver. Du vil være i en bedre posisjon til å bidra til å beholde, rekruttere og gi de ansatte muligheten til å spore ansattes ytelse og identifisere personalproblemer før de skjer.

Produksjon

Denne ERP-funksjonen gir forbedret forretningskommunikasjon og automatisering av dagligdagse prosesser gjennom robotautomatisering, og gir produsenter muligheten til å dekke kundenes behov og administrere ressurser via tilgang til sanntidsdata. Den gir også optimalisert prosjekt- og kostnadsstyring samt produksjonsplanlegging.

Forsyningskjede

Hvis selskapet fortsatt angir informasjon manuelt og prøver å spore beholdningen på lageret, kan du enkelt spare tid og penger på å automatisere disse prosessene med ERP. Moderne løsninger for forsyningskjeden bør også tilby instrumentbord, forretningsanalyse og til og med IoT-teknologi slik at du kan få økt kontroll over lagerstyringen.


Tre tegn på at du trenger ERP-programvare

Hvis du leser dette og sliter med det gamle systemet ditt, kan det hende du lurer på om det er på tide å gjøre en endring. Her er noen tegn på at du trenger ny ERP-programvare:

  1. Grunnleggende funksjoner er ikke tilstrekkelig for å vokse: Kanskje du har klart deg greit med grunnleggende verktøy, men hvis den nåværende programvaren legger begrensninger på ekspansjon i markedet og muligheten til å vokse til en global skala, kan tiden være inne for å bytte til et bedre ressursplanleggingssystem som er fleksibelt nok til at virksomheten kan utvide seg.
  2. Du jobber med ulike systemer: Etter hvert som teknologien endres, vil du legge merke til at de separate systemene dine ikke fungerer godt sammen. Du vil kanskje se at det nye regnskapsprogrammet ikke er kompatibelt med det gamle HR-systemet, og du blir lei av å kaste bort tid og ressurser på å prøve å samle ulike løsninger.
  3. Du kan ikke innfri kundenes forventninger: Hvis de ansatte og kundene bruker mobilenheter som systemet ikke er kompatibelt med, er tiden inne for å investere i et system som dekker alles behov. Ved å gi de ansatte verktøyene de trenger for å lykkes og investere for å oppfylle kundenes forventninger, kan du opprettholde et konkurransefortrinn.

TIPS: Hvis du eller de ansatte ønsker et nytt system og opplever motforestillinger mot ERP-endringer, kan du avtale en demonstrasjon slik at alle kan se hvilke løsninger som er tilgjengelige. Når alle føler de blir inkludert i beslutningsprosessen, gjør det at implementeringen blir langt enklere.


Tre implementeringsutfordringer ved ERP for virksomheter

Tross de mange alternativene som finnes, er det fremdeles noen selskaper nøler angående implementere ressursplanlegging. Det kan være mange årsaker til det, men der det finnes en utfordring, finnes det en løsning.

Valg av riktig ERP-løsning.

Du trenger ikke finne den perfekte programvareløsningen som løser alle problemer. ERP skal være i stand til å ta det beste fra forretningsprosessene du bruker nå, og samle dem i ett enkelt system slik at alle i organisasjonen kan se den samme informasjonen. Det er derfor valg av riktig teknologipartner er viktig.

Håndtering av kostnadene ved et ERP-system.

En løsning trenger ikke å være alt eller ingenting. Moduler av programvareløsninger kan kjøpes separat avhengig av virksomhetens behov. På denne måten kan medarbeiderne implementere ERP gradvis, og du slipper å investere i en omfattende programvareløsning uten å vite om de nye funksjonene kommer til å gi avkastning.

Integrering av ny ERP-programvare med eksisterende programvare.

Som nevnt bør ERP-løsningen du velger, fungere sammen med systemet du allerede bruker, men også inneholde funksjoner som kan legge til rette for fremtidig vekst. Hvis programvaren du bruker nå, for det meste omfatter økonomien, forsyningskjeden og produksjonen, bør du se etter en løsning som bidrar med omfattende forretningsanalyse.

Oppdag hva moderne ressursplanlegging kan gjøre for virksomheten

Modulære, komplette forretningsprogrammer som kobler samme alle dataene for fortløpende innsikt, kan hjelpe deg med å svare raskt på endringer. Oppdag hvordan Microsoft Dynamics 365 tilbyr det beste av hva moderne ressursplanlegging har å tilby for virksomheten.