Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Funktionerna i Dynamics 365 Customer Insights

Förvandla kunddata till användbara insikter

En instrumentpanel i Supply Chain Management

Samordnade data och uppkopplade upplevelser

 • Samla in alla dina kunddata med hjälp av inbyggda anslutningsprogram
 • Skapa omfattande profiler genom att rationalisera datastandardiseringen
 • Berika profiler med intressen och önskemål
 • Utöka profiler med feedback från kunderna

Samla in alla dina kunddata med hjälp av inbyggda anslutningsprogram

Skapa den mest aktuella vyn av dina kunder genom att samla in transaktions-, beteende- och demografidata i realtid.

Skapa omfattande profiler genom att rationalisera datastandardiseringen

Kontrollera motstridiga data och matcha kundidentiteter med mappning, matchning och sammanfogning.

Berika profiler med intressen och önskemål

Få en mer holistisk bild av kunderna med målgruppsintelligens från Microsoft Graph och branschbaserade berikningskällor.

Utöka profiler med feedback från kunderna

Skapa mer omfattande kundprofiler genom att införliva kundsentiment och undersökningssvar från Dynamics 365 Customer Voice.

 • Förstå kundens beteende vid olika kontaktpunkter
 • Analysera kundens färd
 • Skapa anpassade rapporter
 • Skapa en bättre bild av dina kunder

Förstå kundens beteende vid olika kontaktpunkter

Koppla ihop data från olika kontaktpunkter, som webbplatser, mobilappar och anslutna enheter. Du kan snabbt visa viktiga mätvärden genom fördefinierade och interaktiva rapporter.

Analysera kundens färd

Identifiera svårigheter och möjligheter med att optimera kundens färd med hjälp av rapporter om tratten.

Skapa anpassade rapporter

Med ett intuitivt rapportverktyg kan du skapa rapporter med egna mätvärden, dimensioner och segment som passar just din verksamhet.

Skapa en bättre bild av dina kunder

Skapa flerdimensionella profiler genom att införliva viktiga signaler från webbplatser, mobilappar och anslutna enheter.

 • Identifiera lönsamma kunder och kunder i riskzonen
 • Rekommendera relevanta produkter och tjänster
 • Hitta nya målgruppssegment
 • Följ upp företagets resultat
 • Få fram avancerade insikter genom att utöka och anpassa

Identifiera lönsamma kunder och kunder i riskzonen

Förutse kundvärdet och risken för kundbortfall med hjälp av inbyggda AI-modeller.

Rekommendera relevanta produkter och tjänster

Identifiera möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning med hjälp av inbyggda AI-modeller

Hitta nya målgruppssegment

Använd AI-baserade rekommendationer eller definiera egna omfattande målgruppssegment.

Följ upp företagets resultat

Definiera och följ upp KPI:er genom skapa egna mätvärden i en intuitiv upplevelse.

Få fram avancerade insikter genom att utöka och anpassa

Kombinera kunddata med ekonomi-, drift- och ostrukturerade IoT-data (Sakernas Internet) till obegränsade analyser med hjälp av Azure Synapse Analytics.

 • Få insikter i realtid med färdiga integrationer
 • Bädda in kundprofilkort i dina affärsappar
 • Automatisera kundcentrerade upplevelser
 • Skapa anpassade appar med inbäddade insikter
 • Gör det möjligt att fatta beslut i realtid

Få insikter i realtid med färdiga integrationer

Exportera insikter till destinationer som plattformar för marknadsstöd, annonsering och kundkommunikation från Microsoft och andra leverantörer.

Bädda in kundprofilkort i dina affärsappar

Bädda in Customer Insights-kort i de appar du använder varje dag om du vill få sammanhangsbaserade insikter som kan ligga till grund för dina insatser.

Automatisera kundcentrerade upplevelser

Utlös arbetsflöden och processer med Microsoft Power Automate.

Skapa anpassade appar med inbäddade insikter

Skapa intelligenta anpassade appar utan kod med Microsoft Power Apps.

Gör det möjligt att fatta beslut i realtid

Modellera och visualisera insikter om dina kunder genom att ansluta till Microsoft Power BI.

 • Ta kontroll över dina kunddata
 • Skydda känsliga data
 • Överträffa branschens normer
 • Stöd för regelefterlevnad enligt GDPR och CCPA

Ta kontroll över dina kunddata

Skydda kunddata med total kontroll över hur data används, distribueras och tas bort.

Skydda känsliga data

Skydda känsliga data med hjälp av dataklassificeringsetiketter och behörigheter från Azure Information Protection.

Överträffa branschens normer

Du kan alltid lita på en lösning i företagsklass som har certifierats enligt SOC, HIPAA, ISO och FedRAMP.

Stöd för regelefterlevnad enligt GDPR och CCPA

Med de inbyggda verktygen för datastyrning blir det enklare att uppfylla kraven i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) och CCPA (California Consumer Privacy Act).

Få råd och tips från experter

Tillverkning vid ett distributionslager

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna, tipsen och innovationerna som gäller Customer Insights.

Man som inventerar

Läs mer om produktfunktionerna i Customer Insights.

Logotyp för UNICEF
"Vi får snabbare insikter om våra givare, och vi kan agera snabbare utifrån våra data."

Michiel van Straten, Senior Data Analyst, UNICEF Nederländerna

Logotyp för Tivoli
"Den paketerade lösningen, med artificiell intelligens och maskininlärning, gör det möjligt för oss att snabbt och enkelt samordna kunddata som är spridda på flera olika system."

Bernt Bisgaard Caspersen, Head of Solution Team and Architecture, Tivoli

Logotyp för AEP Energy
"Customer Insights kommer göra det enklare för oss att ta reda på vilket erbjudande som passar bäst för vilket segment."

Evan Howell, Director of Sales Initiatives and Market Analytics, AEP Energy

Relaterade produkter

Bild av Finance

Anpassa kommunikationen och skapa smidiga kundfärder genom att aktivera sammanhangsbaserade insikter och segment i en lösning för marknadsstöd.

Skärmbild på Customer Voice

Förbättra dina kundprofiler genom att hämta in kundfeedback direkt via undersökningsdata med hjälp av Dynamics 365 Customer Voice.

Bild på Guides

Anslut dina data med Power BI om du vill modellera och visualisera insikter om dina kunder med omfångsrika och interaktiva rapporter och instrumentpaneler.

Koppla ihop hela stacken med anslutningsprogram* för hundratals destinationer

* Separata licenser kan behövas

Ta nästa steg