Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi

Telefonda finans yönetimi üzerine konuşan bir adam

Finans yönetimi nedir?

Kurumunuz global olarak genişlediğinde takımınızın hızlı, uyumlu ve kapsamlı şekilde finansal performansa erişmenizi sağlaması gerekir. Finansal görünürlüğünüzü ve karlılığınızı artırmak, operasyon süreçlerinizi ve hedeflerinizi sürekli değişen pazar gereksinimlerine göre geliştirmek, değerlendirmek ve düzenlemek anlamına gelir. Kurum açısından hayati önem taşıyan bileşenlerden biri de kurumunuzun finans yönetimini mükemmel duruma getirmek olacaktır.


Finans yönetimini anlama

Finans yönetimi tanımı, iş hedeflerinize ulaşmak için tüm finansal kaynakları belirlemeye, denetlemeye ve izlemeye yönelik stratejik uygulamadır. Muhasebe, alacak hesapları ve borç hesapları takımlarının finans yöneticileri için karlılık, giderler, nakit akışı ve alacaklar alanında gerçekleştirilen bir çok finansal görev alanını içerir.

Karlı bir finans yönetimi iş stratejisi oluşturmak için üç temel ilkeye odaklanmanız gerekir:

 1. Finansal tahminler, büyümeyi sürdürmek için gereken test edilmiş işlevler ve sermaye gereksinimleri hazırlığı yardımıyla gelecekteki mali performanslara yönelik tahmin.
 2. Uzun vadeli girişimlerin önceliğinin belirlenmesi.
 3. İş modelinize, pazar dinamiklerine ve kuruma özel planlar.

Etkin finans yönetimi planlaması, yatırım yapılacak alanlar konusunda bilgiye dayalı kararlar sunan ve bu yatırımlara fon sağlamak, likidite ve karlılık için gerekli içgörüleri sağlayan bir iş planı oluşturulmasına destek olmak için finans takımınızın gereksinim duyduğu verileri sağlar.


Finans yönetiminin önemi

Dünya globalleştirme ile genişlerken, uzun ömürlü olmasına yardımcı olmak için kurumunuzun pazardaki rekabet gücünü korumasını sağlamanız gerekir. Uzun vadede satış yapabilmeniz için kurumunuzda bir tür finans yönetimi olması gerekir. Tüm gelir akışlarını izleyecek bir sistem uygulamak kurumunuz açısından önemlidir ve size şu konularda yardımcı olur:

 • Geleceğe yönelik finans planlamasına ve fon alımına olanak tanımak.
 • Ekonomik kararlılık sağlamak.
 • Kurumunuzun genel değerini ve karlılığını artırmak.
 • Kritik mali kararları destekleyen tanımlanmış veriler sunmak.
 • Kaynakları ve fonları etkili şekilde atamak için iş akışınızı en iyi duruma getirmek.

Bir kurumun finansal işlemlerini yönetmek için kullanabileceği (şirket dışında bir danışmadan şirket içi finans yöneticisine kadar) bir çok seçenek vardır. Geleceğinize yönelik başarılı bir planlama yapabilmesi için söz konusu kişi veya grubun şirketinizin mali geçmişine ve bugünkü mali durumuna tam olarak erişebilmesi gerekir.


Stratejik ve taktiksel yönetim

İki tür finans yönetimi yordamı vardır: stratejik ve taktiksel. Finans takım arkadaşlarınız bu yordamları karma olacak kullanacaktır ancak hangi yordama daha fazla odaklanılacağı son hedeflerinize göre belirlenir.

Finans liderleri ve yöneticileri, daha çok stratejik yönteme odaklanır. Siz, finansal planlama ve analiz (FP&A) ve kurumsal hedefleri oluşturmak için verileri toplarken bu düzeydeki finans yöneticileri kurum içinde esneklik oluşturmak için gelecekteki yatırımları ve fırsatları planlar.

Taktiksel düzeyde, finans yöneticileri günlük işlemleri izleme, aylık mali kapanış ve filli harcama sonrasında sabit kıymet muhasebesi gibi günlük işlemler üzerinde çalışır. Uyumlu olduğunuzdan emin olmak için tüm işlemleri de izlerler.


Finans yönetimi stratejileri

En son kurumsal istekler, gereksinimler ve hedeflerle birlikte hareket edebilen sağlam ve çevik bir finansal plana sahip olmak kurumunuzun uzun vadede başarılı olmasını sağlamak açısından önemlidir. Sağlam bir stratejiye sahip olmak, bu başarıyı elde etmeye yardımcı olabilir. Hedeflerinize ulaşmaya yönelik dört finans yönetimi stratejisi şunlardır:

 1. Geçmiş harcamalar ve kazançlara yönelik değerlendirme.

  Geçmişte gerçekleşen ve halihazırdaki giderlerinizin doğru şekilde izlenmesi mali geleceğinizi belirlemek açısından büyük önem taşır. Bu şekilde, başarılı olan planlar ile en iyi duruma getirmeniz ve geliştirmeniz gereken noktaları görebilirsiniz. Geçmişteki geliriniz bir başarı göstergesi olduğundan, bu verinin analiz edilmesi mevcut performansınız ve hedeflerinizde hangi noktalarda değişiklik yapmanız gerekebileceğini belirler.

 2. Kar ve zarar oluşturma (Kar/Zarar).

  Kar/Zarar raporu olarak da bilinen gelir raporunuz, kurumunuzun performansının mali özeti olarak kabul edilir. Bu belge aylık gelir ve giderlerinizi içerir ve kar ettiğinizde veya bir zarar gerçekleştiğinde takımınıza uyarı verir. Bu rapor satış, ürün maliyeti, gider, brüt ve net kar bilgilerini içerir.

 3. Bütçe ayarlama.

  Kurumun parasının nasıl harcanacağını planlamanız gerekir. Finansal bağımlılıklarınızı izleyip harcamaların nasıl yönetileceğine ilişkin yönergeler ayarlayarak, temelde büyümeyi sağlamak için verilere dayalı içgörülerle desteklenen doğru kararlar alabilirsiniz. Bir bütçe belirlerken kendinize bir dizi soru sormanız gerekir. Örneğin, dönem için planlanan gelir ne kadar ve işletme giderleri ne kadar?

 4. Kurum harcamalarını proaktif olarak izleme.

  Ne kadar para harcandığını takip etmek için her işlemin görünebilir olması zorunludur. finansal analizler izlemek için kapsamlı bir yazılım tümleştirmek şunları sağlar:

 • Ne kadar, ne zaman ve nerede gerçekleştiğini bilmek için gerçek zamanlı harcama görünürlüğü.
 • Kullanım kolaylığı için muhasebe platformlarınızla anında eşitleme.
 • Fiili bütçeniz ve kar/zarar konusunda hızlı karşılaştırma ve eğilim incelemeleri.
 • Kurumunuzun, tek bir kullanıcı başına veya işlem türlerine göre, tüm giderlerinin görünümü.

Maliyetleri azaltmak ve gelir oluşturmak için bu stratejilerden birini (veya birkaçını bir arada) kullanmayı seçebilirsiniz. Sürecinize bir finans yönetimi sistemi eklemek, birden fazla stratejiyi hataları ve el ile gerçekleştirilen işlemleri en aza indirerek izlemenizi sağlar.


İyi bir finans yönetimi aracı seçme

Kurumunuz için doğru finans yönetimi yazılımı seçimini yaparken, tüm ödeme tahsilatlarınızı kolaylaştıracak, vergi ve muhasebe düzenlemeleriyle uyumluluğu sağlayacak bir araç bulmanız gerekir. Yazılımın hataları, el ile gerçekleştirilen işlemleri ve olası fazlalıkları eşzamanlı olarak ortadan kaldırabilmesi de dikkate alınacak bir özellik olabilir. İyi bir finans sisteminde bulunabilecek bazı ek özellikler şunlardır:

 • Gönderilen ve alınan tüm ödemeler için şeffaflık.
 • Gelir tablolarını, gider tablolarını ve bilanço tablolarını koordine etme.
 • Birden fazla hesabı dengeleme ve bunları kolaylıkla bulabilme.
 • Veri bütünlüğü ve güvenliği sağlama.
 • Tüm yükümlülükleri ve güncel kayıtları izleme.
 • Eksiksiz ve doğru denetim kaydı tutma.

Bütçeyle ilgili tüm bu verileri kullanabildiğinizde kurumunuzu olumlu yönde etkileyen önemli kararlar alabilirsiniz. Şeffaflık ve değişikliklere uyum sağlamak için esneklik sunan bir finans yönetimi sistemi uzun vadede sürdürülebilirlik anlamına gelir.


Finans verilerinizi Dynamics 365 Finance ile yönetmeye başlayın

Tahmine dayalı ve proaktif bir finans yönetimi aracı kullanarak kurumunuzun harcamalar ve maliyetler üzerinde tam görünürlük elde etmesini sağlayın. Sürecinize bir finans yönetimi yazılım aracı eklemek insanlardan kaynaklanan hataları ve zorlu iş süreçlerini ortadan kaldırmanızı ve üretkenliği artırmanızı sağlar.

Dynamics 365 Finance, temel bileşenleri minimum kesintiyle tümleştirmenize yardımcı olur, kurumunuzun finansal durumuna yönelik yüksek görünürlük sağlar ve günlük işlemleri kolaylaştırır. Finansal verileri eksiksiz şekilde sunarak sağlam ve verilere dayalı kararlar almanız için gereken bilgilere sahip olmanızı, iç ve dış operasyonlarınızı en iyi duruma getirmenizi, maliyetleri düşürmenizi ve gelirinizi korumanızı sağlar.