Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

En person som ser på en bærbar datamaskin og antakelig undersøker en databehandlingsplattform

Hva er en databehandlingsplattform (DMP)?

En DMP er ganske enkelt en plattform som hjelper deg med å samle inn, organisere og aktivere data fra ulike kilder og omgjøre dem til en brukbar form. Selv om DMP-er kan innta og behandle forskjellige typer data, brukes de vanligvis til ikke-personlig identifiserbar informasjon.

Etter hvert som kundedataene vokser, er det viktig å finne smarte løsninger for behandling og lagring av dataene. Men riktig dataløsning handler om mer enn behandling og lagring. Databehandlingsplattformer hjelper deg ikke bare med å løse utfordringen med å samle inn og behandle komplekse datasett fra alle kildene dine, men de analysere også dataene for å trekke ut handlingsinnsikt, tilrettelegge for kjøp og overføring av eksterne data og koble til tredjeparts annonsenettverk og annonseutvekslingsplattformer for målrettede annonsekjøp.

DMP-er har imidlertid noen begrensninger, så det er viktig å undersøke om DMP er den riktige datalagrings- og analyseløsningen for firmaet ditt. Avhengig av hvilken type data du arbeider med, blir behovene dine kanskje best dekket av en annen type datalagringssystem.


Hva kan jeg gjøre med en databehandlingsplattform?

En databehandlingsplattform gir deg flere metoder for å omgjøre databasert innsikt til handling:

 • Annonsemålretting. Identifiser målgruppeprofiler og gi målrettede annonser direkte til kundene som blir mest påvirket.
 • Tilpassede opplevelser. Utvikle innhold og opplevelser som er spesielt tilpasset segmenterte målgrupper.
 • Kommuniser med andre plattformer. Kommuniser direkte med annonseutvekslingsplattformer for å kjøpe målrettede annonseplasseringer.
 • Inntektsgenerering fra data. Kjøp, samle inn og analyser andre- og tredjepartsdata, og selg dine egne data som andrepartsdata.

Hvilke typer data kan jeg behandle med en databehandlingsplattform?

Du kan samle inn og analysere tre forskjellige typer data med en databehandlingsplattform:

Førstepartsdata

Førstepartsdataene dine omfatter informasjon du har samlet inn via en direkte relasjon til en kunde. Disse dataene omfatter ting som e-postadresser, atferd, demografi og kjøpshistorikk. Førstepartsdata kan samles inn direkte fra kunder via skjemaer, registreringer og direkte samhandling, men blir også ofte samlet inn ved hjelp av nettsignaler, informasjonskapsler og enhets-ID-er.

Selv om databehandlingsplattformer kan analysere førstepartsdata, gjør de det bare for å generere anonyme brukerprofiler og anonym målgruppeinnsikt. Førstepartsdata behandles med en kundedataplattform (CDP), som samler inn og organiserer alle dataene og deretter leverer dem til databehandlingsplattformen slik at de kan innlemmes i målgruppeprofilene dine.

Andrepartsdata

I likhet med førstepartsdata omfatter andrepartsdata informasjon om kunder og kundeatferd, og de samles inn via direkte samhandling, nettsignaler eller informasjonskapsler. Hovedforskjellen er at dataene samles inn av en annen organisasjon, ikke din egen.

Andrepartsdata gir deg muligheten til å se utenfor din nåværende kundepulje og få informasjon om bredere målgrupper du kan være interessert i å markedsføre mot. Andrepartsdata kan kjøpes eller utveksles mellom firmaer via gjensidig fordelaktige avtaler. Databehandlingsplattformer tilrettelegger for den faktiske utvekslingen av andrepartsdata.

Siden en databehandlingsplattform ikke kan drives bare på førstepartsdata, kan andrepartsdata brukes til å supplere og skalere førstepartsdataene, slik at du kan begynne å bygge målgruppeprofiler og generere innsikt, selv om din gjeldende kundepulje er for liten for analyse i stor skala.

Tredjepartsdata

Tredjepartsdata samles inn fra en rekke kilder, pakket sammen og gjort tilgjengelige for kjøp. Store datainnsamlere kjøper førstpartsdata fra utgivere og andre dataeiere og samler dem inn i store datasett, som de deretter gjør tilgjengelige for kjøp via databehandlingsplattformer. Tredjepartsdata brukes til å supplere første- og andrepartsdata for å gi kundemålrettingsprofiler mer dybde og presisjon.


Hvordan analyserer jeg dataene med en databehandlingsplattform?

Analyser og handle ut fra data i fire trinn med en databehandlingsplattform:

 • Innsamling og organisering. Bruk databehandlingsplattformen til å samle inn førstepartsdata og anskaffe andre- og tredjepartsdata. Databehandlingsplattformen vil deretter organisere alle dataene i kategorier og taksonomier basert på forretningsmålene og markedsføringsmodellene du angir.
 • Identifikasjon av målgruppesegmenter. Databehandlingsplattformen analyserer dataene dine og genererer målgruppesegmenter som kan representere kundebasen din nøyaktig over en rekke kanaler, basert på en rekke felles kjennetegn.
 • Dyptgående analyse. Bruk databehandlingsplattformen til å koble deg til andre analyseverktøy for dypere målgruppeanalyser og mer dyptgående innsikt. Dette kan bidra til å identifisere nye potensielle målgrupper og påvirke fremtidige utviklings- og innholdsbeslutninger.
 • Dataoverføring. Handle ut fra innsikt og målgrupper generert fra dataene dine. Bruk databehandlingsplattformen til å koble deg til annonseutvekslingsplattformer, plattformer på tilbudssiden (SSP) og plattformer på etterspørselssiden (DSP), og kjøp målrettede annonseplasseringer. Pakk og selg førstepartsdataene dine som andrepartsdata med databehandlingsplattformen.

Hva er begrensningene med å arbeide med en databehandlingsplattform?

Selv om det er fordeler med å bruke en databehandlingsplattform, er det noen tilfeller der funksjonaliteten kommer til kort i forhold til andre dataanalysealternativer.

 • Lang behandlingstid. På grunn av analysenivået krever databehandlingsplattformer vanligvis lengre behandlingstid for inntak og analyse av nye data. I motsetning til en kundedataplattform kan ikke data i en databehandlingsplattform vises i sanntid.
 • Kort dataoppbevaringstid. Ettersom data i databehandlingsplattformer ofte avhenger av informasjonskapsler, er oppbevaringstiden vanligvis ikke mer enn 90 dager.
 • Krav til eksterne data. En databehandlingsplattform kan ikke drives bare på førstepartsdata, så du må vanligvis kjøpe flere data for å bruke en.
 • Databehandling i svart boks. Selv om du kan vise innsiktet som genereres av databehandlingsplattform, er det ikke alltid mulig å vise dataene som innsikten ble generert fra, direkte.
 • Mangel på tilpasset markedsføring. Kundeprofiler er bare basert på attributter, ikke individuelle identiteter. Du kan annonsere til målgrupper basert på kundeprofiler, men du kan ikke ha oversikt over eller kjøre målrettede annonser til individuelle brukere med en databehandlingsplattform.

Hva er forskjellen mellom en databehandlingsplattform og en kundedataplattform?

Hvis du trenger en løsning for å lagre og analysere store samlinger av andre- og tredjepartsdata samt tilrettelegge for innsamling og overføring av eksterne data, tilbyr databehandlingsplattformer de mulighetene du trenger. Hvis ditt primære behov imidlertid er å lagre og analysere bare dine egne førstepartsdata, gir en kundedataplattform deg tilgang til datalageret du trenger, pluss andre fordeler.

Databehandlingsplattformers primære bruksområde er å segmentere og kategorisere kunder anonymt for reklameformål, men med en kundedataplattform kan du opprette faste kundeprofiler. Dette betyr at du kan opprette én enkelt oppføring for hver av kundene dine basert på en unik ID – f.eks. navn, IP-adresse eller e-postadresse – og få tilgang til alle tilgjengelige data for den aktuelle kunden under hver oppføring.

Ved å bygge disse faste kundeprofilene med en kundedataplattform får du mulighet til å organisere og få tilgang til personlig identifiserbare kundedata for handlingsrettet bruk. I tillegg kan du bruke en kundedataplattform til å organisere førstepartsdata og levere dem til databehandlingsplattformen for å bestemme målgruppeprofiler.

Få mer ut av førstepartsdata med en kundedataplattform

Gå utover begrensningene til databehandlingsplattformer med en kundedataplattform. Samle førstepartsdata fra alle kildene dine, optimaliser engasjementet, og oppdag innsikt som bidrar til personlige opplevelser med Dynamics 365 Customer Insights.

Finn ut hvordan Dynamics 365 Customer Insights tar i bruk førstepartsdataene dine og hjelper deg med å tilby suverene opplevelser til hver eneste kunde.