Gå til hovedinnhold

Hva er en databehandlingsplattform (DMP)?

En DMP er ganske enkelt en plattform som hjelper deg med å samle inn, organisere og aktivere data fra ulike kilder og omgjøre dem til en brukbar form. Selv om DMP-er kan innta og behandle forskjellige typer data, brukes de vanligvis til ikke-personlig identifiserbar informasjon.

Etter hvert som kundedataene vokser, er det viktig å finne smarte løsninger for behandling og lagring av dataene. Men riktig dataløsning handler om mer enn behandling og lagring. DMP-er hjelper deg å løse utfordringen med å samle inn og behandle komplekse datasett fra alle kildene dine, men de gjør også mer enn dette ved å analysere dataene for å trekke ut handlingsinnsikt, tilrettelegge for kjøp og overføring av eksterne data og kommunisere med tredjeparts annonsenettverk og annonseutvekslingsplattformer for målrettede annonsekjøp.

DMP-er har imidlertid noen begrensninger, så det er viktig å undersøke om DMP er den riktige datalagrings- og analyseløsningen for firmaet ditt. Avhengig av hvilken type data du arbeider med, blir behovene dine kanskje best dekket av en annen type datalagringssystem.

Hva kan jeg gjøre med en DMP?

En DMP gir deg flere metoder for å omgjøre databasert innsikt til handling:

 • Annonsemålretting

  Identifiser målgruppeprofiler og gi målrettede annonser direkte til kundene som blir mest påvirket.

 • Tilpassede opplevelser

  Utvikle innhold og opplevelser som er spesielt tilpasset segmenterte målgrupper.

 • Kommuniser med andre plattformer

  Kommuniser direkte med annonseutvekslingsplattformer for å kjøpe målrettede annonseplasseringer.

 • Inntektsgenerering fra data

  Kjøp, samle inn og analyser andre- og tredjepartsdata, og selg dine egne data som andrepartsdata.

Hvilke typer data kan jeg behandle med en DMP?

Du kan samle inn og analysere tre forskjellige typer data med en DMP:

Førstepartsdata

Førstepartsdataene dine inkluderer informasjon du har samlet inn via en direkte relasjon til en kunde. Disse dataene inkluderer ting som e-postadresser, atferd, demografi og kjøpshistorikk. Førstepartsdata kan samles inn direkte fra kunder via skjemaer, registreringer og direkte samhandling, men blir også ofte samlet inn ved hjelp av nettsignaler, informasjonskapsler og enhets-ID-er.

Selv om DMP-er kan analysere førstepartsdata, gjør de det bare for å generere anonyme brukerprofiler og anonym målgruppeinnsikt. Førstepartsdata behandles vanligvis med en kundedataplattform (CDP), som samler inn og organiserer alle dataene og deretter leverer dem til DMP-en slik at de kan innlemmes i målgruppeprofilene dine.

Andrepartsdata

I likhet med førstepartsdata inkluderer andrepartsdata informasjon om kunder og kundeatferd, og de samles inn via direkte samhandling, nettsignaler eller informasjonskapsler. Hovedforskjellen er at dataene samles inn av en annen organisasjon, ikke din egen.

Andrepartsdata gir deg muligheten til å se utenfor din nåværende kundepulje og få informasjon om bredere målgrupper du kan være interessert i å markedsføre mot. Andrepartsdata kan kjøpes eller utveksles mellom firmaer via gjensidig fordelaktige avtaler. DMP-er tilrettelegger for den faktiske utvekslingen av andrepartsdata.

Siden en DMP ikke kan drives bare på førstepartsdata, kan andrepartsdata brukes til å supplere og skalere førstepartsdataene, slik at du kan begynne å bygge målgruppeprofiler og generere innsikt, selv om din gjeldende kundepulje er for liten for analyse i stor skala.

Tredjepartsdata

Tredjepartsdata samles inn fra en rekke kilder, pakket sammen og gjort tilgjengelige for kjøp. Store datainnsamlere kjøper førstpartsdata fra utgivere og andre dataeiere og samler dem inn i store datasett, som de deretter gjør tilgjengelige for kjøp via DMP-er. Tredjepartsdata brukes til å supplere første- og andrepartsdata for å gi kundemålrettingsprofiler mer dybde og presisjon.

Hvordan analyserer jeg dataene med en DMP?

Analyser og handle ut fra data i fire trinn med en databehandlingsplattform:

 • Innsamling og organisering

  Bruk DMP-en til å samle inn førstepartsdata og anskaffe andre- og tredjepartsdata. DMP-en vil deretter organisere alle dataene i kategorier og taksonomier basert på forretningsmålene og markedsføringsmodellene du angir.

 • ID for målgruppesegmenter

  DMP-en analyserer dataene dine og genererer målgruppesegmenter som kan representere kundebasen din nøyaktig over en rekke kanaler, basert på en rekke felles kjennetegn.

 • Dyptgående analyse

  Bruk DMP-en til å koble til andre analyseverktøy for dypere målgruppeanalyser og mer dyptgående innsikt. Identifiser nye potensielle målgrupper, og informer fremtidige utviklings- og innholdsbeslutninger.

 • Dataoverføring

  Handle ut fra innsikt og målgrupper generert fra dataene dine. Bruk DMP-en til å koble til annonseutvekslingsplattformer, plattformer på tilbudssiden (SSP) og plattformer på etterspørselssiden (DSP), og kjøp målrettede annonseplasseringer. Pakk og selg førstepartsdataene dine som andrepartsdata med DMP-en.

Hva er begrensningene med å arbeide med en DMP?

Selv om det er fordeler med å bruke en databehandlingsplattform, er det noen tilfeller der funksjonaliteten deres kommer til kort i forhold til andre dataanalysealternativer.

 • Lang behandlingstid

  På grunn av analysenivået krever DMP-er vanligvis lengre behandlingstid for inntak og analyse av nye data. I motsetning til en CDP kan ikke data i en DMP vises i sanntid.

 • Kort dataoppbevaringstid

  Ettersom DMP-data ofte avhenger av informasjonskapsler, er oppbevaringstiden vanligvis ikke mer enn 90 dager.

 • Krav til eksterne data

  En DMP kan ikke drives bare på førstepartsdata, så du må vanligvis kjøpe flere data for å bruke en.

 • Databehandling i svart boks

  Selv om du kan vise innsiktet som genereres av DMP, er det ikke alltid mulig å vise dataene som innsikten ble generert fra, direkte.

 • Mangel på tilpasset markedsføring

  Kundeprofiler er bare basert på attributter, ikke individuelle identiteter. Du kan annonsere til målgrupper basert på kundeprofiler, men du kan ikke ha oversikt over eller kjøre målrettede annonser til individuelle brukere med en DMP.

Hvis du trenger en løsning for å lagre og analysere store samlinger av andre- og tredjepartsdata og tilrettelegge for innsamling og overføring av eksterne data, tilbyr databehandlingsplattformer de mulighetene du trenger. Hvis ditt primære behov imidlertid er å lagre og analysere bare dine egne førstepartsdata, gir en CDP deg tilgang til datalageret du trenger, pluss andre fordeler.

DMP-ers primære bruksområde er å segmentere og kategorisere kunder anonymt for reklameformål, men med en CDP kan du opprette faste kundeprofiler. Dette betyr at du kan opprette én enkelt oppføring for hver av kundene dine basert på en unik ID – f.eks. navn, IP-adresse eller e-postadresse – og få tilgang til alle tilgjengelige data for den aktuelle kunden under hver oppføring.

Muligheten til å bygge disse faste kundeprofilene med en CDP gir deg mulighet til å organisere og få tilgang til personlig identifiserbare kundedata for handlingsrettet bruk. I tillegg kan du bruke en CDP til å organisere førstepartsdata og levere dem til DMP-en for bruk i bestemmelsen av målgruppeprofiler.

Få mer ut av førstepartsdata med en CDP

Gå utover begrensningene til DMP-er med en CDP. Samle førstepartsdata fra alle kildene dine, optimaliser engasjementet, og oppdag innsikt som bidrar til personlige opplevelser med Dynamics 365 Customer Insights.

Lær hvordan Dynamics 365 Customer Insights tar i bruk førstepartsdataene dine og hjelper deg med å tilby suverene opplevelser til hver eneste kunde.