Verdergaan naar hoofdinhoud

CDP versus DMP: kies het juiste dataplatform voor jouw behoeften

Het gebruik van een platform voor het ordenen van klantdata is essentieel om weloverwogen marketingbeslissingen te kunnen nemen. Twee van zulke platforms zijn het platform voor klantdata (CDP) en het Data Management Platform (DMP). Met een goed begrip van elk platform en de werking daarvan kun je beter bepalen welk platform het best geschikt is voor jouw behoeften.

CDP's helpen je bij het integreren van een brede verscheidenheid aan klantdata, waaronder historische, contextuele, demografische en gedragsgerelateerde informatie. Deze geïntegreerde data vormen de basis voor het ontwikkelen van inzichten – van segmentatie tot klantvoorspellingen – als uitgangspunt voor het leveren van intelligente en persoonlijke ervaringen. Verschillende teams – denk aan marketing, verkoop en dienstverlening – kunnen een schat aan nieuwe mogelijkheden voor personalisatie via verschillende kanalen aanboren dankzij inzichten en persistente klantprofielen. DMP's verzamelen met name anonieme data om online klanten te profileren, analyseren en benaderen. Met deze platforms kunnen digitale marketeers beter onderbouwde beslissingen nemen over het inkopen van media en meer gerichte campagnes voeren.

Deze twee systemen verschillen voor wat betreft hun gebruiksscenario's en de data die ze verzamelen.

Het verschil tussen CDP en DMP

CDP's en DMP's werken op verschillende manieren om verschillende doelen te bereiken.

CDP

CDP's worden ingezet voor het maken van persoonlijke klantervaringen, door klantdata op basis van persoonlijk identificeerbare informatie (zoals e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en bundelen. Op deze manier ontstaat een totaalbeeld van de klant. Aan de hand van de geïntegreerde klantdata, gecombineerd met kunstmatige intelligentie, worden inzichten gegenereerd die kunnen worden gebruikt om bedrijfsprocessen en de klantbetrokkenheid in B2B- of B2C-omgevingen te verbeteren.

De primaire databron voor CDP's bestaat uit data uit de eerste hand die afkomstig zijn van klanten die direct met het bedrijf in contact zijn geweest, zowel online (via website-interacties, betrokkenheid bij campagnes, online aankopen en loyaliteitsprogramma's) als offline (door aankopen in fysieke winkels of persoonlijke gebeurtenissen). CDP's kunnen niet alleen gebruikmaken van data uit de eerste hand maar ook van data uit de tweede hand (afkomstig van bedrijven die data uit de eerste hand verzamelen en verkopen) en data uit de derde hand (verzameld via anonieme identificatiemiddelen zoals cookies).

Inzichten uit CDP's zijn niet alleen waardevol voor marketingteams, bijvoorbeeld voor campagnes en verloopanalyses, maar ook voor verkoop- en serviceteams die een persoonlijke klantervaring willen bieden. Zo kunnen aanbevelingen voor cross-selling en upselling een verkoper helpen zich te richten op relevante producten die mogelijk interessant zijn voor een koper. Met adviezen voor vervolgacties kan een verkoper toekomstige interacties personaliseren. En met het berekenen van de besteding tijdens de levensduur van een klant kunnen organisaties prioriteiten toekennen aan oproepen van klanten met hoge waarde.

DMP

Bureaus die zich richten op digitale marketing en interne marketingteams gebruiken DMP's om doelgroepen te bepalen aan de hand van categorieën als demografie, gedrag of locatie, om zo beter gerichte digitale marketingcampagnes te voeren.

DMP's verzamelen grote hoeveelheden anonieme klantdata uit uiteenlopende bronnen. De primaire databronnen voor DMP's zijn data uit de tweede en derde hand. DMP's moeten werken met anonieme entiteiten als cookies, apparaten en IP-adressen om informatie over doelgroepen uit te wisselen en tegelijk de persoonlijke privacy te waarborgen. Aangezien verschillende ondernemingen – ook concurrenten – doorgaans toegang hebben tot dezelfde anonieme data, biedt een DMP geen langdurig concurrentievoordeel. Een DMP helpt digitale marketeers wel bij een beter begrip en een meer gerichte benadering van doelgroepen.

Overzicht CDP versus DMP

CDP DMP
Gebruiksscenario
 • Omnichannel marketing, verkoop en dienstverlening, gericht op individuele conversie
 • Digitale reclamecampagnes, doorgaans gericht op anonieme doelgroepen
Primaire doelstelling
 • Verbeterde klantervaring door personalisatie
 • Beter gerichte digitale advertenties
Primaire gebruikers
 • Marketing-, verkoop- en serviceteams
 • Teams voor digitale marketing (intern of bureaus)
Voordelen en beperkingen
 • Flexibiliteit om in te spelen op veranderende trends
 • AI-gestuurde segmentatie en voorspellingen om sterk persoonlijke ervaringen te bevorderen
 • Functionaliteit om verbinding te leggen met andere platforms voor personalisatie en procesoptimalisatie
 • Efficiënte integratie van data uit uiteenlopende bronnen
 • Toegankelijke data die door meerdere teams in een organisatie kunnen worden gebruikt
 • Ontworpen om doelgroepen voor digitale reclame te bepalen
 • Mogelijkheid verbinding te maken met andere platforms voor klantbenadering
 • Mogelijkheid om geld te verdienen door eigen data te verkopen als data uit tweede hand
 • Matchen van identiteiten is beperkt doordat de primaire databron anoniem is
 • Niet primair ontworpen voor gebruik van data uit eerste hand
Vragen die met elk platform beantwoord kunnen worden
 • Wie zijn mijn klanten met hoge waarde?
 • Hoe kan ik mijn interactie met deze klant persoonlijk maken?
 • In welke producten of diensten is deze klant het meest geïnteresseerd?
 • Wat is de beste vervolgactie voor deze specifieke klant?
 • Voor welke klanten bestaat het risico van verloop?
 • Wat zijn de kenmerken van klanten die de grootste verkoopkans bieden?
 • Waar kan ik deze klanten online bereiken?
 • Hoe kan ik grote hoeveelheden doelgroepdata analyseren om slimmere beslissingen over inkoop van media en campagneplanning te nemen?
Primaire databron
 • Data uit eerste hand
 • Sommige geavanceerde CDP's kunnen data uit derde hand gebruiken
 • Data uit tweede hand
 • Data uit derde hand
 • Sommige geavanceerde DMP's kunnen data uit eerste hand gebruiken
Levenscyclus data
 • Permanente data worden in eerste instantie verzameld via rechtstreekse interactie met klanten, bijvoorbeeld bij een aankooptransactie
 • Data worden lange tijd bewaard
 • Vluchtige data en data met een korte levensduur worden in eerste instantie verzameld via klanten die internetten of die reageren op advertenties
 • Data worden beperkte tijd bewaard
Klantidentiteit
 • Deterministische matching: een uniek identificatiemiddel (zoals een e-mailadres) bepaalt welke data aan een unieke klant worden gekoppeld
 • Probabilistische matching: algoritmen maken dataselecties uit anonieme gebruikersdata en geven voorrang aan segmentatie en categorieën boven klantidentificatie
CDP DMP
Gebruiksscenario
 • Omnichannel marketing, verkoop en dienstverlening, gericht op individuele conversie
 • Digitale reclamecampagnes, doorgaans gericht op anonieme doelgroepen
CDP DMP
Primaire doelstelling
 • Verbeterde klantervaring door personalisatie
 • Beter gerichte digitale advertenties
CDP DMP
Primaire gebruikers
 • Marketing-, verkoop- en serviceteams
 • Teams voor digitale marketing (intern of bureaus)
CDP DMP
Voordelen en beperkingen
 • Flexibiliteit om in te spelen op veranderende trends
 • AI-gestuurde segmentatie en voorspellingen om sterk persoonlijke ervaringen te bevorderen
 • Functionaliteit om verbinding te leggen met andere platforms voor personalisatie en procesoptimalisatie
 • Efficiënte integratie van data uit uiteenlopende bronnen
 • Toegankelijke data die door meerdere teams in een organisatie kunnen worden gebruikt
 • Ontworpen om doelgroepen voor digitale reclame te bepalen
 • Mogelijkheid verbinding te maken met andere platforms voor klantbenadering
 • Mogelijkheid om geld te verdienen door eigen data te verkopen als data uit tweede hand
 • Matchen van identiteiten is beperkt doordat de primaire databron anoniem is
 • Niet primair ontworpen voor gebruik van data uit eerste hand
CDP DMP
Vragen die met elk platform beantwoord kunnen worden
 • Wie zijn mijn klanten met hoge waarde?
 • Hoe kan ik mijn interactie met deze klant persoonlijk maken?
 • In welke producten of diensten is deze klant het meest geïnteresseerd?
 • Wat is de beste vervolgactie voor deze specifieke klant?
 • Voor welke klanten bestaat het risico van verloop?
 • Wat zijn de kenmerken van klanten die de grootste verkoopkans bieden?
 • Waar kan ik deze klanten online bereiken?
 • Hoe kan ik grote hoeveelheden doelgroepdata analyseren om slimmere beslissingen over inkoop van media en campagneplanning te nemen?
CDP DMP
Primaire databron
 • Data uit eerste hand
 • Sommige geavanceerde CDP's kunnen data uit derde hand gebruiken
 • Data uit tweede hand
 • Data uit derde hand
 • Sommige geavanceerde DMP's kunnen data uit eerste hand gebruiken
CDP DMP
Levenscyclus data
 • Permanente data worden in eerste instantie verzameld via rechtstreekse interactie met klanten, bijvoorbeeld bij een aankooptransactie
 • Data worden lange tijd bewaard
 • Vluchtige data en data met een korte levensduur worden in eerste instantie verzameld via klanten die internetten of die reageren op advertenties
 • Data worden beperkte tijd bewaard
CDP DMP
Klantidentiteit
 • Deterministische matching: een uniek identificatiemiddel (zoals een e-mailadres) bepaalt welke data aan een unieke klant worden gekoppeld
 • Probabilistische matching: algoritmen maken dataselecties uit anonieme gebruikersdata en geven voorrang aan segmentatie en categorieën boven klantidentificatie

Definieer je doelen

Denk na over de situatie en doelstellingen van je organisatie voordat je een keuze maakt tussen CDP's en DMP's.

 • Richt je je op personalisatie van individuele ervaringen of op een doelgroep voor een digitale reclamecampagne?

 • Wat voor soort klantdata heb je op dit moment en waar worden deze opgeslagen?

 • Wil je klantdata en inzichten koppelen aan andere systemen zoals bedrijfsapplicaties?

Door deze vragen te beantwoorden kun je beter bepalen of je zakelijke behoeften vragen om een CDP of een DMP.

Een vooraf samengestelde en gebruiksklare CDP voor het personaliseren van klantervaringen

Als je denkt dat je bedrijf behoefte heeft aan een CDP, kun je Dynamics 365 Customer Insights bekijken, de flexibele en intuïtieve CDP-oplossing van Microsoft.