Przejdź do głównej zawartości

Co to jest usługa zapobiegania oszustwom?

Usługa zapobiegania oszustwom ma na celu wykrywanie działań, które narażają finanse i reputację Twojej firmy i klientów na ryzyko, oraz zapobieganie tym działaniom.

Dwie osoby prowadzące konwersację
Dwie osoby prowadzące konwersację

Co to jest oszustwo?

To proste — jest to użycie oszukańczych metod w celu uzyskania korzyści o pewnej wartości.

Dzięki co raz większej obecności handlu detalicznego z obsługą wielokanałową klienci mają większe możliwości przeglądania pozycji w jednej lokalizacji, płacenia za nie i zwracania ich z dowolnego miejsca. Niestety większa wygoda klientów oznacza również wykładniczy wzrost liczby ataków, których mogą dokonywać osoby planujące oszustwo.

Oznacza to, że teraz — bardziej niż kiedykolwiek wcześniej — sprzedawcy detaliczni muszą chronić się przed oszustwami. Bez właściwej ochrony istnieje ryzyko utraty przychodów w wysokości 130 mld USD z powodu fałszywych transakcji związanych z brakiem karty od teraz do 2023 r.1

1Zgodnie z prognozą firmy Juniper Research.

Błyskawicznie rozpoznawaj oszustwo

Z powodu mniejszej liczby zakupów w sklepach tradycyjnych oraz promowania przez sprzedawców detalicznych bezproblemowych transakcji z obsługą wielokanałową oszustwa związane z e-commerce rozwijają się zarówno pod kątem zasięgu, jak i zakresu działań oraz technik. Aby rozpocząć ochronę firmy, musisz zrozumieć i być w stanie identyfikować następujące typowe oszustwa związane z handlem detalicznym:

 • Kradzież tożsamości. Skomplikowana, trudna do wykrycia i szybko rozwijająca się kradzież tożsamości ma miejsce, gdy osoby dokonujące oszustw pozyskują dane osobowe ofiar, takie jak numery ubezpieczenia społecznego (SSN), daty urodzenia lub inne informacje identyfikacyjne — często za pośrednictwem naruszenia zabezpieczeń ogromnej liczby danych firmowych. Następnie dane te są wykorzystywane do tworzenia fałszywych kont kart kredytowych w celu kupna lub otrzymywania zaliczek gotówkowych.
 • Przejęcie konta (ATO, account takeover). Oszustwo ATO ma miejsce, gdy osoby dokonujące oszustw przeprowadzają ataki przy użyciu botów, wyłudzania informacji, złośliwego oprogramowania lub innych narzędzi, aby ukraść lub w inny sposób pozyskać poświadczenia użytkownika w celu uzyskania kontroli nad kontami bankowymi, e-commerce i innymi kontami online. Gdy osoba dokonująca oszustwa ma już kontrolę nad kontem, może używać go do przekazywania pieniędzy, dokonywania zakupów, modyfikowania dotyczących do informacji, albo może używać ukradzionych informacji do ataków na inne konta. Wzrost liczby nieudanych logowań, blokowanie wielu kont oraz nagłe zmiany profilu konta, takie jak zmiana adresu bezpośrednio przed dużym zakupem, mogą sygnalizować potencjalne ataki ATO.
 • Brak karty (CNP, card not present). Przy tak wielu transakcjach wykonywanych w Internecie lub przez telefon sprzedawcy detaliczni nie zawsze mogą fizycznie potwierdzić poświadczenia karty kredytowej lub tożsamość właściciela karty, umożliwiając w ten sposób potencjalne oszustwo typu CNP. Dzięki temu osoby dokonujące złośliwych ataków mogą używać informacji o skradzionych kartach kredytowych, aby kupować produkty lub usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej, telefonu lub innych punktów kontaktu z obsługą wielokanałową.
 • Kliknij i odbierz (C&C, click and collect). Gdy oszust kradnie numer karty kredytowej, używa jej do kupowania w trybie online, a następnie odbiera zakup osobiście w tradycyjnym sklepie, popełnia w ten sposób oszustwo typu C&C.
 • Oszustwo polegające na testowaniu kart. Testowanie kart to inna popularna forma oszustwa związanego z kartami kredytowymi. Osoby dokonujące ataku używają botów do testowania prawidłowości skradzionych numerów kart kredytowych przez dodanie ich do profilu płatności konta. Gdy handlowiec zweryfikuje informacje, oszust może następnie użyć tego konta do dokonywania zakupów — u tego samego lub innego handlowca w Internecie.
 • Oszustwa międzynarodowe lub międzykanałowe. Aby opóźnić wykrycie oszustwa, zatrzeć ślady i uzyskać jak największą wartość od swoich ofiar, osoby dokonujące oszustw często uzyskują nazwy użytkownika, hasła, numery kont lub inne informacje osobiste w jednym kanale, a następnie używają ich w celu szybkiego przeprowadzenia ataku na te konta w innych kanałach.
 • Oszustwa związane z płatnościami mobilnymi. Szybko pozostawiające w tyle inne oszustwa internetowe oszustwa związane z płatnościami mobilnymi obejmują ataki dokonywane za pośrednictwem telefonu lub aplikacji mobilnych. Jeśli telefon zostanie zainfekowany przy użyciu aplikacji złośliwego oprogramowania połączonej z złośliwym systemem, osoby dokonujące ataków mogą uzyskać dostęp do wszelkich poświadczeń, informacji o koncie i innych danych osobowych na zainfekowanym urządzeniu przenośnym.

Wpływ oszustwa związanego z handlem detalicznym

W przypadku braku odpowiednich usług zapobiegania oszustwom sprzedawcy detaliczni mogą utracić przychód, zaufanie klientów i dobrą reputację w wyniku pomyślnego ataku lub naruszenia zabezpieczeń. Wszystkie firmy, bez względu na rozmiar, są narażone na ataki w środowisku handlu detalicznego z obsługą wielokanałową.

Zastanów się, jakie szkody poniesie Twoja firma i jej klienci w przypadku kradzieży danych karty kredytowej lub ujawnienia poświadczeń logowania. Te zdarzenia mogą oznaczać utracony przychód i długotrwałe zniszczenie obrazu marki. Ponadto skradzione dane osobowe mogą powodować niskie oceny kredytowe i wpływać na możliwość składania wniosków o pożyczki, kredyty hipoteczne i inne formy kredytów.

Strategie zapobiegania oszustwom

Opracowanie strategii wykrywania oszustw jest podstawowym elementem dzisiejszego krajobrazu handlu detalicznego, należy jednak pamiętać, że równocześnie należy skoncentrować się na zapobieganiu oszustwom, które ma krytyczne znaczenie. Weź pod uwagę te zalecenia, a poniższe kroki do natychmiastowego wykonania pomogą Ci zauważyć znaki ostrzegawcze i zniechęcić osoby przeprowadzające ataki.

 • Przechowuj dokładne rekordy wszystkich transakcji, niezależnie od tego, gdzie są dokonywane zakupy.

 • Potwierdzaj poświadczenia karty kredytowej, w tym kod zabezpieczeń, podczas dokonywania płatności.

 • Kontaktuj się z wystawcami kart kredytowych w przypadku wykrycia jakiegokolwiek podejrzanego zachowania lub transakcji.

 • Dowiaduj się coraz więcej na temat typów oszustw oraz sposobu, w jaki usługi zapobiegania oszustwom mogą chronić firmę.

Podczas gdy klienci potrzebują spójnego środowiska zakupów we wszystkich kanałach sprzedaży, sprzedawcy detaliczni nadal muszą mieć spójny sposób uwierzytelniania tożsamości klientów. Development uwierzytelniania tego typu jest w toku, ale istnieją już złożone technologie zapobiegania oszustwom, które możesz zastosować od razu.

Na przykład poszukaj usług wykrywania oszustw i zapobiegania im, które wykorzystują uczenie maszynowe. Ta technologia uczenia głębokiego umożliwia rozpoznawanie złożonych wzorców i uczenie się na ich podstawie. Wykrywa ona relacje za pomocą całościowego widoku fałszywych działań i jest o wiele dokładniejsza niż narzędzia oparte na regułach.

Interpretacja sposobu działania usług zapobiegania oszustwom

Zakupy międzykanałowe dają oszustom więcej możliwości dokonywania oszustw niż kiedykolwiek wcześniej.

Niemniej jednak, identyfikując wzorce fałszywych działań, usługi zapobiegania oszustwom mogą skutecznie je wykrywać i powstrzymywać. W wyniku firmy, które korzystają z tych usług, uzyskują trzy główne korzyści w zakresie przewagi konkurencyjnej:

 1. Ochrona przychodu: oszukańcze działania ani fałszywe odrzucenia nie wpływają na sprzedaż.
 2. Efektywność operacyjna: zautomatyzowana praca eliminuje konieczność ręcznego wykonywania czasochłonnych działań.
 3. Zadowolenie klienta: dzięki ochronie tworzenia konta, informacji osobistych i działań klienci pozostają lojalni w stosunku do firmy.

Pamiętaj, że wykrywanie oszustw nie jest procesem statycznym. Korzystając z takich technologii, jak AI i uczenie maszynowe, usługi te automatyzują procesy wykonywane wcześniej ręcznie, łączą duże zestawy danych i wykorzystują analizę do generowania czytelnych raportów z praktycznymi akcjami. Jest to kluczowy element — zamiast stosowania stałego zestawu reguł dzisiejsze usługi zapobiegania oszustwom wymagają ciągłego kształcenia, więc platforma ich obsługi wymaga stałych ulepszeń.

Wybieranie rozwiązania do zapobiegania oszustwom

Po podjęciu decyzji o zaimplementowaniu rozwiązania do zapobiegania oszustwom jakich możliwości należy szukać — i jak każda z nich będzie chronić firmę i klientów? Oto kilka funkcji do rozważenia:

 • Ochrona zakupu: pomaga chronić przychód online, zwiększając współczynnik akceptacji przez banki i redukując problemy z finalizacją zakupów, które mogą spowodować porzucanie koszyków.

 • Ochrona kont chroń swoją reputację, przychód i konta klientów, blokując fałszywe dane dostępu do konta oraz procesy tworzenia fałszywych kont i przejmowania kont przez oszustów.

 • Zapobieganie stratom: oferuje menedżerom sklepów i osobom prowadzącym badania większe możliwości w zakresie podejmowania akcji i zapobiegania stratom dzięki szybkiemu identyfikowaniu potencjalnych oszustw związanych z zwrotami i rabatami dla zakupów z możliwością obsługi wielokanałowej.

Oprócz tych możliwości warto ocenić, czy potencjalne rozwiązanie typu Fraud Protection jest autonomicznym rozwiązaniem, w jaki sposób integruje się z innymi technologiami do obsługi handlu detalicznego, jaki typ raportów generuje, jak obsługuje bezproblemowe środowisko klientów oraz czy w razie potrzeby dostępna jest pomoc techniczna.

Zacznij korzystać z aplikacji Fraud Protection

Ponieważ klienci mają teraz więcej możliwości zakupów niż kiedykolwiek wcześniej, zminimalizowanie możliwości oszustwa ma krytyczne znaczenie, ponieważ pozwala zwiększyć przychód, chroniąc jednocześnie Twoją reputację. Usługi ochrony przed oszustwami pomagają osiągnąć ten cel — redukując jednocześnie wydatki operacyjne i zwiększając współczynniki akceptacji przez banki.

Aplikacja Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection pomaga internetowym sprzedawcom detalicznym diagnozować transakcje, oceniać potencjał wystąpienia oszustw oraz chronić firmę za pomocą dostosowywalnych reguł w celu uzyskiwania rekomendacji dotyczących decyzji w zakresie transakcji w środowisku e-commerce.