Gå vidare till huvudinnehållet

Kunddataplattform eller datahanteringsplattform: Välj rätt dataplattform för dina behov

Om du vill fatta bättre och mer välgrundade beslut om din marknadsföring bör du strukturera dina kunddata med hjälp av en plattform. Två sådana plattformar är kunddataplattform och datahanteringsplattform. För att kunna ta reda på vilken av plattformarna som passar dina behov bäst måste du förstå vilka funktioner de har och hur de används.

Med en kunddataplattform kan du samordna en mängd olika kunddata, bland annat historiska, sammanhangsberoende och demografiska data samt beteendeinformation. Dessa samordnade data utgör sedan basen för de insikter du kan få fram – från segmentering till prediktioner om kunder – som sedan kan ligga till grund för personanpassade upplevelser. Olika typer av team – bland annat inom marknadsföring, försäljning och service – kan hitta en mängd olika affärsmöjligheter i olika kanaler via sådana insikter och en fast kundprofil. En datahanteringsplattform samlar först och främst in anonyma data som gör att det går att profilera, analysera och rikta in sig på onlinekunder. Med hjälp av dessa plattformar kan de som arbetar med digital marknadsföring fatta bättre beslut om medieköp och skapa mer målinriktade kampanjer.

Dessa två system har olika användningsområden, används av olika typer av användare och samlar in olika typer av data.

Skillnaden mellan en kunddataplattform och en datahanteringsplattform

En kunddataplattform och en datahanteringsplattform fungerar olika och har olika syften.

Kunddataplattform

Kunddataplattformar används för att skapa personanpassade kundupplevelser genom att samla in och samordna kunddata via personligt identifierbar information (PII), till exempel e-postadresser och telefonnummer, till en komplett översikt över kunden. Dessa samordnade kunddata skapar i kombination med artificiell intelligens (AI) insikter som gör att du kan optimera affärsprocesser och kundkommunikation för aktiviteter både inom B2B och B2C.

Den primära datakällan för kunddataplattformar är data från första part, det vill säga från kunder som har kommunicerat direkt med företaget online (via webbplatsen, kampanjer, inköp online och bonusprogram) samt offline (via inköp i butik eller fysiska event). Kunddataplattformar kan förutom data från första part också använda data från andra part (från företag som samlar in och säljer data från första part) och data från tredje part (som samlas in via anonyma identifierare som cookies).

Insikterna från kunddataplattformen är inte bara användbara för marknadsföringsteamen när de planerar kampanjer och analyserar kundomsättningen. De kan också användas av försäljnings- och serviceteam som vill anpassa kundupplevelsen. Genom till exempel rekommendationer om korsförsäljning och merförsäljning kan en säljare fokusera samtalet på relevanta produkter som en kund kan behöva. Rekommendationer om nästa bästa åtgärd kan hjälpa en säljare att anpassa framtida kommunikation. På samma sätt kan serviceorganisationer prioritera samtal från de lönsammaste kunderna genom att beräkna hur mycket intäkter en kund genererar under hela livslängden.

Datahanteringsplattform

Både byråer som arbetar med digital marknadsföring och interna marknadsföringsteam använder datahanteringsplattformar för att identifiera målgrupper utifrån kategorier som demografi, beteende eller plats och på så sätt skapa mer riktade digitala reklamkampanjer.

Datahanteringsplattformar sammanställer höga volymer med anonyma kunddata från en mängd olika källor. Den primära datakällan för datahanteringsplattformar är data från andra och tredje part. Datahanteringsplattformar använder anonyma entiteter som cookies, enheter och IP-adresser för att utbyta information om olika målgrupper samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Eftersom många olika företag – även konkurrenter – vanligtvis har tillgång till samma anonyma data, innebär en datahanteringsplattform i sig inte en konkurrensfördel. Men med plattformens hjälp får marknadsförarna en bättre förståelse för sina målgrupper.

Kunddataplattform jämfört med datahanteringsplattform

Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Scenario för användningsfall
 • Marknadsföring, försäljning och service i flera kanaler som till stor del sker genom individuell kommunikation
 • Digitala reklamkampanjer som vanligtvis riktas mot anonyma målgrupper
Primärt syfte
 • Bättre kundupplevelse via personanpassning
 • Mer riktade målgrupper för digitala annonser
Primära användare
 • Team som arbetar med marknadsföring, försäljning och service
 • Team som arbetar med digital marknadsföring (interna team eller byråer)
Fördelar och begränsningar
 • Flexibilitet att reagera på nya trender
 • AI-underbyggd segmentering och prediktioner som kan ligga till grund för mer personanpassade upplevelser
 • Möjlighet att ansluta till andra plattformar för personanpassning och processoptimering
 • Effektiv integration av data från olika källor
 • Lättillgängliga data som kan användas av flera team i en organisation
 • Utformad för att identifiera målgrupper för digitala reklamkampanjer
 • Möjlighet att ansluta till andra plattformar för att hitta rätt målgrupper
 • Möjlighet att skapa intäkter genom att sälja egna data i form av data från andra part
 • Begränsad identitetsmatchning eftersom den primära datakällan är anonym
 • Är i första hand inte utformad för att användas med data från första part
Frågor som kan besvaras med hjälp av respektive plattform
 • Vilka är mina lönsammaste kunder?
 • Hur kan jag anpassa min kommunikation för den här kunden?
 • Vilka produkter eller tjänster är den här kunden mest intresserad av?
 • Vilken är nästa bästa åtgärd att vidta för den här specifika kunden?
 • Vilka kunder riskerar vi att tappa?
 • Vilka attribut har de kunder som mest troligen kommer att handla?
 • Var kommer jag i kontakt med kunderna online?
 • Hur kan jag effektivt analysera stora mängder målgruppsdata för att göra smartare medieköp och planera kampanjer?
Primär datakälla
 • Data från första part
 • På vissa avancerade kunddataplattformar går det att använda data från tredje part
 • Data från andra part
 • Data från tredje part
 • På vissa avancerade datahanteringsplattformar går det att använda data från första part
Informationens livscykel
 • Permanenta data samlas från början in via direktkommunikation med kunden, till exempel en inköpstransaktion
 • Data bevaras under lång tid
 • Tillfälliga och kortlivade data samlas från början in via kunder som surfar på nätet eller visar intresse för en annons
 • Data bevaras under begränsad tid
Kundidentitet
 • Deterministisk matchning: En unik identifierare (till exempel en e-postadress) avgör vilka data som länkas till en unik kund
 • Sannolikhetsmässig matchning: Algoritmer gör dataurval från anonyma användardata samt prioriterar segment och kategori framför unika kundidentifierare
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Scenario för användningsfall
 • Marknadsföring, försäljning och service i flera kanaler som till stor del sker genom individuell kommunikation
 • Digitala reklamkampanjer som vanligtvis riktas mot anonyma målgrupper
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Primärt syfte
 • Bättre kundupplevelse via personanpassning
 • Mer riktade målgrupper för digitala annonser
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Primära användare
 • Team som arbetar med marknadsföring, försäljning och service
 • Team som arbetar med digital marknadsföring (interna team eller byråer)
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Fördelar och begränsningar
 • Flexibilitet att reagera på nya trender
 • AI-underbyggd segmentering och prediktioner som kan ligga till grund för mer personanpassade upplevelser
 • Möjlighet att ansluta till andra plattformar för personanpassning och processoptimering
 • Effektiv integration av data från olika källor
 • Lättillgängliga data som kan användas av flera team i en organisation
 • Utformad för att identifiera målgrupper för digitala reklamkampanjer
 • Möjlighet att ansluta till andra plattformar för att hitta rätt målgrupper
 • Möjlighet att skapa intäkter genom att sälja egna data i form av data från andra part
 • Begränsad identitetsmatchning eftersom den primära datakällan är anonym
 • Är i första hand inte utformad för att användas med data från första part
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Frågor som kan besvaras med hjälp av respektive plattform
 • Vilka är mina lönsammaste kunder?
 • Hur kan jag anpassa min kommunikation för den här kunden?
 • Vilka produkter eller tjänster är den här kunden mest intresserad av?
 • Vilken är nästa bästa åtgärd att vidta för den här specifika kunden?
 • Vilka kunder riskerar vi att tappa?
 • Vilka attribut har de kunder som mest troligen kommer att handla?
 • Var kommer jag i kontakt med kunderna online?
 • Hur kan jag effektivt analysera stora mängder målgruppsdata för att göra smartare medieköp och planera kampanjer?
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Primär datakälla
 • Data från första part
 • På vissa avancerade kunddataplattformar går det att använda data från tredje part
 • Data från andra part
 • Data från tredje part
 • På vissa avancerade datahanteringsplattformar går det att använda data från första part
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Informationens livscykel
 • Permanenta data samlas från början in via direktkommunikation med kunden, till exempel en inköpstransaktion
 • Data bevaras under lång tid
 • Tillfälliga och kortlivade data samlas från början in via kunder som surfar på nätet eller visar intresse för en annons
 • Data bevaras under begränsad tid
Kunddataplattform Datahanteringsplattform
Kundidentitet
 • Deterministisk matchning: En unik identifierare (till exempel en e-postadress) avgör vilka data som länkas till en unik kund
 • Sannolikhetsmässig matchning: Algoritmer gör dataurval från anonyma användardata samt prioriterar segment och kategori framför unika kundidentifierare

Definiera dina mål

Tänk över organisationens situation och mål innan du bestämmer dig för att välja en kunddataplattform eller datahanteringsplattform.

 • Vill du helst personanpassa enskilda upplevelser eller rikta digitala reklamkampanjer mot en viss målgrupp?

 • Vilken typ av kunddata har du och var lagras de?

 • Behöver du ansluta kunddata och insikter till andra system som affärsappar?

Genom att besvara dessa frågor blir det enklare att avgöra om en kunddataplattform eller datahanteringsplattform är det bästa för ditt företags behov.

En fördefinierad och färdig kunddataplattform för personanpassning av kundupplevelsen

Om en kunddataplattform är det bästa valet för din organisations behov bör du ta en titt på Dynamics 365 Customer Insights. Det är en flexibel och intuitiv lösning från Microsoft.