Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Εικόνα φαρμακοποιού

Βασικά στοιχεία συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων

Όλοι γνωρίζουν ότι μείωση αποθέματος σημαίνει εισροή χρήματος, αλλά χωρίς σαφή εικόνα των εμπορευμάτων σας από την αρχική παραλαβή έως την ημερομηνία αποστολής, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας σας θα μπορούσε να προκαλεί απώλεια χρημάτων.

Το κλειδί για μια αποτελεσματική και κερδοφόρα επιχείρηση είναι η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας αποθεμάτων από την αρχή έως το τέλος, μαζί με τα εργαλεία διαχείρισης που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα βέλτιστα επίπεδα αποθεμάτων όλο τον χρόνο. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων σάς βοηθά να βελτιστοποιήσετε τους μηχανισμούς της αποθήκης σας: Από τη σύσταση βέλτιστων επιπέδων αποθέματος μέχρι τη διατήρηση της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού.

Μάθετε τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης αποθεμάτων και ανακαλύψτε πώς ένα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την κερδοφορία και να μειώσετε τις σπατάλες.

Πώς η αναποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων σας φέρνει σε μειονεκτική θέση

Το απόθεμα είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει μια εταιρεία, γι 'αυτό η κακή διαχείριση των αποθεμάτων είναι ένας από τους κορυφαίους λόγους αποτυχίας των μικρών επιχειρήσεων.

Η αναποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων ενεργητικού μπορεί να μειώσει την κερδοφορία σας με πολλούς τρόπους:

 • Υπερβολικά υψηλό απόθεμα. Εάν έχετε περισσότερο απόθεμα από ό,τι πραγματικά χρειάζεστε μπορεί να σας κοστίσει. Πληρώνετε περισσότερη χωρητικότητα αποθήκης, η οποία είναι δαπανηρή, ενώ τα ευπαθή προϊόντα μπορεί να χαλάσουν προτού μπορέσετε να τα πουλήσετε.
 • Μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης. Το να μένετε μπροστά από την καμπύλη των τάσεων λιανικής σάς βοηθά να αξιοποιείτε τα δημοφιλή είδη που θέλουν οι πελάτες τη δεδομένη στιγμή. Εάν αργήσετε να προσαρμοστείτε στην μεταβαλλόμενη αγορά, ωστόσο, οι πελάτες θα στραφούν αλλού και θα χάσετε μερίδιο αγοράς.
 • Υπερβολικά μικρό απόθεμα. Οι πελάτες θα παραγγείλουν από αλλού εάν δεν έχετε αυτό που θέλουν σε απόθεμα. Στην καλύτερη περίπτωση, οι ελλείψεις θα σας κοστίσουν πωλήσεις. Εάν συμβαίνουν συχνά, θα χάσετε πελάτες.

Τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης αποθέματος ενεργητικού

Η επένδυση σε ένα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων μπορεί να αποφέρει εξαιρετική απόδοση της επένδυσης (ROI). Όχι μόνο το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων διευκολύνει τη διανομή των προϊόντων σας στους πελάτες που τα θέλουν, αλλά μπορεί και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες ώστε να παραγγέλνετε το κατάλληλο απόθεμα τη σωστή στιγμή και στις σωστές ποσότητες.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για το πώς αποδίδει η επένδυση στη διαχείριση αποθεμάτων:

Μείωση κόστους

Παραγγείλετε απόθεμα στις σωστές ποσότητες και την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μην έχετε ποτέ υπερβολικό ή ανεπαρκές απόθεμα.

Μεγιστοποίηση της εργασίας

Περισσότερη παραγωγικότητα και λιγότερος χαμένος χρόνος για την αναζήτηση αντικειμένων που λείπουν ή για χειρωνακτική ανίχνευση ειδών.

Εξοικονόμηση χώρου

Η καλή διαχείριση αποθεμάτων συντελεί σε πιο αποτελεσματικές και οργανωμένες αποθήκες.

Πιο ικανοποιημένοι πελάτες

Οι παραγγελίες αποστέλλονται γρηγορότερα και είναι πιο ακριβείς, οδηγώντας σε ικανοποιημένους πελάτες και απαραβίαστες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης.

Η στενή σχέση μεταξύ αποθεμάτων και λογιστικής

Το απόθεμα θεωρείται ενεργητικό της επιχείρησης, επομένως η διαχείριση αποθεμάτων συνδέεται στενά με τη λογιστική. Όταν το απόθεμα και η λογιστική είναι καλά ενοποιημένα, λαμβάνετε ενδείξεις τιμών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο για τα προϊόντα σας, σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους και λειτουργίες αποτίμησης αποθέματος, όπως:

Γύρισμα αποθέματος

Το κόστος πωληθέντων δια του μέσου διαθέσιμου αποθέματος.

 • Το χαμηλό γύρισμα υποδηλώνει διπλές παραγγελίες και φθίνουσα αξία αποθέματος.
 • Το υψηλό γύρισμα των αποθεμάτων μπορεί να σημαίνει υπερβολικό κόστος αποστολής για τη γρήγορη αντικατάσταση ειδών που είναι σε έλλειψη, ελλιπείς παραγγελίες και σπατάλη χρόνου για τον εντοπισμό ειδών που λείπουν.
 • Το ισορροπημένο γύρισμα των αποθεμάτων δείχνει υψηλή απόδοση, χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών.

Σταθμισμένο μέσο κόστος

Το κόστος των διαθέσιμων εμπορευμάτων προς πώληση διαιρούμενο με τον αριθμό των προς πώληση μονάδων. Αυτό το μέγεθος δίνει το σταθμισμένο μέσο κόστος ανά μονάδα.

Βασικό κόστος

Εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους για ένα στοιχείο στις λογιστικές καρτέλες, το οποίο ελέγχεται περιοδικά έναντι του πραγματικού κόστους. Η διακύμανση μεταξύ των δύο αριθμών καταγράφεται στις λογιστικές καρτέλες. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν είναι πολύ χρονοβόρα η παρακολούθηση του πραγματικού κόστους σε πραγματικό χρόνο.

Κατάλογος υλικών (BOM)

Αναφέρεται στη λίστα των δευτερευόντων στοιχείων που αποτελούν ένα μεμονωμένο στοιχείο αποθέματος.

Kitting

Ομαδοποίηση των εξαρτημάτων και των αντικειμένων που συγκροτούν ένα μεμονωμένο τελικό αντικείμενο.

Απόθεμα Just in time (JIT)

Ένας όρος εφοδιαστικής που αναφέρεται στη λήψη αποθέματος λίγο πριν ή την ακριβή στιγμή που απαιτείται.

Εργασία σε εξέλιξη

Παρακολουθεί το απόθεμα από την κατασκευή έως τη χρήση του στο συνεργείο παραγωγής ή στο χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

Τι είναι το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων και πώς μπορεί να σας βοηθήσει

Το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων παρακολουθεί, διαχειρίζεται και οργανώνει επίπεδα αποθέματος, παραγγελίες, πωλήσεις και παραδόσεις. Ο σκοπός του λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων είναι να διατηρήσει το βέλτιστο επίπεδο αποθέματος, να παρακολουθεί τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά μεταξύ τοποθεσιών, να λαμβάνει νέα είδη, να διαχειρίζεται τις διεργασίες αποθήκης όπως παραγγελιοληψία, συσκευασία και αποστολή, αποφυγή απαξίωσης και αλλοίωσης προϊόντων και διασφάλιση ότι τα προϊόντα σας δεν θα βρεθούν ποτέ σε έλλειψη.

Το λογισμικό για τη διαχείριση αποθεμάτων αυτοματοποιεί τη χρονοβόρα, μη αυτόματη διαδικασία καταμέτρησης κάθε είδους ένα προς ένα και καταγραφής του σε χαρτί. Η ψηφιοποίηση αυτής της διαδικασίας όχι μόνο την καθιστά πιο ακριβή, αλλά και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο.

Οι βασικές δυνατότητες περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση αποθέματος, ταυτοποίηση και παρακολούθηση προϊόντων, διαχείριση υπηρεσιών για εταιρίες προσανατολισμένες στις υπηρεσίες, παρακολούθηση στοιχείων και σημεία επαναπαραγγελίας. Το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων μπορεί να παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες αποθέματος σε πραγματικό χρόνο και επίσης να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις, ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και συνθήκες της αγοράς χωρίς να χάνετε ευκαιρίες πωλήσεων.

Τι να προσέξετε στο λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων

Το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων είναι συνήθως μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος προγραμματισμού εταιρικών πόρων Σύστημα (ERP). Εάν η εφαρμογή είναι σωστή, αυτό το ERP ενοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων, τη λογιστική, το σημείο πώλησης και την αλυσίδα εφοδιασμού σε μια συνεκτική και αποτελεσματική πλατφόρμα.

Όταν εξετάζετε το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων, είτε ως πρόσθετο είτε ως μέρος μιας λύσης ERP, πρέπει να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ενδεικτικά:

 • Ενοποίηση. Το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων είναι ελάχιστα αποτελεσματικό εάν δεν είναι καλά ενσωματωμένο με τις άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές προσκηνίου και παρασκηνίου.
 • Αναλυτικά στοιχεία και διαφάνεια. Το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων στο cloud, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα παρακολούθησης του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, δημιουργίας αναφορών για βελτιωμένες πληροφορίες και συνεργασία, καθώς και πρόσβασης στα δεδομένα ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές.
 • Έξοδα. Οι λύσεις διαχείρισης αποθεμάτων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τις δυνατότητες, και το ίδιο συμβαίνει με τις τιμές τους. Όταν αναζητάτε μια λύση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όχι μόνο η λύση είναι προσιτή τώρα, αλλά και ότι θα παραμείνει προσιτή καθώς η επιχείρησή σας θα επεκτείνεται στο μέλλον.
 • Δυνατότητες παρακολούθησης. Το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων παρακολουθεί το απόθεμα με τρόπο ουσιαστικό για την επιχείρησή σας; Για παράδειγμα, εάν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί γραμμικούς κώδικες, προσφέρει το λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων υποστήριξη και ενοποίηση με τους σαρωτές που χρησιμοποιείτε;
 • Ανάπτυξη και συντήρηση. Η ανάπτυξη και η συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων στο cloud είναι ταχύτερη και ευκολότερη από μια λύση εσωτερικής εγκατάστασης. Οι λύσεις που βασίζονται στο cloud ενημερώνονται αυτόματα και παρέχουν βελτιωμένες δυνατότητες ασφαλείας, ενώ οι λύσεις εσωτερικής εγκατάστασης μπορεί να είναι δυσκίνητες και χρονοβόρες στην ενημέρωση και πιθανώς ευάλωτες σε επιθέσεις, εκτός εάν ληφθούν επιπλέον προφυλάξεις.
 • AI. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν συστάσεις βάσει δεδομένων για επίπεδα αποθεμάτων, προβλέπουν τάσεις που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε μπροστά από την καμπύλη και σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε αναδυόμενα ζητήματα πριν γίνουν μεγαλύτερα προβλήματα.

Η Hickory Farms μεταφέρει τη διαχείριση αποθεμάτων στο cloud

Η Hickory Farms περιλαμβάνει σχεδόν όλη τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια ενός διμήνου κάθε χρόνο, όταν το εργατικό δυναμικό της ανεβαίνει στα 4.500 κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ανακαλύψτε πώς το Microsoft Dynamics 365 της δίνει διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της και συμβάλλει στην αξιοποίηση της πολυάσχολης εποχιακής δραστηριότητας.

Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση αποθεμάτων με το Dynamics 365

Αποκτήστε διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο στο απόθεμα επισκευής και συντήρησης έως επίπεδο φορτηγού με το Dynamics 365 Field Service.

Μάθετε περισσότερα

Αυτοματοποιήστε και βελτιώστε την αλυσίδα εφοδιασμού σας με το Dynamics 365 Supply Chain Management. Παρακολουθήστε και συγχρονίστε την εφοδιαστική σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες, βελτιώστε την εκτέλεση παραγγελιών και λάβετε προβλέψεις με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε γρήγορα προβλήματα.

Μάθετε περισσότερα