Gå til hovedinnhold
En person i en klesbutikk, som ser på et nettbrett og antakelig leser tilbakemeldinger fra kundeundersøkelser

Eksempler på spørreskjemaer for virksomheter

Er kundene fornøyde eller misfornøyde? Hvor fornøyde? Hvis du ikke har detaljerte, veldokumenterte opplysninger til å svare på disse spørsmålene, er løsningen å bruke et spørreskjema til å samle inn viktig tilbakemelding. Innholdet i eksempelspørreskjemaet nedenfor kan hjelpe deg med å spore tilfredshet, og dermed sikre at virksomheten forblir konkurransedyktig.


Anbefalte fremgangsmåter for å lage spørreskjemaer

Før du begynner å utarbeide spørreskjemaer ved å bruke riktig undersøkelsesverktøy, kan du se på noen eksempler på undersøkelser og huske på noen av anbefalingene for å sikre at du samler inn så effektive resultater som mulig. Disse omfatter anbefalte fremgangsmåter som:

Tydeliggjør formålet

Uklare mål gir uklare resultater. Før du lanserer spørreskjemaet, bør du bruke litt tid på forhånd til å skrive ned ting som målet med spørreskjemaet, hvorfor du lager det, og hvordan du skal bruke opplysningene når du har samlet dem inn.

Hold ting kort og fokusert

Kundene er travle, så målet må være at de skal bli ferdige på under fem minutter. Ikke bare vil dette øke antall svar du får fra kunder, men det vil også tvinge deg til å fokusere på ett enkelt mål – som til slutt vil være mer nyttig og praktisk å bruke for bedriften.

Begrens åpne spørsmål

Lukkede spørsmål krever enten et ja- eller nei-svar, å velge fra en liste med flere alternativer eller å velge et alternativ på en vurderingsskala. Dette gjør resultatet mye enklere å kvantifisere, sortere og analysere. Åpne spørsmål gir kundene muligheten til å dele sin erfaring med egne ord, men begrens disse til oppfølgingsspørsmål eller til utvalgte områder der tilpasset tilbakemelding er nødvendig.

Vurder å ta med et insentiv

Selv om det ikke alltid passer, når det passer produktet eller tjenesten og målgruppen, er det vist at det å gi et insentiv, gir bedre svarfrekvens. Folk liker ideen om å få noe i bytte for å gi deg tiden sin, men husk å holde insentivet passende for omfanget av det du ber dem om å gjøre.


Spørreskjemaeksempler etter kategori

Spørsmålet om hvordan du oppretter en undersøkelse, kan virke overveldende, men i virkeligheten er det ikke så vanskelig. Bare husk å ta med de spørsmålstypene som vil være mest effektive for å gi den typen tilbakemelding du ønsker, når spørreskjemaet er fullført. Vanlige kategorier for spørsmål er:

Produktbruk

Her vurderer du kundebehov slik at du kan tilby effektive løsninger samtidig som du genererer verdifull tilbakemelding for markedsførings- og produktavdelingene. Nedenfor finner du noen eksempler:

 1. Hvor ofte bruker du produktet eller tjenesten?
 2. Hjelper produktet deg med å nå målene dine?
 3. Hva liker du best med produktet eller tjenesten?
 4. Hva er liker du dårligst / hva kan bli bedre?

Demografi

Ved å fastslå hvordan kundebasen er satt sammen er det enklere for markedsførere og selgere å kontakte mulige kunder for fremtidig vekst. Hvis du vil gjøre dette, kan det være lurt å ta med følgende spørsmål:

 1. Hvor gammel er du?
 2. Hvor bor du?
 3. Hvilken bransje jobber du i?
 4. Hvor mye tjener du?
 5. Hva er sivilstatusen din, og har du barn?

Siden disse spørsmålene kan være personlige, må du sørge for å gi spørsmål med flere svaralternativer og alltid gi alternativet om å slippe å svare. Målet bør være å samle inn ærlig informasjon, og det skjer ikke hvis kundene blir ukomfortable.

Tilfredshetsskala

Det å finne ut hvor fornøyde kunder er, er en av de mest viktigste årsakene til å utføre spørreundersøkelser, men det kan være vanskelig å tallfeste glede. Det er der en tilfredshetsskala kan være nyttig. Nyttige tips her omfatter følgende:

 1. Bruk en skala fra 1 til 10, der 1 betyr at det er svært usannsynlig at kunden anbefaler til en venn, og 10 betyr at det er svært sannsynlig at kunden anbefaler til en venn.
 2. Beskrivende skalaer er også nyttige når du oppgir en kort liste med svar å velge mellom der svarene går fra svært misfornøyd til svært fornøyd.
 3. Bildeskalaer kan også brukes med triste, nøytrale og glade humørikoner som representerer hvor fornøyd kunden er.

Åpen tekst

Med åpne spørsmål kan kundene oppgi svar med egne ord i stedet for å velge fra en flervalgsliste med forhåndsskrevne svar. Selv om det tar lengre tid å analysere og ikke alltid fullføres kundene, fordi det tar lengre tid å svare, gir de ofte nyttig tilbakemelding. Her er noen eksempler:

 1. Beskriv hva din opplevelse av (sett inn produktnavn her).
 2. Hvordan kunne opplevelsen vært bedre?
 3. Hva syntes du var nyttig i opplevelsen?
 4. Hva kan kundeservicemedarbeiderne bli bedre på?
 5. Har du flere kommentarer eller tilbakemeldinger?

Levetid

Mot slutten av undersøkelsen kan det være nyttig å ta med spørsmål som legger grunnlaget for videre kommunikasjon med kunden i fremtiden, for å følge opp på nytt når du trenger mer innsikt. Dette er spesielt nyttig når nye funksjoner legges til i et produkt eller en tjeneste. Det gjør også at kunden føler seg verdsatt og viser at du setter pris på kundens meninger og synspunkter. Foreslåtte måter å frasere disse spørsmålene på, omfatter følgende:

 1. Er det greit om vi kontakter deg for å følge opp svarene du har gitt?
 2. Er du villig til å gjennomføre en ny undersøkelse i fremtiden?
 3. Hvis vi skal oppdatere produktet for å ta med en rekke nye funksjoner, er du villig til å gi tilbakemelding om disse funksjonene?

Begynn å opprette et spørreskjema for virksomheten

Hvis du forstår kundene bedre, får du den informasjonen virksomheten trenger for å vokse. Det å skape effektive spørreskjemaer er den beste måten å innhente disse viktige opplysningene på. Dynamics 365 Customer Voice gir deg verktøyene du trenger for å opprette spørreskjemaer, ta strategiske beslutninger og øke omsetningen.