Gå til hovedinnhold
En person som ser på et nettbrett

Eksempler på spørreskjemaer for virksomheter

Er kundene fornøyde eller misfornøyde? Hvor fornøyde? Hvis du ikke har detaljerte, veldokumenterte opplysninger til å svare på disse spørsmålene, er løsningen å bruke et spørreskjema til å samle inn viktig tilbakemelding. Innholdet i eksempelspørreskjemaet nedenfor kan hjelpe deg med å spore tilfredshet, og dermed sikre at virksomheten forblir konkurransedyktig.

Anbefalte fremgangsmåter for å lage spørreskjemaer

Før du begynner å utarbeide spørreskjemaer ved å bruke riktig undersøkelsesverktøy, kan du se på noen eksempler på undersøkelser og huske på noen av anbefalingene for å sikre at du samler inn så effektive resultater som mulig. Disse omfatter anbefalte fremgangsmåter som:

Tydeliggjøre formålet

Uklare mål gir uklare resultater. Før du lanserer spørreskjemaet, bør du bruke litt tid på forhånd til å skrive ned ting som målet med spørreskjemaet, hvorfor du lager det, og hvordan du skal bruke opplysningene når du har samlet dem inn.

Holde ting kort og fokusert

Kundene er travle, så målet må være at de skal bli ferdige på under fem minutter. Ikke bare vil dette øke antall svar du får fra kunder, men det vil også tvinge deg til å fokusere på ett enkelt mål – som til slutt vil være mer nyttig og praktisk å bruke for bedriften.

Begrense åpne spørsmål

Lukkede spørsmål krever enten et ja- eller nei-svar, å velge fra en liste med flere alternativer eller å velge et alternativ på en vurderingsskala. Dette gjør resultatet mye enklere å kvantifisere, sortere og analysere. Åpne spørsmål gir kundene muligheten til å dele sin erfaring med egne ord, men begrens disse til oppfølgingsspørsmål eller til utvalgte områder der tilpasset tilbakemelding er nødvendig.

Vurdere å ta med et insentiv

Selv om det ikke alltid passer, når det passer produktet eller tjenesten og målgruppen, er det vist at det å gi et insentiv, gir bedre svarfrekvens. Folk liker ideen om å få noe i bytte for å gi deg tiden sin, men husk å holde insentivet passende for omfanget av det du ber dem om å gjøre.

Spørreskjemaeksempler etter kategori

Spørsmålet om hvordan du oppretter en undersøkelse, kan virke overveldende, men i virkeligheten er det ikke så vanskelig. Bare husk å ta med de spørsmålstypene som vil være mest effektive for å gi den typen tilbakemelding du ønsker, når spørreskjemaet er fullført. Vanlige kategorier for spørsmål er:

Produktbruk

Det er her du vurderer kundebehov slik at du kan levere effektive løsninger, men samtidig generere verdifull tilbakemelding for markedsførings- og produktteamene. Nedenfor ser du noen eksempler:

 1. Hvor ofte bruker du produktet eller tjenesten?
 2. Bidrar produktet til at du oppnår målene dine?
 3. Hva liker du best med produktet eller tjenesten?
 4. Hva liker du minst / hva kan forbedres?

Demografi

Ved å fastslå hvem kundebasen er, er det enklere for markedsførings- og salgsteamene å gå videre med salgsmuligheter for fremtidig vekst. Nyttige spørsmål å ta med for å gjøre dette er:

 1. Hvor gammel er du?
 2. Hvor bor du?
 3. Hvilken bransje jobber du i?
 4. Hva er inntekten din?
 5. Hva er sivilstanden din, og har du barn?
Siden disse spørsmålene kan være personlige, må du passe på å gi svar med flere alternativer med en rekke svar, og alltid gi alternativet om ikke å svare. Målet må være å innhente ærlig informasjon, og det skjer ikke hvis kundene er ukomfortable.

Tilfredshetsskala

Det å fastslå hvor fornøyde kundene er, er en av hovedgrunnene til å utføre en spørreundersøkelse, men det kan være vanskelig å kvantifisere hvor fornøyde kundene er. Det er her en tilfredshetsskala kan være nyttig. Nyttige tips omfatter:

 1. Bruk en skala fra 1 til 10 der 1 betyr «ekstremt usannsynlig å anbefale til en venn» og 10 betyr «svært sannsynlig å anbefale til en venn».
 2. Beskrivende skalaer er også nyttig når du gir en kortliste med svar der svarene går fra «svært misfornøyd» til «svært fornøyd».
 3. Bildeskalaer kan også brukes med humørikoner for trist, nøytral eller glad som representerer hvor fornøyd kunden er.

Åpen tekst

Åpne spørsmål gir kundene mulighet til å svare ved å bruke sine egne ord i stedet for å velge fra en liste med flere forhåndsskrevne svar. Selv om disse tar lengre tid å analysere og ikke alltid fullføres av kundene, fordi de bruker lengre tid på å svare, gir de ofte nyttig tilbakemelding. Eksempler er:

 1. Beskriv hva du mener om din erfaring med (sett inn produktnavn her).
 2. Hva mener du kan forbedres?
 3. Hva synes du var nyttig?
 4. Hva kan kundeserviceteamet bli bedre på?
 5. Har du flere kommentarer eller synspunkter?

Levetid

Mot slutten av undersøkelsen er det nyttig å ta med noen spørsmål som gjør det mulig å opprettholde kommunikasjonen med kunden i fremtiden ved å følge opp igjen når du trenger mer innsikt. Dette er særlig nyttig når nye funksjoner legges til i et produkt eller en tjeneste. Det gjør også at kunden føler seg verdsatt og viser at du setter pris på kundens mening og synspunkt. Foreslåtte måter å frasere disse spørsmålene på omfatter:

 1. Er det greit om vi kontakter deg for å følge opp svarene du har gitt?
 2. Er du villig til å fullføre en ny undersøkelse i fremtiden?
 3. Hvis vi oppdaterer produktet til å omfatte en rekke nye funksjoner, vil du være villig til å gi tilbakemelding om disse funksjonene?

Begynn å opprette et spørreskjema for virksomheten

Hvis du forstår kundene bedre, får du den informasjonen virksomheten trenger for å vokse. Det å skape effektive spørreskjemaer, er den beste måten å innhente disse viktige opplysningene på. Dynamics 365 Customer Voice gir deg verktøyene du trenger for å opprette spørreskjemaer, ta strategiske beslutninger og øke omsetningen. Finn ut mer om hvordan du kommer i gang.