Przejdź do głównej zawartości

Poznaj funkcje rozwiązania Dynamics 365 Customer Service

Zapewniaj wsparcie online w różnych kanałach dzięki możliwościom obsługi wielokanałowej

Kontaktuj się z klientami w czasie rzeczywistym za pomocą czatu

Użyj funkcji czatu dla Dynamics 365 — wbudowanej platformy komunikacyjnej Microsoft Teams — aby kontaktować się z klientami w czasie rzeczywistym.

Włącz komunikację SMS (w wersji zapoznawczej)

Kontaktuj się z klientami z dowolnego miejsca za pomocą funkcji SMS. Klienci i agenci używają wiadomości tekstowych, aby komunikować się asynchronicznie.

Dostarcz agentom wszechstronny widok relacji z klientem

Zarządzaj jednocześnie konwersacjami z wieloma klientami, zachowując pełny kontekst i historię klienta w różnych kanałach w dłuższej perspektywie czasowej, aby zapewnić wielokanałową obsługę.

Zaoferuj klientom możliwości wyboru spośród wielokanałowej obsługi

Stwórz klientom możliwość samoobsługi dzięki zasobom społecznościowym i artykułom w bazie wiedzy. Zaoferuj im wspomaganą pomoc techniczną za pośrednictwem spraw, wiadomości SMS lub czatów obsługiwanych przez boty bądź ludzi przy płynnym przesyłaniu między nimi kontekstu.

Poznawaj potrzeby klientów, korzystając z aktualnych i historycznych opinii

Stwórz agentom i ich przełożonym możliwości poznania aktualnych i historycznych opinii klientów w różnych kanałach, aby poprawić obsługę klienta.

Używaj własnego bota Microsoft Bot Framework (w wersji zapoznawczej)

Podłącz swojego wyszkolonego i dostrojonego bota zbudowanego na platformie Microsoft Bot Framework, aby rozpocząć wielokanałowe konwersacje z klientami i przesyłać kontekst konwersacji do agenta-człowieka w razie potrzeby.

Oferuj szybkie, spersonalizowane usługi i pomoc techniczną

Prowadź agentów do optymalnych wyników

Prowadź agentów do właściwych działań dzięki informacjom uzyskanym dzięki sztucznej inteligencji udostępnionym we właściwym momencie w pojedynczym interfejsie.

Zapewniaj korzyści przy każdym kontakcie

Traktuj każdego klienta jak VIP-a dzięki pełnej znajomości jego potrzeb, pozwalającej agentom personalizować interakcje.

Proaktywnie rozwiązuj problemy

Unikaj problemów dotyczących usług wsparcia dzięki działaniom prewencyjnym. Analizuj dane z podłączonych urządzeń i podejmuj działania, zanim sygnały ostrzegawcze przerodzą się w problem.

Współpracuj z klientami za pośrednictwem dowolnego kanału lub urządzenia

Ułatwiaj znajdowanie odpowiedzi za pośrednictwem narzędzi samoobsługowych lub społeczności. Inteligentnie przekierowuj problemy z dowolnego kanału do odpowiedniego agenta w celu szybkiego rozwiązania.

Wyciągaj wnioski z każdej interakcji

Popraw wyniki agentów

Analizy działania centrów operacji i interakcji z agentami, aby poprawić zaangażowanie klientów. Promuj optymalne zachowania w indywidualnych grach i konkursach zespołowych.

Usprawniaj wdrażanie i przystosowywanie nowych pracowników

Szybko wdrażaj nowych agentów i na bieżąco informuj ich o nowych funkcjach oraz najlepszych praktykach za pomocą dostosowanego nauczania wbudowanego w aplikacje.

Włącz model sprawnej pomocy technicznej

Optymalizuj poziomy zatrudnienia i przydzielaj zasoby na podstawie popularnych kanałów, trendów w problemach i wymaganych umiejętności, aby radzić sobie z fluktuacjami występującymi w ciągu dnia i w dłuższym czasie.

Spojrzenie z perspektywy klienta

Przeprowadzaj ankiety, mierz opinie po każdej interakcji z klientem i wykorzystuj je w działaniu, łącząc dane klienta z informacjami z aplikacji Microsoft Forms Pro — — dołączonej do rozwiązania Dynamics 365 Customer Service.

Wprowadzaj innowacje na podstawie analiz uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji

Zapewnij najwyższą wydajność

Stwórz menedżerom obsługi klienta możliwość podejmowania decyzji na podstawie danych, aby poprawić zadowolenie klienta i wydajność pracowników. Korzystaj z aplikacji Dynamics 365 Customer Service Insights.

Zrób następny krok