Przejdź do głównej zawartości

Funkcje aplikacji Dynamics 365 for Customer Service

Spersonalizuj obsługę klienta i twórz proste możliwości uzyskania pomocy za pośrednictwem dowolnego kanału i na każdym urządzeniu.

Oferuj szybkie, spersonalizowane usługi i pomoc techniczną

Zapewniaj korzyści przy każdym kontakcie

Pełny widok wszystkich wizyt klientów pozwala agentom przewidywać ich potrzeby i personalizować każdą interakcję.

Prowadź agentów do optymalnych wyników

Informacje uzyskane dzięki sztucznej inteligencji podpowiadają agentom odpowiednie działania, dostarczając odpowiednich danych we właściwych momentach.

Proaktywnie rozwiązuj problemy

Unikaj problemów dotyczących usług wsparcia dzięki działaniom prewencyjnym. Analizuj dane z podłączonych urządzeń i podejmuj działania, zanim sygnały ostrzegawcze przerodzą się w problem.

Współpracuj z klientami za pośrednictwem dowolnego kanału lub urządzenia

Ułatwiaj znajdowanie odpowiedzi za pośrednictwem narzędzi samoobsługowych lub społeczności. Inteligentnie przekierowuj problemy z dowolnego kanału do odpowiedniego agenta w celu szybkiego rozwiązania.

Wyciągaj wnioski z każdej interakcji

Popraw wyniki agentów

Analizy działania centrów operacji i interakcji z agentami, aby poprawić zaangażowanie klientów. Promuj optymalne zachowania w indywidualnych grach i konkursach zespołowych.

Usprawniaj wdrażanie i przystosowywanie nowych pracowników

Szybko wdrażaj nowych agentów i na bieżąco informuj ich o nowych funkcjach oraz najlepszych praktykach za pomocą dostosowanego nauczania wbudowanego w aplikacje.

Włącz model sprawnej pomocy technicznej

Optymalizuj poziomy zatrudnienia i przydzielaj zasoby na podstawie popularnych kanałów, trendów w problemach i wymaganych umiejętności, aby radzić sobie z fluktuacjami występującymi w ciągu dnia i w dłuższym czasie.

Wprowadzaj innowacje na podstawie analiz uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji

Zapewnij najwyższą wydajność

Stwórz menedżerom obsługi klienta możliwość podejmowania decyzji na podstawie danych, aby poprawić zadowolenie klienta i wydajność pracowników. Korzystaj z aplikacji Dynamics 365 Customer Service Insights.

Zrób następny krok