Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Customer Service

Odkryj kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia spójną, połączoną obsługę we wszystkich kanałach.

Możliwości

 • Aktywuj agentów wirtualnych na potrzeby nowoczesnych rozwiązań samoobsługowych
 • Kontaktuj się z klientami za pośrednictwem ich preferowanych kanałów
 • Przewiduj potrzeby klientów

Aktywuj agentów wirtualnych na potrzeby nowoczesnych rozwiązań samoobsługowych

Zapewnij klientom dostęp do artykułów merytorycznych i agentów wirtualnych opartych na technologii AI, aby szybko rozwiązywać problemy, a agenci mogli wykorzystać swój czas na zajęcie się bardziej złożonymi problemami klientów.

Kontaktuj się z klientami za pośrednictwem ich preferowanych kanałów

Obsługa głosowa obejmuje połączenia głosowe, czat, wiadomości SMS oraz serwisy Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Twitter DM i Line — a wszystko to z poziomu ujednoliconego pulpitu agenta.

Przewiduj potrzeby klientów

Uzyskuj ogólny widok podsumowania konwersacji, oś czasu historii interakcji z działem pomocy technicznej oraz opis ostatnich spraw dotyczących klienta.

 • Pomagaj agentom szybciej znajdować odpowiedzi
 • Łatwo przełączaj się między otwartymi sprawami lub zadaniami
 • Szybciej angażuj ekspertów
 • Analizuj opinie klientów i działaj na ich podstawie

Pomagaj agentom szybciej znajdować odpowiedzi

Sugestie oparte na AI umożliwiają wykorzystywanie wskazówek kontekstowych w czasie rzeczywistym w celu zaproponowania podobnych artykułów merytorycznych lub spraw. Agenci mogą się odwoływać do tych zasobów, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów.

Łatwo przełączaj się między otwartymi sprawami lub zadaniami

Daj agentom możliwość pracy w wielu otwartych sprawach bez utraty pracy w toku.

Szybciej angażuj ekspertów

Używaj aplikacji Microsoft Teams, która ułatwia agentom łączenie się z ekspertami z danej dziedziny i szybsze rozwiązywanie skomplikowanych spraw, niezależnie od funkcji stanowiska lub lokalizacji.

Analizuj opinie klientów i działaj na ich podstawie

Połącz dane klientów ze szczegółowymi informacjami o ankietach z poziomu aplikacji Dynamics 365 Customer Voice, dołączonej do aplikacji Customer Service.

 • Analizuj kompleksowe szczegółowe informacje na temat pomocy technicznej
 • Szybko dostosowuj się do tonacji klientów w czasie rzeczywistym
 • Kontroluj osiągane sukcesy względem kluczowych wskaźników wydajności
 • Rozszerzaj swoją bazę wiedzy dzięki szczegółowym danym wyszukiwania potrzebnej wiedzy

Analizuj kompleksowe szczegółowe informacje na temat pomocy technicznej

Wbudowana technologia AI wykrywa nowe trendy i możliwości automatyzacji w obrębie tematów dotyczących pomocy technicznej, agentów kanałów zaangażowania oraz zarządzania wiedzą w celu sprawniejszego świadczenia pomocy technicznej.

Szybko dostosowuj się do tonacji klientów w czasie rzeczywistym

Interpretuj interakcje z klientami w czasie rzeczywistym przy użyciu analizy opinii i tłumaczenia. Przekazuj agentom informacje o kontekście, których potrzebują do kierowania konwersacji w kierunku pozytywnego rozwiązania.

Kontroluj osiągane sukcesy względem kluczowych wskaźników wydajności

Uzyskuj szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie akcji oraz większą widoczność dotyczącą wpływu agentów i tematów pomocy technicznej na organizacyjne kluczowe wskaźniki wydajności.

Rozszerzaj swoją bazę wiedzy dzięki szczegółowym danym wyszukiwania potrzebnej wiedzy

Ułatw menedżerom wiedzy identyfikowanie luk w artykułach merytorycznych dzięki właściwemu zrozumieniu, jakich tematów szukają agenci, aby pomóc klientom rozwiązywać ich problemy.

 • Proaktywnie rozwiązuj problemy z urządzeniami
 • Rozszerzaj pomoc techniczną dzięki zintegrowanym alertom usługi IoT
 • Monitoruj indeks kondycji urządzenia

Proaktywnie rozwiązuj problemy z urządzeniami

Wysyłaj zdalne polecenia, aby rozwiązywać problemy, zanim klienci zauważą, że coś jest nie tak.

Rozszerzaj pomoc techniczną dzięki zintegrowanym alertom usługi IoT

Pomóż agentom identyfikować urządzenia wymagające uwagi za pomocą wbudowanych alertów na pulpicie nawigacyjnym agenta.

Monitoruj indeks kondycji urządzenia

Pomóż agentom monitorować odczyty urządzeń w czasie rzeczywistym, aby identyfikować urządzenia, które wymagają uwagi, i potwierdzić, że naprawy były skuteczne.

Logo firmy The Contingent
"Dokonaliśmy kompleksowej inwestycji w technologię. Nasza inicjatywa rozrosła się dziesięciokrotnie. Dopiero gdy zaczęliśmy korzystać z rozwiązania Dynamics 365, mogliśmy zacząć się rozwijać."

Ben Sand
CEO, The Contingent

Przedstawiamy nowy kanał głosowy

Dzięki integracji możliwej dzięki rozwiązaniu Azure Communication Services masz natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji — od interakcji z klientami do klastrowania tematów opartego na AI — co pozwala na szybkie identyfikowanie czynników wpływających na zadowolenie klientów.

Szybko rozwiązuj problemy klientów, używając rozwiązań samoobsługi, takich jak konwersacyjni agenci wirtualni, oraz narzędzi zwiększających produktywność agentów, takich jak transkrypcja połączeń i analiza opinii.

Niezależnie od tego, czy konwersacja odbywa się w kanale głosowym, czy też w kanale komunikacji cyfrowej, obsługa pozostaje spójna i połączona — co powoduje powstawanie spersonalizowanych środowisk klientów oraz uzyskiwanie lepszych wyników.

Zrób następny krok