Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Odblokuj dane, aby maksymalizować wpływ na sprzedaż

Wykorzystaj szczegółowe informacje uzyskane dzięki sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć uzyskiwanie przychodu przy użyciu ukierunkowanego na współpracę rozwiązania cyfrowego napędzającego zaangażowanie i sprzedaż.

Optymalizuj każdą szansę sprzedaży

Personalizuj sprzedaż na dużą skalę

Strategicznie zwiększaj zaangażowanie klientów w ramach ich preferowanych kanałów.

Zwiększ prędkość potoku

Efektywniej zarządzaj transakcjami sprzedaży i ułatwiaj szybsze wycofywanie limitu przydziału.

Szkól sprzedawców, korzystając ze szczegółowych informacji dotyczących zachowań

Zwiększaj przychód, dziel się najlepszymi rozwiązaniami i zdobywaj lojalność klientów.

Przechodź szybciej od szansy sprzedaży do finalizacji transakcji

Skutecznie ustalaj priorytety najlepszych potencjalnych klientów

Korzystaj ze szczegółowych informacji uzyskanych na podstawie danych dotyczących klientów, marketingu i sprzedaży w celu zwiększenia liczby i jakości potencjalnych klientów przy jednoczesnym zacieśnianiu relacji.

Współpracuj w ramach przepływu pracy

Uzyskuj pomoc od członków zespołu dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między aplikacjami, zwiększając przy tym możliwości w zakresie sprzedaży hybrydowej.

Szybciej uzyskuj przychód dzięki technologii AI

Usprawniaj sprzedaż dzięki sugerowanym kolejnym najlepszym akcjom, koncentrując się na działaniach o wysokim priorytecie, które zwiększają prawdopodobieństwo pomyślnego sfinalizowania transakcji.

Usprawnij wszystkie konwersacje z klientami

Korzystaj podczas rozmów telefonicznych z generowanych w czasie rzeczywistym szczegółowych informacji dotyczących opinii klientów i ich priorytetów oraz z konkurencyjnego środowiska, aby umożliwić sprzedaż kierowaną.

Aplikacja Sprzedaż Microsoft Viva jest obecnie dostępna

Automatycznie wzbogacaj dowolną platformę CRM — w tym aplikację Dynamics 365 Sales — przy użyciu danych klientów z platformy Microsoft 365 i aplikacji Microsoft Teams.

Klienci przyspieszający sprzedaż cyfrową

Obraz ilustrujący firmę Grant Thornton

Budowanie zaufanych relacji

Organizacja Grant Thornton stale analizuje dane w celu zyskiwania wglądu w szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kupców oraz zwiększania lojalności klientów i współczynników wykorzystań.

Obraz ilustrujący firmę ACTUM Digital

Budowanie silniejszych relacji z potencjalnymi klientami gotowymi dokonać zakupu

Firma ACTUM Digital wykorzystuje usługę Microsoft Dynamics 365 w celu zapewnienia sobie kompleksowego wglądu w informacje o istniejących i potencjalnych klientach.

Obraz ilustrujący firmę Investec

Optymalizowanie wszystkich interakcji

Firma Investec przechwytuje i analizuje treść rozmów telefonicznych dotyczących sprzedaży oraz wyrażanych w ich czasie opinii w celu lepszego zrozumienia klientów i zwiększenia wydajności sprzedawców.

Obraz ilustrujący firmę DP World

Zwiększenie potoku przychodu

Firma DP World wykorzystuje zautomatyzowany wybór trasy potencjalnego klienta w połączeniu z ocenianiem i sekwencjonowaniem w celu skrócenia cyklu sprzedaży i pięciokrotnego zwiększenia proaktywnej sprzedaży.

Obraz ilustrujący firmę Ingram Micro

Oszczędność siedmiu minut na każdej ofercie

Firma Ingram Micro wykorzystuje rozwiązania Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Power Platform do automatyzowania ofert sprzedaży, dzięki czemu oszczędza tysiące godzin pracy zespołów sprzedażowych.

Poznaj produkty do sprzedaży cyfrowej

Zwiększ przychód dzięki produktom zaprojektowanym pod kątem wspólnej pracy.

Dynamics 365 Sales

Przyspiesz sprzedaż, korzystając z danych dotyczących klientów, marketingu i sprzedaży w celu identyfikacji idealnych celów klientów, formułowania rekomendacji dotyczących dalszych działań oraz prowadzenia skutecznej współpracy z innymi pracownikami.

Dynamics 365 Marketing

Angażuj się w personalne relacje w odpowiedniej skali, aby budować istotne relacje i rozwijać swoją firmę.

Dynamics 365 Customer Insights

Przekształć dane dotyczące klientów w szczegółowe informacje umożliwiające konkretne działania i lepiej zrozum zachowania zakupowe klientów dzięki analityce cyfrowej.

Dynamics 365 Commerce

Wzmocnij swoją markę, zapewniając spersonalizowane, ujednolicone, sprawnie działające środowiska zakupowe, które sprzyjają tworzeniu trwałych relacji.

Dynamics 365 Customer Voice

Zwiększaj możliwości swojej organizacji w zakresie szybkiego gromadzenia i interpretowania opinii, aby tworzyć jeszcze lepsze środowiska obsługi klientów.

Microsoft Teams

Rozmawiaj na czacie, uczestnicz w spotkaniach, prowadź rozmowy oraz współpracuj w celu zwiększania wydajności zespołów ds. sprzedaży oraz zapewniania lepszej komunikacji z klientami.

LinkedIn Sales Navigator

Kieruj swoje oferty do odpowiednich kupujących, prawidłowo interpretuj najważniejsze szczegółowe informacje i angażuj potencjalnych klientów poprzez spersonalizowane działania.

Power BI

Łącz się z danymi dotyczącymi wszystkich klientów oraz sprzedaży i wizualizuj je za pomocą ujednoliconej i skalowalnej platformy do samoobsługowej i korporacyjnej analizy biznesowej.

Odkryj dostosowane rozwiązania branżowe

Zachwycaj klientów innowacyjnymi technologiami opracowanymi specjalnie z myślą o Twojej branży.

Obraz przedstawiający tablet, arkusz papieru i pióro ilustrujący obliczenia finansowe.

Usługi finansowe

Buduj silne relacje z klientem i napędzaj szybszy wzrost.

Dowiedz się więcej
Obraz przedstawiający maszynę produkcyjną

Produkcja

Optymalizuj operacje i pogłębiaj relacje z klientami.

Dowiedz się więcej
Obraz przedstawiający odzież na wieszaku

Handel detaliczny

Zapewniaj spersonalizowane, bezproblemowe środowiska zakupowe.

Dowiedz się więcej
Profesjonaliści pracujący na komputerach.

Dowiedz się więcej na temat przyspieszania sprzedaży

Profesjonaliści pracujący na komputerach.