Gå vidare till huvudinnehållet
Bild på en farmaceut

Grunderna till lagerhanteringssystem

Alla vet att lager ut innebär pengar in, men utan en tydlig vy över dina varor från den första inleveransen till leveransdatumet kan företagets största tillgång bli en dyr historia.

Nyckeln till en effektiv och lönsam verksamhet är total insyn i lagerprocessen från början till slut och de hanteringsverktyg som hjälper dig att upprätthålla optimala lagernivåer året runt. Med ett effektivt lagerhanteringssystem kan du effektivisera alla rörliga delar i lagret: från att rekommendera optimala lagernivåer till att säkerställa att försörjningskedjan är strukturerad och fungerar som den ska.

Lär dig grunderna i lagerhantering och ta reda på hur du med hjälp av ett lagerhanteringssystem kan få större lönsamhet och minska svinnet.

Nackdelarna med en ineffektiv lagerhantering

Lagret är vanligtvis en av de största tillgångarna som ett företag äger. Ett misskött lager är därför en av de främsta orsakerna till att ett företag får ekonomiska problem.

En ineffektiv hantering av ett tillgångslager kan påverka lönsamheten på flera sätt:

 • För mycket i lager. Om du har mer i lager än du behöver blir det dyrt i längden. Du betalar för mer lagerutrymme, vilket är dyrt, och färskvaror kan fördärvas innan du lyckas sälja dem.
 • Längre ledtid. Om du har en känsla för trender och vad som ligger i tiden kan du tjäna pengar på att sälja det kunderna vill ha för ögonblicket. Om du i stället agerar alltför långsamt, och inte hinner anpassa dig till förändringarna, vänder sig kunderna någon annanstans och du tappar marknadsandelar.
 • För lite i lager. Kunderna kommer att beställa från något annat ställe om du inte har vad de vill ha i lager. Och om du har slut på lagret kan du inte sälja. Om detta inträffar alltför ofta förlorar du dessutom kunder.

Fördelarna med en effektiv hantering av tillgångslager

Det kan ge en ordentlig avkastning att investera i ett lagerhanteringssystem. Lagerhanteringssystem gör det inte bara enklare att få ut produkterna till kunderna som vill ha dem, utan kan också ge värdefulla insikter som gör det möjligt att beställa rätt lager vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet.

Här följer några exempel på hur det kan betala sig att investera i lagerhantering:

Minskar kostnaderna

Beställ lager i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt så att du aldrig har för mycket eller för lite i lager.

Maximerar arbetsinsatsen

Högre produktivitet och mindre tid går åt till att leta efter artiklar som saknas eller att spåra saker för hand.

Sparar utrymme

Med ett välskött lager får du ett effektivare och mer strukturerat distributionslager.

Nöjdare kunder

Order levereras snabbare och mer korrekt, vilket ger nöjda kunder och du kan uppfylla serviceavtalen.

Relationen mellan lager och redovisning

Lagret betraktas som en affärstillgång, så lagerhantering har nära samband företagets redovisning. När lager och redovisning är integrerade kan du få ett realtidsmått för varorna i processens alla steg.

Lagerhanteringssystemet bör ha stöd för olika metoder och funktioner för lagervärdering, till exempel:

Lageromsättningshastighet

Kostnaden för sålda varor uppdelade per genomsnittlig lagerbehållning.

 • Låg omsättningsgrad tyder på för stora beställningar och det försämrar lagervärdet.
 • Hög omsättningsgrad kan innebära stora leveranskostnader om du snabbt behöver fylla på lagret, ofullständiga order och att det går åt onödigt med tid för att hitta artiklar som saknas.
 • En jämn omsättningstakt ger hög effektivitet, lägre kostnader och nöjdare kunder.

Vägd genomsnittskostnad

Kostnaden för disponibla varor för försäljning delat med antalet enheter för försäljning. Det här måttet ger den vägda genomsnittliga kostnaden per enhet.

Standardkostnad

Uppskattning av den förväntade kostnaden för en artikel i redovisningsposterna, som regelbundet kontrolleras mot den faktiska kostnaden. Avvikelsen mellan de två värdena registreras i redovisningsposterna. Den här metoden används när det är för tidskrävande för att spåra faktiska kostnader i realtid.

Strukturlistor

Refererar till listan med underordnade artiklar som utgör en enskild lagerartikel.

Satsplockning

Sammansätter de delar och artiklar som utgör en enskild färdig artikel.

Just-in-time-lager (JIT)

Ett logistikvillkor som berör inleverans av lager strax före eller på exakt den tid som behövs.

Pågående arbete

Spårar lagret från tillverkning till när det används i produktionen eller på fabriksgolvet.

Vad är en programvara för lagerhantering och vilka är fördelarna

En programvara för lagerhantering spårar, hanterar och strukturerar lagernivåer, order, försäljning och leveranser. Syftet med programvaran är att upprätthålla en optimal lagernivå, spåra varor under transport mellan olika platser, ta emot nya artiklar, hantera lagerprocesser som att plocka, packa och leverera samt att förhindra att produkter inte blir för gamla eller fördärvas och se till att dina produkter alltid finns i lager.

Med en programvara för lagerhantering kan du automatisera den tidskrävande och manuella processen att räkna varje artikel en och en och registrera detta på papper. Genom att digitalisera den här processen blir den inte bara mer korrekt utan du sparar också värdefull tid.

Huvudfunktionerna omfattar lageroptimering, produktidentifiering och -spårning, servicehantering för tjänsteföretag, spårning av tillgångar samt beställningspunkter. En programvara för lagerhantering ger korrekta data om lagervillkor i realtid och insikter i trender, så att du kan reagera på förändrade marknadskrav och -villkor utan att förlora potentiella affärsmöjligheter.

Vad som är viktigt i en programvara för lagerhantering

En programvara för lagerhantering ingår vanligtvis i ett större ERP-system (Enterprise Resource Planning). I ett bra ERP-system samordnas lager, redovisning, kassa och hantering av försörjningskedjan på en enda enhetlig och effektiv plattform.

När tittar på olika programvaror för lagerhantering, antingen som ett tillägg eller som en del i en ERP-lösning, bör du ha följande faktorer i åtanke:

 • Integration. En programvara för lagerhantering är inte lika effektiv om den inte är tätt integrerad med dina andra frontend- och backend-system.
 • Analyser och överblick. Med en molnbaserad programvara för lagerhantering kan ett företag spåra lagret i realtid, skapa rapporter som ger bättre insikter och samarbetsmöjligheter samt tillgång till data när som helst och var som helst via mobila enheter.
 • Utgift. Lösningarna för lagerhantering har olika mycket funktioner och kostar olika mycket. När du köper en lösning är det viktigt att den är prisvärd just nu, men även att den kan växa tillsammans med företaget utan att det kostar på.
 • Spårningsfunktioner. Kan programvaran för lagerhantering spåra lagret på det sätt som passar ditt företag? Om ditt företag till exempel använder streckkoder, har programvaran stöd för och kan integreras med de streckkodsläsare du använder?
 • Distribution och underhåll. Distribution och underhåll av ett molnbaserat lagerhanteringssystem går snabbare och är enklare än en lokal lösning. Molnbaserade lösningar uppdateras automatiskt och har bättre säkerhetsfunktioner, medan lokala lösningar kan vara krångliga och tidskrävande att uppdatera. De kan också vara eventuellt sårbara för angrepp såvida inte extra försiktighetsåtgärder vidtas.
 • AI. Inbyggda funktioner för artificiell intelligens ger databaserade rekommendationer för lagernivåer, förutsäger trender som hjälper dig att ligga i framkant och att lösa problem innan de växer till större.

Hickory Farms sköter sin lagerhantering i molnet

Hickory Farms har nästan all sin verksamhet förlagd till två månader varje år. I november och december ökar arbetsstyrkan till nästan 4 500 personer. Ta reda på hur Microsoft Dynamics 365 ger företaget insyn i realtid i försörjningskedjan och hjälper dem att hinna så mycket som möjligt under den hektiska säsongen.

Optimera lagerhanteringen med Dynamics 365

Få insyn i realtid i reparationer och underhåll ned till lastbilsnivå med Dynamics 365 Field Service.

Läs mer

Automatisera och effektivisera försörjningskedjan med Dynamics 365 Supply Chain Management. Övervaka och synkronisera logistik på alla anläggningar och distributionslager, förbättra orderuppfyllelsen och få AI-underbyggda prediktiva insikter som hjälper dig att snabbt identifiera problem.

Läs mer