Ana içeriğe geçin

Dynamics 365 satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi

Çalışan deneyimleri üzerine konuşan üç çalışan

Çalışan deneyimi nedir?

Çalışan deneyimi veya kısaca EX, bir çalışanın işe alınmasından işten ayrılmasına kadar tüm istihdam süreci boyunca işini ve iş yerini nasıl algıladığını ve nasıl etkileşim kurduğunu açıklayan bir terimdir. Bu, son yıllarda öne çıkan görece yeni bir kavramdır. Çalışan deneyimine yatırım yapan kurumlar, çalışanlarda katılımı, motivasyonu ve bağlılığı artıran bir iş ortamı yaratmaya odaklanırlar.

Çalışan deneyimini etkileyen yeni işe alım süreçleri, şirket kültürü, takım işbirliği, kariyer geliştirme fırsatları, iş-özel yaşam dengesi ve hatta fiziksel çalışma ortamı gibi birçok etken bulunur. Olumlu bir çalışan deneyimi yalnızca çalışanlar için yararlı değildir; üretkenliğin artmasını, personel değişimi oranlarının azalmasını ve karlılık ile gelirin artmasını sağlayarak kurumsal büyümeye de katkı sağlar.

Çalışan deneyimi neden önemlidir?

Çalışan deneyimi doğrudan kurumun başarısını etkilediğinden saygınlıklarını, operasyonlarını ve karlılığı geliştirmek isteyen kurumlar açısından önemli bir unsudur. Örneğin, olumlu çalışan deneyimi, çalışan katılımını ve motivasyonu artırılabilir, takım içinde güçlü işbirliği olmasını sağlayabilir ve üretkenliği ve performansı iyileştirebilir.

Daha belirgin olarak, olumlu çalışan deneyimi şunları sağlayabilir:

 • Daha yüksek çalışan katılım ve iş memnuniyeti: İş yerinde olumlu deneyimlere sahip çalışanlar genellikle kendilerini rollerine, iş arkadaşlarına ve bir bütün olarak kuruma daha bağlı hissederler. Bu bağlı olma hissi daha yüksek düzeyde katılım ve iş memnuniyeti sağlayabilir.
 • Artan üretkenlik ve verimlilik: Çalışanlar iş yerlerine bağlı, motive ve memnun olduklarında daha iyi performans gösterir ve daha yüksek kalitede iş üretirler.
 • Personel değişimi oranlarında ve ilişkili maliyetlerde azalma: Bağlı olan, memnun çalışanların şirkette uzun süre kalma olasılıkları daha yüksektir ve bu, maliyetli işe alım ve eğitim çalışmalarına duyulan gereksinimi azaltır.
 • İyileştirilen şirket kültürü ve saygınlığı: Güçlü bir topluluk hissi, çalışanlar arasında paylaşılan amaçlar ve daha mutlu bir iş gücü, olumlu bir şirket kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve kurumun halkın gözündeki saygınlığını artırır.
 • Gelişmiş yaratıcılık ve yenilik: İş yerinde açık iletişimi teşvik etmek çalışanların fikirlerini rahatça paylaşabilmesi, yeni bakış açıları ve iş arkadaşları ve liderleriyle alışılmışın dışında düşünebilme esnekliği anlamına gelir ve bunların tümü yenilikçi çözümlere olanak sağlayabilir.
 • Daha iyi müşteri hizmetleri ve müşteri ilişkileri: Desteklenen çalışanların, sorunları çözme ve müşteriler için çözümler bulma konusunda proaktif bir yaklaşıma sahip olma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, iş yerinde mutlu olan çalışanlar, işleriyle gurur duymaya ve işverenlerini daha olumlu şekilde temsil etmeye daha eğilimlidir.
 • Karlılık ve gelir artışı: Çalışan değişimini ve bununla ilişkili maliyetleri azaltmak kurumun karlılığını artırabilir. Benzer şekilde, müşteri hizmetlerini ve müşteri memnuniyetini geliştirmek müşteriyi elde tutma oranlarının artmasını ve daha fazla satış yapılmasını sağlayabilir. Son olarak, yenilik ve işbirliği kültürü, bir kurumun karlılığına yarar sağlayabilecek yeni çözümler oluşturmaya yardımcı olur.

Bunlar, olumlu çalışan deneyimine yatırım yapmanın çalışanlara ve şirketin genel başarısına sağlayabileceği avantajların sadece bir kısmıdır.

Çalışan deneyimini etkileyen etkenler

Çalışan deneyimine öncelik vermek; en yetenekli çalışanları çekmek, günümüzün istihdam ortamında rekabetçi kalmak ve uzun vadeli başarı ve sürdürülebilirlik elde etmek isteyen kurumların odaklanması gereken temel bir alan olmalıdır. Aşağıdakiler dahil, çalışan deneyimini etkileyen çeşitli etkenler vardır:

Çalışan memnuniyeti

Çalışanlar işlerinden memnun olduklarında ve işverenlerinin kendilerine önem verdiğini hissettiklerinde daha olumlu bir çalışan deneyimi sağlanır. Çalışan memnuniyeti, hem çalışanlara hem de kuruma fayda sağlayan etkili bir döngü oluşturarak katılımı, motivasyonu ve üretkenliği artırabilir.

İş yeri kültürü

Bir kurumu niteleyen ve çalışanların birbirleriyle ve iş ortamlarıyla nasıl etkileşim kuracaklarını etkileyen paylaşılan değerler, inanışlar, tutumlar ve davranışlar çalışan deneyimini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Olumlu bir iş yeri kültürü; çalışanların kendilerini değerli hissettikleri, saygı gördüklerini düşündükleri ve ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda motive oldukları destekleyici ve kapsayıcı bir ortam oluşturabilir.

Çalışan katılımı

Çalışan katılımı, bir çalışanın işine duyduğu ilgi düzeyini ve kuruma olan bağlılık düzeyini açıklamak için kullanılan bir terimdir. Çalışan katılımı, çalışan deneyiminin önemli bir yönüdür. Bir çalışanın katılımı ne kadar fazlaysa amaç, bağlılık ve iş memnuniyeti anlayışı o kadar kuvvetlidir.

İş-özel yaşam dengesi

Bir kişinin iş yerindeki sorumlulukları ile özel hayatı arasında sağlıklı bir denge oluşturma kavramı genellikle iş-özel yaşam dengesi olarak bilinir ve bu, çalışan deneyimini etkileyen çok önemli bir etkendir. Çalışanın refahına odaklanarak çalışanlarını iş ile özel yaşam arasında denge kurma konusunda destekleyen ve buna olanak sağlayan kurumlar daha mutlu, daha üretken bir iş gücüne sahip olurlar.

Avantajlar ve kazançlar

Kurumların çalışanlarına normal maaş veya ücretleri dışında sundukları avantajlar ve kazançlar ek teşviklerdir. Örneğin, esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma seçenekleri çalışanları günlük yaşamlarını daha fazla kontrol etme olanağı sunarken sağlık sigortası ve emeklilik planları yaşam kalitelerini yükseltebilir ve mali açıdan güven sağlayabilir. Bunların tümü olumlu çalışan deneyimine katkıda bulunur.

Kariyer geliştirme fırsatları

Çalışanlara kariyer geliştirme fırsatları sunmak, çalışan deneyimini olumlu etkilemenin başka bir yoludur. Örneğin eğitim programları, danışmanlık ve iş rotasyonu daha üst düzeyde çalışan katılımı ve iş memnuniyeti sağlamanın yanı sıra gelecekte lider rolü üstlenecek yeteneklerin yer aldığı bir kanal oluşturulmasını sağlayabilir.

Çalışan deneyimi çerçevesi nedir?

Çalışan deneyimi çerçevesi, çalışanların bir kurum içindeki çeşitli temas noktalarını düzenleme ve yönetmeye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Çalışan yolculuğunun kapsamlı bir görünümünü sunar ve kurumların olumlu ve tutarlı çalışan deneyimini nasıl oluşturabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

Tipik olarak, çalışan deneyimi çerçevesi birçok önemli bileşenden oluşur. Her bileşen, çalışanların istihdam yaşam döngüleri boyunca farklı aşamalardaki belirli gereksinimlerine ve beklentilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Örnek olarak şunlar verilebilir:

 • İşe alım süreci
 • Performans yönetimi
 • Kariyer geliştirme
 • Takdir ve ödüller
 • İşten çıkarma

Kurumlar, kendi çalışan deneyimi çerçevesini geliştirebilir veya başlangıç noktası olarak mevcut modelleri kullanabilirler. En etkili çerçeveler, kurumun benzersiz gereksinimlerine ve kültürüne uygun hale getirilmiş olmakla birlikte çalışan deneyiminin temel bileşenlerini de karşılayan çerçevelerdir.

Çalışan deneyimini iyileştirme

Bir çalışan deneyimi çerçevesi tasarladıktan ve kurumunuzda geliştirilmesi gereken belirli alanları tanımladıktan sonra bu değişiklikleri gerçekleştirmek için bir strateji oluşturmanız gerekir. Aşağıda, çalışan deneyimi stratejisine eklemeyi düşünebileceğiniz bazı fikirler bulabilirsiniz.

Olumlu bir iş yeri kültürü oluşturma

İş yeri kültürü, çalışanların birbirleriyle ve kurumla etkileşim şeklini belirlediğinden çalışan deneyimi stratejisinin önemli bir parçasıdır. Kurumlar, kendi değerleriyle örtüşen ve çalışanlar ile yönetim arasında açık iletişim kanalları sağlayarak, işbirliği ve takım çalışmasını destekleyerek ve güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayarak çalışan memnuniyetini destekleyen bir iş yeri kültürü oluşturabilirler.

İş-özel yaşam dengesi için destek sağlama

Kurumlar, iş ile özel yaşam arasındaki dengeye öncelik vererek çalışanlar üzerindeki stres ve tükenmişliğin azaltılmasına, iş memnuniyetinin artırılmasına ve genel refahın iyileştirilmesine yardımcı olabilirler. Çalışan deneyimi stratejinizde iş ile özel yaşam arasında denge sağlanmasına yönelik girişimlere örnek olarak esnek çalışma düzenlemeleri, ücretli izin, iş yerinde çocuk kreşi ve ruh sağlığı hizmetleri verilebilir.

Rekabetçi avantajlar ve kazançlar sunma

Güçlü bir müşteri deneyimi stratejisi, bir kurumun çalışanlarına değer verdiğini gösteren avantajlar ve kazançlar içerir. Yaygın sunulan avantajlar arasında sağlık sigortası, emeklilik planları, esnek çalışma saatleri ve jimnastik kulübü üyeliği ve ücretsiz atıştırmalıklar gibi diğer imkanlar bulunmaktadır. İşverenler, çalışanlarının gereksinimlerini karşılayan benzersiz avantaj paketleri sunarak kendilerini diğer kurumlardan farklı kılabilirler.

Kariyer geliştirme fırsatlarına yatırım yapma

Kurumlar, çalışan gelişimine yönelik taahhütlerini ortaya koyarak çalışan deneyimini iyileştirebilirler. Çalışan deneyimine hız kazandırmak için eğitim programları sunmak, çalışanları akıl hocalarıyla eşleştirmek, çapraz eğitim veya esnek atamalarla kariyer gelişimini kolaylaştırmak ve iş gücü eğitimini ve sertifikalarını destekleyen bir çalışan deneyimi çözümü kullanmak gibi bazı yöntemler kullanılabilir.

Çalışan deneyimini geliştirmede teknolojinin rolü

Kurumun yapısına teknolojik araçlar ve çözümler ekleyerek sorunsuz bir dijital çalışan deneyimi oluşturmak çalışanların işlerini daha verimli şekilde yapmalarına yardımcı olur, işbirliğini kolaylaştırır ve gerektiğinde çalışanların uzaktan çalışabilmelerini sağlar. Örneğin, bir çalışan deneyimi platformu gibi İK çözümleri, takım içindeki iletişimi kolaylaştırır ve önemli araçlar ile kaynaklar için merkezi bir konum sağlar. Çalışan deneyimi platformları; yeni işe alımları, performans yönetimini, avantajları ve kazançları yönetme sürecini iyileştirmek için de İK özellikleri kullanır.

Güçlü çalışan deneyimi yönetiminin önemi

Çalışan deneyimi yönetimi, kurum içindeki genel çalışan deneyimini iyileştirmek amacıyla stratejiler tasarlama, uygulama ve en iyi duruma getirme yöntemidir. Çalışan deneyimi yönetiminin amacı, çalışan katılımını, üretkenliğini ve refahını artıran olumlu bir iş yeri kültürü oluşturmaktır.

Çalışan deneyimi yönetimini oluşturan çeşitli faaliyetler vardır. Aşağıda, çalışan deneyimini yönetmek için gerçekleştirebileceğiniz bazı adımlar yer almaktadır:

 • Hedeflerinizi tanımlayın. Çalışan deneyimi çalışmalarınızla ne elde etmek istediğinizi tanımlayarak başlayın. Geliştirmek istediğiniz alanları ve elde etmeyi umduğunuz sonuçları belirleyin.
 • Temel temas noktalarını tanımlayın. Çalışan deneyimi çerçevenizi, çalışanların kurumunuz içindeki çeşitli temas noktalarını belirlemek üzere kullanın. Bunlar arasında işe alma, günlük iş faaliyetleri ve performans incelemeleri ve hatta çalışanların işten ayrılmaları bile yer alabilir.
 • Geri bildirim toplayın. Çalışanların gereksinimlerini ve her temas noktasındaki acil durumları öğrenmek için çalışan deneyimi anketi, odak grupları veya bire bir görüşmeler aracılığıyla çalışanlardan geri bildirim toplayın.
 • Verileri analiz edin. Topladığınız verileri kullanarak desenleri, trendleri ve geliştirme fırsatlarını tanımlayın ve çalışan deneyimi stratejinizi biçimlendirin.
 • Girişimler geliştirin. Analizi temel alarak, her temas noktasında çalışanlar tarafından tanımlanan gereksinimlere ve acil sorunlara yönelik girişimler geliştirin.
 • Uygulayın ve ilerlemeyi ölçün. Stratejinizi eyleme geçirin ve ardından ilerlemenizi düzenli olarak izleyip gerektiğinde ayarlamalar yapın.

Etkin çalışan deneyimi yönetimi, kurumların artan çalışan memnuniyeti ve üretkenliği, daha yüksek elde tutma oranları, artan marka saygınlığı, iyileşen müşteri memnuniyeti puanları ve artan karlılık gibi çeşitli avantajlar elde etmesine yardımcı olabilir. Kurumlar, stratejik planlama ve devam eden değerlendirme çalışmaları aracılığıyla çalışan deneyimine öncelik vererek, uzun vadeli başarı sağlayan daha bağlı bir iş gücü oluşturabilirler.

Microsoft Dynamics 365 ile çalışan deneyimini iyileştirin

Çalışan deneyimi yazılımı; iş süreçlerini sadeleştiren, iletişimi ve işbirliğini geliştiren ve personel memnuniyetini destekleyen araçlar ve kaynaklar sağlayarak çalışan deneyiminin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Bu İK çözümünün kurumlara nasıl yardımcı olduğunu öğrenin:

 • Çalışanları kullanımı kolay self servis İK araçları ve Microsoft Teams aracılığıyla ihtiyaç duydukları bilgileri elde etme konusunda güçlendirin.
 • Kazançlar, ücret, izin ve devamsızlık, sertifikalar, eğitim ve uyumluluk programlarını basitleştirin.
 • Mevcut iş ortağı sistemleriyle kolayca bağlantı kurulabilen ölçeklenebilir bir İK çözümüyle harekete geçin ve değişikliklere daha hızlı uyum sağlayın.
 • İş gücünüzle ilgili verileri merkezileştirerek ve değerli bilgileri ortaya çıkarmak için tümleşik analiz kullanarak daha iyi kararlar alın.

Sık sorulan sorular

Çalışan deneyimi nedir ve neden önemlidir?

Çalışan deneyimi veya kısaca EX, bir çalışanın işe alınmasından işten ayrılmasına kadar tüm istihdam süreci boyunca işi ve iş yeriyle ilgili deneyimlerini açıklayan bir terimdir. Çalışan deneyimine yatırım yapan kurumlar üretkenlikte artış, personel değişim oranlarında azalma, kar ve gelir artışı elde eder.

Çalışan deneyimini etkileyen etkenler nelerdir?

Çalışan memnuniyetini etkileyen birçok etken vardır. Bunlar arasında çalışan memnuniyeti, iş yeri kültürü, çalışan katılımı, iş-özel yaşam dengesi, avantajlar ve kazançlar ve kariyer geliştirme fırsatları bulunur.

Kurumlar, çalışan deneyimini nasıl iyileştirebilir?

Kurumlar, olumlu bir iş yeri kültürü oluşturarak, iş-özel yaşam dengesi için destek sağlayarak, rekabetçi kazançlar ve avantajlar sunarak, kariyer geliştirme fırsatlarına yatırım yaparak ve sorunsuz bir dijital çalışan deneyimi oluşturan çalışan deneyimi yazılımı kullanarak çalışan deneyimini iyileştirebilir.

Olumlu bir personel deneyiminin kurumlar ve çalışanları açısından avantajları nelerdir?

Çalışan deneyimi doğrudan kurumun başarısını etkilediğinden saygınlıklarını, operasyonlarını ve karlılığı geliştirmek isteyen kurumlar açısından önemli bir unsudur. Olumlu çalışan deneyimi, çalışan katılımını ve motivasyonu artırılabilir, takım içinde güçlü işbirliği olmasını sağlayabilir, üretkenliği ve performansı iyileştirebilir. Olumlu çalışan deneyimi iş memnuniyetini artırarak, iş-özel yaşam dengesini iyileştirerek, kariyer geliştirme ve büyüme konusunda destek sağlayarak çalışanlar açısından da avantajlar sağlar.

Çalışan deneyimini geliştirmede teknolojinin rolü nedir?

Teknoloji, çalışanların işlerini daha verimli şekilde yapmalarına, daha kolay işbirliği kurmalarına ve gerektiğinde uzaktan çalışmalarına yardımcı olarak daha iyi bir çalışan deneyimine katkıda bulunur. Örneğin, bir çalışan deneyimi platformu takım içindeki iletişimi kolaylaştırır ve önemli araçlar ile kaynaklar için merkezi bir konum sağlar.

Çalışan deneyimi yazılımı nedir?

Çalışan deneyimi yazılımı, kurumların çalışan deneyimini yönetmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir tür İK teknolojisidir. Genellikle işe alma ve işe alım süreci, performans yönetimi, sosyal haklar yönetimi ve işten çıkarma dahil olmak üzere çalışan yolculuğunun çeşitli yönlerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir dizi araç ve özellik içerir.

Çalışan deneyimi yönetimi nedir?

Çalışan deneyimi yönetimi (EXM), kurum içindeki genel çalışan deneyimini iyileştirmek amacıyla stratejiler tasarlama, uygulama ve en iyi duruma getirme yöntemidir. Çalışan deneyimi yönetiminin amacı, çalışan katılımını, üretkenliğini ve refahını artıran olumlu bir iş yeri kültürü oluşturmaktır.

Çalışan deneyimine yönelik örnekler nelerdir?

Çalışan deneyimi, bir çalışanın istihdam yaşam döngüsü boyunca işvereniyle olan tüm etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin çalışandaki kurum algısına etkilerini kapsar. İşe alım, işe alım süreci, fiziksel çalışma ortamı, avantajlar ve kazançlar, performans incelemeleri, kariyer geliştirme fırsatları ve iş-özel yaşam dengesi çalışan deneyiminin temas noktalarına ve önemli unsurlarına örnek olarak verilebilir.

Çalışan deneyimi kurumu nasıl etkiler?

Etkin çalışan deneyimi yönetimi, kurumların artan çalışan memnuniyeti ve üretkenliği, daha yüksek elde tutma oranları, artan marka saygınlığı, iyileşen müşteri memnuniyeti puanları ve artan karlılık gibi çeşitli avantajlar elde etmesine yardımcı olabilir. Kurumlar, stratejik planlama ve devam eden değerlendirme çalışmaları aracılığıyla çalışan deneyimine öncelik vererek, uzun vadeli başarı sağlayan daha bağlı bir iş gücü oluşturabilirler.

Çalışan deneyimi anketi nedir?

Çalışan deneyimi anketi, kurumlar tarafından çalışanlardan deneyimleri ve bir çalışan olarak algıları konusunda geri bildirim toplamak için kullanılan bir araçtır. Örneğin, çalışan deneyimi anketi, çalışan deneyimi stratejinizin olumlu bir iş yeri kültürü oluşturmasını, iş-özel hayat dengesi için destek sağlamasını ve çalışanlarınıza uygun avantajların ve kazançların sunulmasını sağlamak için mükemmel bir yöntemdir.