Siirry pääsisältöön
C R M -työkalujen esittely

CRM-työkalujen esittely


Mitä ovat CRM-työkalut?

Asiakkuudenhallinnan (CRM) -työkalut tukevat yrityksesi markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutoimintoja ja -prosesseja. Niiden tarkoituksena on järjestää ja tallentaa asiakastiedot, mahdollistaa toiminta tietojen perusteella sekä auttaa seuraamaan asiakkaita ja edistämään heidän toimiaan ostossiirtymän jokaisessa vaiheessa. Vaikka työkalut voivat toimia modulaarisina sovelluksina, ne toimivat parhaiten, kun ne yhdistetään yhteen CRM-ympäristöön.

Tässä CRM-työkalujen luettelossa näet, mitä CRM-työkalut tekevät itsenäisesti ja mitä mahdollisuuksia avautuu, kun niitä käytetään yhdessä jaetussa ympäristössä. Luettelossa on myös yhteenveto kunkin työkalun perus- ja lisäominaisuuksista.


Markkinoinnin CRM-työkalut

Markkinoinnin CRM-työkalut on suunniteltu auttamaan korkealaatuisten liidien löytämisessä ja kehittämisessä. Näillä työkaluilla voi automatisoida aikaa vieviä markkinointiprosesseja – tapahtumia, sähköpostikampanjoita ja maksettuja mediamainoksia – sekä lisätä näkyvyyttä asiakkaiden siirtymään prospektista liidiksi.

Markkinoinnin CRM-työkalut toimivat parhaiten yhdessä CRM-myyntityökalujen kanssa yhtenäisessä CRM-ympäristössä. Tällöin työkalut voivat käyttää samoja automaattisesti päivittyviä tietoja. Tämä pitää kaikki organisaation työntekijät ajan tasalla ja varmistaa, että jokainen myynti- ja markkinointitiimien jäsen voi toimia tarkkojen tietojen perusteella. Tuloksena on aiempaa parempi yhteistyö, suuremmat liidien tulosprosentit sekä tehokas vuorovaikutus asiakkaiden kanssa.

PERUS

Erissä suoritettavat sähköpostimarkkinointikampanjat.

EDISTYNYT

Monikanavaiset kampanjat, yhteisöpalveluiden merkitykselliset tiedot, asiakkaan kiinnostuksen kohteiden ja historian perusteella mukautetut kampanjat, kampanjoiden suorituskyvyn merkitykselliset tiedot sekä tapahtumien suunnittelu.

Edut: Kohdennetut ja yksilölliset markkinointikampanjat, parempi markkinoinnin investointien tuotto sekä asiakkaiden lisääntynyt sitoutuminen.


Myynnin CRM-työkalut

Myyntitiimit, kenttämyyjät, sisäiset myyjät ja myyntipäälliköt käyttävät CRM-myyntityökaluja myyntisyklin tukemiseen. Nämä työkalut kokoavat raportteja ja analyyseja sekä mahdollistavat asiakastietojen, kuten demografisten tietojen ja vuorovaikutusten sekä ostoshistorian tietojen, käytön. Edistyneet CRM-myyntityökalut tarjoavat myös suositeltuja toimintoja ja merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voit löytää ja sitouttaa oikeat asiakkaat sekä kehittää näitä asiakassuhteita.

Myynti- ja markkinointitiimit, joilla on CRM-työkalut yhdistetyssä ympäristössä, voivat muuttaa asiakaspalvelustrategioita reaaliaikaisesti myynnin tarkkojen tehokkuustietojen perusteella. Näkyvyys asiakassiirtymän alusta loppuun helpottaa ja tehostaa myös suurempien strategisten linjausten tekemistä samoihin tietoihin perustuvien suorituskykyilmaisimien (KPI) avulla.

PERUS

Asiakastietojen tietokanta.

EDISTYNYT

Reaaliaikaiset merkitykselliset tiedot sekä tekoäly- ja koneoppimisominaisuudet, jotka seuraavat trendejä, ohjaavat myyjiä ja antavat myyntipäälliköille merkityksellisiä tietoja suorituskyvystä.

Edut: Myyjien parempi suorituskyky ja tuottavuus, parempi näkyvyys myyntiputkeen, tiedot yksilöllisten asiakasvuorovaikutusten luomiseksi, tehtävien automatisointi sekä toimintaa ohjaavat merkitykselliset tiedot.


Asiakaspalvelun CRM-työkalut

Asiakaspalvelun CRM-työkalujen avulla voit olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa useiden kanavien kautta. Työkalut helpottavat vuorovaikutusta sekä tallentavat ja lisäävät yhteydenotot asiakashistoriaan kattavan asiakasnäkymän luomiseksi. Näin voidaan varmistaa laadukas asiakaspalvelukokemus sekä ohjata asiakkaat nopeammin ratkaisuun.

Kun asiakaspalvelun CRM-työkalut yhdistetään myynnin ja markkinoinnin CRM-työkaluihin, ne tarjoavat todella kokonaisvaltaisen asiakasnäkymän: miten asiakas hankittiin, mitä asiakas on ostanut sekä kaikki, mitä on tapahtunut ensimmäisen asiakastapahtuman jälkeen. Asiakkaan alkuperäinen kiinnostus tuotteeseen tai palveluun ja edelleen ostotapahtuma sekä siitä eteenpäin – asiakassiirtymän jokainen vaihe on nähtävissä ja hyödynnettävissä tulevissa vuorovaikutuksissa kyseisen asiakkaan kanssa. Aiempaa paremman asiakaspalvelukokemuksen lisäksi yhdistetty CRM-ympäristö varmistaa, että asiakastiedot ovat käytettävissä ja että niitä voidaan hyödyntää tulevissa myynti- tai palvelupyynnöissä.

PERUS

Seuraa asiakaspalvelun vuorovaikutuksia ja puhelumittareita.

EDISTYNYT

Rikastuta asiakaskokemuksia tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvilla merkityksellisillä tiedoilla, paranna puhelinkeskuksen suorituskykyilmaisimia sekä tehosta toimintoja.

Edut: Paremmat asiakaspalvelukokemukset, tyytyväiset asiakkaat, korkeampi tuottavuus sekä entistä tehokkaammat ja paremmin ajan tasalla olevat asiakaspalvelutiimit.


Kenttäpalvelun CRM-työkalut

Kenttäpalvelun CRM-työkalut luovat työtilauksia huoltokäynneille ja auttavat teknikoita hyödyntämään asiakastietueita, kun he liikkuvat kentällä. Nämä työkalut tehostavat usein varastonhallintaa ja mahdollistavat huoltokäyntien muistiinpanojen lisäämisen asiakastietokantaan. Asioiden internetin (IoT) teknologian uudet innovaatiot mahdollistavat sen, että yritykset voivat valvoa tuotteitaan kentällä ja saada ylläpitosuosituksia sekä ilmoitukset mahdollisista ongelmista ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaisiin.

Kun kenttäpalvelun CRM-työkaluja käytetään yhdessä yhdistetyn CRM-ympäristön kanssa, asiakaspalvelijat saavat tarvitsemansa yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla oikean koulutuksen saanut ja oikeilla välineillä varustettu teknikko voidaan aikatauluttaa asiakkaan luokse ongelman korjaamiseksi ensimmäisellä käynnillä. Korjaukset ja suositukset lisätään asiakastietueisiin ja päivitetään kaikkialle organisaatioon, jolloin kaikkien osastojen työntekijät voivat käyttää niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta asiakasta seuraavaksi palvelevasta työntekijästä käytössä ovat tiedot, joita työntekijä tarvitsee esimerkillisen palvelun tarjoamiseksi.

PERUS

Auttaa ajoittamaan huoltokäynnit ja tarjoamaan teknikoille tarvittavat asiakastiedot heidän liikkuessaan kentällä.

EDISTYNYT

Optimoidut huoltokäynnit, koska oikeat teknikot ovat paikalla oikeaan aikaan mukanaan oikeat varaosat; IoT-ominaisuudet, jotka ilmoittavat mahdollisista ongelmista, ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaaseen, ja suosittelevat ennakoivaa ylläpitoa; yhdistetyn todellisuuden ominaisuudet, jotka yhdistävät asiakkaan tiloissa olevat teknikot etäasiantuntijoihin monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Edut: Aiempaa alhaisemmat kenttäpalvelun toimintokustannukset, suuremmat voitot, paremmat korjausprosentit, parempi asiakastyytyväisyys sekä tehokkaampi aikataulutus.


Aloita CRM-työkalujen käyttö yhdistetyssä CRM-ympäristössä

Säästä aikaa ja rahaa CRM-työkaluilla, jotka toimivat sujuvasti yhteen yhtenäisessä ympäristössä. Tutustu kattavaan CRM-työkalujen kokoelmaan, joka on suunniteltu auttamaan sinua kannattavien ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomisessa.