Siirry pääsisältöön

CRM-työkalujen esittely

Asiakkuudenhallinnan (CRM) työkalut tukevat yrityksesi markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutoimintoja ja -prosesseja. Niiden tarkoituksena on järjestää ja tallentaa asiakastiedot, mahdollistaa toiminta tietojen perusteella sekä auttaa seuraamaan asiakkaita ja edistämään heidän toimiaan ostossiirtymän jokaisessa vaiheessa. Vaikka työkalut voivat toimia modulaarisina sovelluksina, ne toimivat parhaiten, kun ne integroidaan jaettuun CRM-ympäristöön.

Tässä CRM-työkalujen luettelossa näet, mitä CRM-työkalut tekevät itsenäisesti, mitä mahdollisuuksia avautuu, kun ne integroidaan jaettuun ympäristöön, sekä yhteenveto kunkin työkalun perusominaisuuksista ja lisäominaisuuksista.

Markkinoinnin CRM-työkalut

Markkinoinnin CRM-työkalut on suunniteltu auttamaan korkealaatuisten liidien löytämisessä ja kehittämisessä. Näillä työkaluilla voi automatisoida aikaa vieviä markkinointiprosesseja – tapahtumia, sähköpostikampanjoita ja maksettuja mediamainoksia – sekä lisätä näkyvyyttä asiakkaiden siirtymään prospektista liidiksi.

Markkinoinnin CRM-työkalut toimivat parhaiten yhdessä CRM-myyntityökalujen kanssa yhtenäisessä CRM-ympäristössä. Kun nämä työkalut integroidaan, ne voivat käyttää samoja tietoja, jotka päivittyvät automaattisesti. Tämä pitää kaikki organisaation työntekijät ajan tasalla ja varmistaa, että jokainen myynti- ja markkinointitiimien jäsen voi toimia tarkkojen tietojen perusteella. Tuloksena on parempi yhteistyö, suuremmat liidien tulosprosentit sekä tehokkaampi vuorovaikutus asiakkaiden kanssa.

PERUS

Erissä suoritettavat sähköpostimarkkinointikampanjat.

EDISTYNYT

Monikanavaiset kampanjat, yhteisöpalveluiden merkitykselliset tiedot, asiakkaan kiinnostuksen kohteiden ja historian perusteella mukautetut kampanjat, kampanjoiden suorituskyvyn merkitykselliset tiedot sekä tapahtumien suunnittelu.

Edut: Kohdennetut ja yksilölliset markkinointikampanjat, parempi markkinoinnin investointien tuotto sekä asiakkaiden lisääntynyt sitoutuminen.

CRM marketing tools

Myynnin CRM-työkalut

Myyntitiimit, kenttämyyjät, sisäiset myyjät ja myyntipäälliköt käyttävät CRM-myyntityökaluja myyntisyklin tukemiseen. Nämä työkalut kokoavat raportteja ja analyyseja sekä mahdollistavat asiakastietojen, kuten demografisten tietojen ja vuorovaikutusten sekä ostoshistorian tietojen, käytön. Edistyneet CRM-myyntityökalut tarjoavat myös suositeltuja toimintoja ja merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voit löytää ja sitouttaa oikeat asiakkaat sekä kehittää näitä asiakassuhteita.

Myynti- ja markkinointitiimit, joilla on integroidut CRM-työkalut, voivat muuttaa reaaliajassa asiakaspalvelustrategioita myynnin tarkkojen tehokkuustietojen perusteella. Näkyvyys asiakassiirtymän alusta loppuun helpottaa ja tehostaa myös suurempien strategisten linjausten tekemistä samoihin tietoihin perustuvien suorituskykyilmaisimien (KPI) avulla.

PERUS

Asiakastietojen tietokanta.

EDISTYNYT

Reaaliaikaiset merkitykselliset tiedot sekä tekoäly- ja koneoppimisominaisuudet, jotka seuraavat trendejä, ohjaavat myyjiä ja antavat myyntipäälliköille merkityksellisiä tietoja suorituskyvystä.

Edut: Myyjien parempi suorituskyky ja tuottavuus, parempi näkyvyys myyntiputkeen, tiedot yksilöllisten asiakasvuorovaikutusten luomiseksi, tehtävien automatisointi sekä toimintaa ohjaavat merkitykselliset tiedot.

CRM sales tools

Asiakaspalvelun CRM-työkalut

Asiakaspalvelun CRM-työkalujen avulla voit olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa useiden kanavien kautta. Työkalut helpottavat vuorovaikutusta sekä tallentavat ja lisäävät yhteydenotot asiakashistoriaan kattavan asiakasnäkymän luomiseksi. Näin voidaan varmistaa laadukas asiakaspalvelukokemus sekä ohjata asiakkaat nopeammin ratkaisuun.

Kun asiakaspalvelun CRM-työkalut yhdistetään myynnin ja markkinoinnin CRM-työkaluihin, ne tarjoavat todella kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaaseen: miten asiakas hankittiin, mitä asiakas on ostanut sekä kaikki, mitä on tapahtunut ensimmäisen asiakastapahtuman jälkeen. Eli asiakkaan alkuperäisestä kiinnostuksesta tuotteeseen tai palveluun ja edelleen ostotapahtumaan sekä siitä eteenpäin – asiakassiirtymän jokainen vaihe on nähtävissä ja hyödynnettävissä tulevissa vuorovaikutuksissa kyseisen asiakkaan kanssa. Paremman asiakaspalvelukokemuksen lisäksi integroidut asiakaspalvelun CRM-työkalut varmistavat, että asiakastiedot ovat käytettävissä ja että niitä voidaan hyödyntää tulevissa myynti- tai palvelupyynnöissä.

PERUS

Seuraa asiakaspalvelun vuorovaikutuksia ja puhelumittareita.

EDISTYNYT

Rikastuta asiakaskokemuksia tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvilla merkityksellisillä tiedoilla, paranna puhelinkeskuksen suorituskykyilmaisimia sekä tehosta toimintoja.

Edut: Paremmat asiakaspalvelukokemukset, tyytyväiset asiakkaat, korkeampi tuottavuus sekä entistä tehokkaammat ja paremmin ajan tasalla olevat asiakaspalvelutiimit.

CRM customer service tools

Kenttäpalvelun CRM-työkalut

Kenttäpalvelun CRM-työkalut luovat työtilauksia huoltokäynneille ja auttavat teknikoita hyödyntämään asiakastietueita, kun he liikkuvat kentällä. Nämä työkalut tehostavat usein varastonhallintaa ja mahdollistavat huoltokäyntien muistiinpanojen lisäämisen asiakastietokantaan. Asioiden internetin (IoT) teknologian uudet innovaatiot mahdollistavat sen, että yritykset voivat valvoa tuotteitaan kentällä ja saada ylläpitosuosituksia sekä ilmoitukset mahdollisista ongelmista ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaisiin.

Kun kenttäpalvelun CRM-työkalut integroidaan CRM-ympäristöön, asiakaspalvelijat saavat tarvitsemansa yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla oikean koulutuksen saanut ja oikeilla välineillä varustettu teknikko voidaan aikatauluttaa asiakkaan luokse ongelman korjaamiseksi ensimmäisellä käynnillä. Korjaukset ja suositukset lisätään asiakastietueisiin ja päivitetään kaikkialle organisaatioon, jolloin kaikkien osastojen työntekijät voivat käyttää niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta asiakasta seuraavaksi palvelevasta työntekijästä käytössä ovat tiedot, joita työntekijä tarvitsee esimerkillisen palvelun tarjoamiseksi.

PERUS

Auttaa ajoittamaan huoltokäynnit ja tarjoamaan teknikoille tarvittavat asiakastiedot heidän liikkuessaan kentällä.

EDISTYNYT

Optimoidut huoltokäynnit, koska oikeat teknikot ovat paikalla oikeaan aikaan mukanaan oikeat varaosat; IoT-ominaisuudet, jotka ilmoittavat mahdollisista ongelmista, ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaaseen, ja suosittelevat ennakoivaa ylläpitoa; yhdistetyn todellisuuden ominaisuudet, jotka yhdistävät asiakkaan tiloissa olevat teknikot etäasiantuntijoihin monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Edut: Alhaisemmat kenttäpalvelun toimintokustannukset, suuremmat voitot, paremmat korjausprosentit, parempi asiakastyytyväisyys sekä tehokkaampi aikataulutus.

CRM field service tools

Katso, miten integroidut CRM-työkalut auttavat 24 Hour Fitnessiä tarjoamaan yksilöllisiä asiakaskokemuksia

Markkinointi- ja myyntitietojen yhdistämisen ansiosta 24 Hour Fitness hankki ennätysmäärän jäseniä ja tavoittaa asiakkaat uusilla tavoilla, jotta mahdollisimman moni voisi saavuttaa kuntoilutavoitteensa.

Aloita CRM-työkalujen käyttö yhdistetyssä CRM-ympäristössä

Säästä aikaa ja rahaa CRM-työkaluilla, jotka toimivat sujuvasti yhteen yhtenäisessä ympäristössä. Tutustu kattavaan CRM-työkalujen kokoelmaan, joka on suunniteltu auttamaan sinua kannattavien ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomisessa.