ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสามารถของ Dynamics 365 Remote Assist

เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรหน้างานสามารถแก้ไขปัญหาในแบบเรียลไทม์ด้วย Dynamics 365 Remote Assist บนอุปกรณ์ HoloLens, Android หรือ iOS

แดชบอร์ด Remote Assist

ความสามารถ

ดูการทำงานของ Dynamics 365 Remote Assist

การแนะนำ Dynamics 365 Remote Assist สำหรับ HoloLens 2 และอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mercedes-Benz เปลี่ยนแปลงการสนับสนุนช่างเทคนิคด้วย Dynamics 365 Remote Assist และ HoloLens 2

Ecolab รับรองความปลอดภัยของอาหารด้วย Dynamics 365 Remote Assist และ HoloLens 2

เพิ่มการมองเห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกำหนดการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ Field Service
  • เปิดใช้งาน Dynamics 365 Remote Assist Mobile ได้โดยตรงจากการจอง Field Service Mobile

  • โพสต์ข้อมูลการโทรโดยตรงไปยังไทม์ไลน์ของใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ Guides
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

  • ลดข้อผิดพลาด

  • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน