ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แหล่งข้อมูล Dynamics 365 Project Operations

สำรวจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ การสัมมนาผ่านเว็บ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของ Dynamics 365 Project Operations

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ

รับคู่มือวงจรชีวิตการส่งมอบโครงการที่ปรับเปลี่ยนได้

อ่าน e-book

เชื่อมต่อการดำเนินงานของโครงการของคุณทั้งหมดในโซลูชันเดียว

ดูกราฟิกข้อมูลและภาพ

อ่านรายงาน 2022 Professional Services Maturity™ Benchmark

อ่านรายงาน

วิดีโอ

ชนะการประมูลได้มากขึ้นด้วยการจัดการข้อตกลงที่ดีขึ้น

ชนะการประมูลได้มากขึ้นด้วยการจัดการข้อตกลงที่ดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากร

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากร

เร่งเวลาการส่งมอบโครงการ

เร่งเวลาการส่งมอบโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและลดความซับซ้อนของเวลาและค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและลดความซับซ้อนของเวลาและค่าใช้จ่าย

ผลักดันประสิทธิภาพทางการเงินของโครงการ

ผลักดันประสิทธิภาพทางการเงินของโครงการ

เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ

เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ

การสัมมนาผ่านเว็บ

Gain a Competitive Advantage with Service-centric ERP

Gain a Competitive Advantage with Service-centric ERP

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บ
Maturity Matters in Professional Services ตอนที่ 1

Maturity Matters in Professional Services ตอนที่ 1

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บ
Maturity Matters in Professional Services ตอนที่ 2

Maturity Matters in Professional Services ตอนที่ 2

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บ
บุคคลหนึ่งกำลังใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Project Operations

บุคคลหนึ่งกำลังใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต