Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Czerp korzyści ze swoich projektów

Twórz oparte na zaufaniu relacje z klientami, oferując znakomite projekty. Dynamics 365 Project Service Automation zwiększa Twoje możliwości realizowania dochodowych projektów na czas i w ramach budżetu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracowników.

Aplikacja Dynamics 365 Project Service Automation stanie się aplikacją Dynamics 365 Project Operations, co pozwoli na ujednolicenie wszystkich aspektów cyklu życia projektu — od potencjalnych klientów do płatności — w obrębie jednego rozwiązania.

Kompleksowa obsługa projektów zaczyna się tutaj

Pewnie zarządzaj projektami

Planuj i realizuj projekty odnoszące sukcesy, używając przewidywalnego nastawionego na klientów modelu świadczenia usług.

Optymalizuj swoje zasoby

Przewiduj zapotrzebowanie na zasoby i zapewniaj odpowiednie zasoby do odpowiednich projektów, dbając o ich wysokie wykorzystanie.

Prognozuj rentowność projektu

Określ priorytety szans sprzedaży na podstawie projektu za pomocą wbudowanej funkcji analiz w celu zaplanowania pomyślnych wyników.

Zwiększaj wydajność

Zwiększaj możliwości pracowników serwisu, aby mogli wykonywać pracę w najlepszy możliwy sposób, zapewniając im intuicyjne narzędzia współpracy.

Twórz innowacyjne rozwiązania dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Stymuluj innowacyjność, używając aplikacji, którą można łatwo dostosowywać, rozszerzać i łączyć z innymi używanymi aplikacjami i usługami.

Klienci zmieniają się dzięki Dynamics 365 Project Service Automation

Cennik

Dynamics 365 Project Service Automation

80,10 €

Za użytkownika/miesiąc

Odkryj dodatkowe zasoby

Raport Service Performance Insight (SPI) 2017 z testu dojrzałości branży usług

Badanie SPI — czynniki stymulujące efektywność świadczenia usług w organizacjach bazujących na relacjach z klientami

Uwaga do badania SPI na temat Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation

Stan usług profesjonalnych — 2017

Zrób następny krok