Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Commerce

Oferuje ujednolicone, spersonalizowane i bezproblemowe środowiska zakupowe

Angażuj klientów w różnych kanałach

Udostępnij klientom opcję dokonywania zakupów, kiedy, jak i gdzie chcą — na dowolnym urządzeniu — umożliwiając im pracę w bezproblemowym i spójnym środowisku zaangażowania w kanałach online i offline.

Zdobywaj lojalność i wykraczaj poza oczekiwania klientów

Zapoznaj się z kompleksowym widokiem danych klientów na ujednoliconej platformie handlowej, reaguj na ich potrzeby w obrębie wszystkich interakcji i buduj trwałe relacje.

Zyskaj wszystko, czego potrzeba do tworzenia i obsługi cyfrowego środowiska handlowego

Rozwijaj firmę dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu handlowemu, które jest skalowane do Twoich potrzeb w ramach zarówno tradycyjnych, jak i nowych kanałów e-commerce.

Włącz inteligentną platformę handlową opartą na technologii AI

Wprowadzaj analizę we wszystkich operacjach sprzedaży dzięki możliwościom technologii AI, które usprawniają obsługę klienta, stymulują lepszy zwrot z inwestycji i optymalizują praktyki biznesowe.

Modernizuj sklep detaliczny i usprawniaj operacje

Twórz spersonalizowane i komfortowe środowiska handlu detalicznego oraz zintegrowane operacje wykonywane na zapleczu za pośrednictwem aplikacji przyjaznych dla użytkownika.

Announcing  B2B e-commerce capabilities for Dynamics 365 Commerce

Bring together B2B and B2C e-commerce on a single platform to deliver relevant, impactful purchasing experiences.

Klienci zmieniają handel detaliczny dzięki aplikacji Commerce

Logo firmy Ste. Michelle Wine Estates

Ste. Michelle Wine Estates

Zobacz, jak firma Ste. Michelle Wine Estates używa aplikacji Commerce do ujednolicania danych konsumentów i tworzenia możliwości innowacji.

Zapewniaj możliwość prowadzenia ujednoliconego handlu na dużą skalę

Ujednolicaj środowiska zaplecza, sklepu, biura obsługi i platformy e-commerce, aby spersonalizować interakcje z klientem, zwiększyć wydajność pracowników oraz zoptymalizować operacje w sklepach.

 • Sprawność operacyjna
 • Z dodaną analizą
 • Natywna obsługa zakupów wielokanałowych
 • Szybko kompiluj i rozszerzaj środowiska handlowe
 • Pojedynczy widok danych klientów w różnych kanałach
 • Skaluj z dużą szybkością dzięki bezobsługowemu aparatowi do obsługi handlu
 • Nowoczesne narzędzia handlu detalicznego, które zwiększają możliwości pracowników
 • Scentralizowane zarządzanie operacjami handlowymi
 • Bogate informacje o klientach i spersonalizowane rekomendacje
 • Zwiększ zasięg konwersacji dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu produktów
 • Szybka realizacja za pośrednictwem inteligentnego zarządzania zamówieniami rozproszonymi

Aplikacja Dynamics 365 Commerce zapewnia kompleksową obsługę

Zobacz, dlaczego badanie Constellation Research rekomenduje aplikację Commerce do użycia przez duże i średnie przedsiębiorstwa.

Rozbudowuj aplikację Commerce dzięki inteligentnym dodatkom

Inteligentna rekomendacja

Oceny i recenzje

Rozbudowuj środowiska zakupowe klientów

Korzystaj z opartych na technologii AI rekomendacji, zarówno w trybie online, jak i w sklepach, aby dostarczać spersonalizowane możliwości angażowania klientów w różnych kanałach.

Dowiedz się więcej

Przechwytuj recenzje i oceny produktów od klientów

Rozwijaj, dołączaj i ulepszaj środowisko sprzedaży dzięki ocenom i recenzjom moderowanym przez technologię AI.

Dowiedz się więcej

Zrób następny krok