Przejdź do głównej zawartości

Dostępność rozwiązań Dynamics 365 i Power Platform

Kobieta korzystająca z laptopa
Kobieta korzystająca z laptopa

Nasza globalna sieć centrów danych oferuje trzy poziomy lokalizacji, które ułatwiają spełnianie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, niezależności i zgodności.

Globalne

Uzyskuj dostęp do globalnie połączonych usług w chmurze w hiperskali za pośrednictwem publicznego Internetu zaimplementowanego z regionalnych centrów danych Microsoft.

Lokalne

Spełniaj wymagania dotyczące lokalnego miejsca przechowywania danych, pozwalając wszystkim użytkownikom w chmurze publicznej w danym kraju na przechowywanie ich danych w tym kraju.

Niezależne

Przechowuj dane w kraju zamieszkania. Uzyskuj dostęp do hiperskalowalnych usług chmurowych izolowanych od usług w chmurze globalnej i implementowanych z lokalnych centrów danych.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, związanych z informacjami na tej stronie. Oczekiwane daty i funkcje są szacowane i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.