Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 Supply Chain Management

Priorytety planu

Platforma globalna i produktywność:

stymulowanie innowacyjności dzięki użyciu inteligentnej aplikacji, łatwej do dostosowania, rozbudowy i łączenia z innymi używanymi aplikacjami i usługami, a przy tym ułatwiającej zapewnienie globalnej zgodności z przepisami.

Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia:

wprowadzanie elastyczności i efektywności do łańcucha dostaw i produkcji oraz łączenie i optymalizowanie planowania, tworzenia harmonogramów, operacji i zarządzania kosztami.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami , aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Microsoft Power Platform


Plany rozwoju dostępne już  wkrótce

Dynamics 365

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 Supply Chain Management

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

Dołącz do programu niejawnych testów

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu