Skip to main content
Skip to main content

Skapa en högpresterande kultur

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med funktionen Anställ rätt personer snabbare i fokus

Anställ rätt personer snabbare

Rekrytering i samarbete

Skapa en extraordinär kandidatupplevelse

Ge anställande chefer större möjligheter


Hjälp medarbetarna att lyckas

Förbättra introduktionen av medarbetare

Öka effekten

Skapa viktiga kontakter

Se till att talangen lyckas

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med funktionen Hjälp medarbetarna att lyckas i fokus

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Främja en kultur av förträfflighet i fokus

Främja en kultur av förträfflighet

Underlätta feedback från medarbetare

Skaffa insikter om prestationer

Anpassa prestationsbedömningar


Utveckling med snabbspår

Belöna löpande fortbildning

Anpassa upplevelser efter roll

Professionell utveckling

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Utveckling med snabbspår i fokus

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Effektivisera verksamhet och påverkan i fokus

Effektivisera verksamhet och påverkan

Maximera strategisk påverkan

Centralisera medarbetarprofiler

Minimera risker med regelefterlevnad

Personanalyser

Prova Dynamics 365 for Talent

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent

Chatta med oss

Öppet måndag–fredag
9.00–17.00.

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Låt en Dynamics 365-expert kontakta dig.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN