Gå vidare till huvudinnehållet

Skapa en modern arbetsplats för din moderna personalstyrka

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med funktionen Anställ rätt personer snabbare i fokus

Anställ rätt personer snabbare

Rekrytering i samarbete

Anpassa sökningen efter talanger, rekryterings- och urvalsprocessen och dela enkelt kandidatinformationen med hela rekryteringsteamet via Dynamics 365 for Talent och kraften hos LinkedIn Talent Solutions.

Extraordinär kandidatupplevelse

Var noga med att behandla kandidaterna som viktiga personer från den första kontaktpunkten, under beslutsprocessen och framåt. Använd en lättillgänglig portal som ger vägledning och transparens under samtliga steg.

Ge anställande chefer större möjligheter

Ge de anställande cheferna full kontroll över urvalsprocessen och insyn i kandidaternas profiler, bedömningsverktyg, intervjuarnas tilldelningar, förenklad tidsplanering av intervjuer och mobil feedback.


Hjälp medarbetarna att lyckas

Utveckla introduktionen

Välkomna nyanställda och projektmedarbetare redan innan de börjar med hjälp av anpassade checklistor för introduktion, tydligt definierade processer och tidslinjer som snabbar upp det administrativa arbetet och gör det möjligt att fokusera på att skapa en minnesvärd första dag.

Öka effekten

Ge medarbetarna tydligt definierade roller, ansvarsområden och mål som hjälper dem att fokusera på det som ger verklig effekt med en central plats för resurser.

Skapa viktiga kontakter

Hjälp medarbetarna att snabbt komma i ordning genom att använda arbetsplatskartor, transportalternativ och möjligheter för social samvaro som ger nya medlemmar möjlighet att snabbt komma in i tvärfunktionella team.

Skapa framgång

Följ varje steg av förloppet med tydligt definierade KPI:er och ge möjligheter till feedback. Upprepa enkelt lyckade introduktionsupplevelser med möjligheten att spara guider som mallar för specifika roller.

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med funktionen Hjälp medarbetarna att lyckas i fokus

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Främja en kultur av förträfflighet i fokus

Utveckla och förbättra din talang

Belöna löpande fortbildning

Håll enkelt reda på det medarbetarna åstadkommer, se till att de genomför nödvändiga certifieringar och rekommendera ytterligare utbildning.

Anpassa upplevelser efter roll

Skapa förutsättningar för professionell utveckling med rollanpassade erfarenheter som tydligt beskriver vilka färdigheter och kompetenser som krävs för att avancera och bli befordrad utifrån medarbetarens nuvarande roll.

Professionell utveckling

Ge dina medarbetare större möjligheter att påverka sina karriärvägar genom att underhålla detaljerade profiler och beskriva erfarenheter, färdigheter och kompetenser.


Skapa ett högpresterande team

Underlätta feedback från medarbetare

Ge löpande återkoppling och belöna duktiga medarbetare genom att omvandla prestationer till ett samtal mellan personalen och deras chefer.

Skaffa insikter om prestationer

Visa instrumentpaneler för prestationer i realtid och spåra resultat. Skapa synlighet genom prestationsjournaler, feedback i realtid och målhantering.

Anpassa prestationsbedömningar

Genomför gemensamma prestationsgranskningar med möjlighet att ge feedback om aktiva mål, bedöma rollnivåkompetenser och skapa guider för karriärvägar.

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Utveckling med snabbspår i fokus

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Effektivisera verksamhet och påverkan i fokus

Effektivisera verksamhet och påverkan

Maximera strategisk påverkan

Öka påverkan på verksamheten och skapa en flexibel och högpresterande kultur genom att automatisera rutinmässiga HR-uppgifter som förmåner, kompensation samt tjänstledighet och frånvaro så att ditt team kan fokusera på det strategiska arbetet.

Centralisera medarbetarprofiler

Skapa centraliserade medarbetarprofiler som framhäver färdigheter och erfarenheter – med data från Microsoft Office 365 och LinkedIn – för att få en helhetsbild av personalen.

Minimera risker med regelefterlevnad

Få insyn i den globala organisationen och minimera efterlevnadsriskerna med hjälp av förenklad medarbetarverifiering, logi för arbetstagarna, stöd för lokala föreskrifter och hälso- och säkerhetskrav.

Personanalyser

Skaffa bättre insikter om lämpliga åtgärder för att förbättra personalplaneringen. Gör rapporteringen enklare och omvandla, analysera och visualisera personuppgifter på innehållsrika instrumentpaneler för alla typer av enheter.

Prova Dynamics 365 for Talent

STARTA KOSTNADSFRITT 

Chatta med en säljare

Öppet måndag–fredag
9.00–17.00.

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Låt en Dynamics 365-expert kontakta dig.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN