Gå vidare till huvudinnehållet

Förnya medarbetarnas upplevelse med Dynamics 365 for Talent

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med funktionen Anställ rätt personer snabbare i fokus

Anställ rätt personer snabbare

Rekrytering i samarbete

Koppla ihop rekryterare, anställande chefer och intervjuare, och dela kandidatprofiler och kommunikation med hjälp av Dynamics 365 for Talent med LinkedIn Recruiter.

Locka fler talanger

Skapa en engagerande kandidatupplevelse genom att de sökande kan använda sina LinkedIn-profiler för att söka lediga tjänster och kommunicera via en portal med vägledning och öppenhet under processens alla steg.

Förkorta anställningsprocessen

Locka de bästa kandidaterna genom att publicera jobb på populära marknadsplatser, skapa en karriärwebbplats där du kan annonsera lediga tjänster och använda signaler från Office 365, Azure Active Directory och HR-system för att förbättra den interna rörligheten.

Skapa en bättre anställningsprocess

Ge anställande chefer möjlighet att ta kontroll över urvalsprocessen med insyn i kandidaternas profiler, bedömningsverktyg, rekommendationer genom artificiell intelligens, intervjuarnas tilldelningar, förenklad tidsplanering av intervjuer, mobilfeedback och en omfattande erbjudandehantering.


Hjälp medarbetarna att lyckas

Utveckla introduktionen

Välkomna nyanställda med en personanpassad introduktion och checklistor som förenklar de administrativa uppgifterna och gör deras första arbetsdag till en minnesvärd upplevelse.

Öka effekten

Ge medarbetarna tydligt definierade roller, ansvarsområden och mål som hjälper dem att fokusera på det som ger verklig effekt med en central plats för resurser.

Skapa viktiga kontakter

Hjälp medarbetarna att komma i ordning genom att använda arbetsplatskartor, transportalternativ och möjligheter för social samvaro som ger nya medlemmar möjlighet att snabbt komma in i tvärfunktionella team.

Skapa framgång

Följ förloppet med definierade KPI:er och ge möjligheter till feedback. Upprepa lyckade introduktionsupplevelser genom att spara guider som mallar för specifika roller.

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med funktionen Hjälp medarbetarna att lyckas i fokus

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Främja en kultur av förträfflighet i fokus

Utveckla och förbättra din talang

Belöna löpande fortbildning

Håll reda på det medarbetarna åstadkommer, se till att de genomför nödvändiga certifieringar och rekommendera ytterligare utbildning.

Anpassa upplevelser efter roll

Skapa förutsättningar för professionell utveckling med rollanpassade erfarenheter som beskriver vilka färdigheter och kompetenser som krävs för att avancera och bli befordrad utifrån medarbetarens nuvarande roll.

Ge möjlighet till professionell utveckling

Förse dina medarbetare med verktygen de behöver för att påverka sina karriärvägar genom att underhålla detaljerade profiler och beskriva erfarenheter, färdigheter och kompetenser.


Skapa ett högpresterande team

Underlätta feedback från medarbetare

Ge löpande återkoppling och belöna duktiga medarbetare genom att omvandla prestationer till ett samtal mellan personalen och deras chefer.

Skaffa insikter om prestationer

Visa instrumentpaneler för prestationer i realtid och spåra resultat. Skapa synlighet genom prestationsjournaler, feedback i realtid och målhantering.

Anpassa prestationsbedömningar

Genomför gemensamma prestationsgranskningar med möjlighet att ge feedback om aktiva mål, bedöma rollnivåkompetenser och skapa guider för karriärvägar.

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Utveckling med snabbspår i fokus

Skärmbild av Dynamics 365 for Talent med Effektivisera verksamhet och påverkan i fokus

Effektivisera verksamhet och påverkan

Maximera strategisk påverkan

Öka påverkan på verksamheten och skapa en flexibel och högpresterande kultur genom att automatisera rutinmässiga HR-uppgifter som förmåner, kompensation samt tjänstledighet och frånvaro så att ditt team kan fokusera på det strategiska arbetet.

Centralisera medarbetarprofiler

Skapa centraliserade medarbetarprofiler som framhäver färdigheter och erfarenheter – med data från Microsoft Office 365 och LinkedIn – för att få en helhetsbild av personalen.

Minimera risker med regelefterlevnad

Få insyn i den globala organisationen och minimera efterlevnadsriskerna med hjälp av förenklad medarbetarverifiering, arbetsmiljöarbete, stöd för lokala föreskrifter och hälso- och säkerhetskrav.

Hantera personanalyser

Skaffa bättre insikter om lämpliga åtgärder för att förbättra personalplaneringen. Gör rapporteringen enklare och omvandla, analysera och visualisera personuppgifter på innehållsrika instrumentpaneler för alla typer av enheter.

Ta pulsen på ditt företag

Skapa en bättre miljö för samarbete genom att samla in och mäta medarbetarnas sentiment med hjälp av undersökningsinsikter från Microsoft Forms Pro – som ingår i Dynamics 365 for Talent.

Köp Dynamics 365 for Talent

Kontakta oss 

Chatta med en säljare

Öppet måndag–fredag
9.00–17.00.

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Låt en Dynamics 365-expert kontakta dig.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN