Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Prissättning för Dynamics 365

Visa prisinformationen genom att välja ett affärsområde

  • Customer Data Platform
  • Sales
  • Service
  • Marketing
  • Commerce
  • Supply Chain
  • HR
  • Finance
  • Project Management
  • Small Business
Customer Data Platform
Customer Data Platform Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Insights
Från 13.105,60 kr

Per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice
Från 873,70 kr 2

Per klientorganisation/månad

Customer Data Platform
Customer Data Platform
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Insights
Från 13.105,60 kr

Per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice
Från 873,70 kr 2

Per klientorganisation/månad

1 Subsequent pricing applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

2 Vid köp som fristående app eller ytterligare kapacitet.

Sales
Sales Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Sales Professional
567,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Enterprise
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Premium
1.179,50 kr

Per användare/månad

Microsoft Relationship Sales
1.136,31 kr

Per användare/månad

Sales
Sales
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Sales Professional
567,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Enterprise
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Premium
1.179,50 kr

Per användare/månad

Microsoft Relationship Sales
1.136,31 kr

Per användare/månad

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

Service
Service Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Service Professional
436,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Customer Service Enterprise
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Field Service
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Remote Assist
567,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr 2

Per användare/månad

Virtual Agent for Customer Service
Från 9.610,70 kr

Per klientorganisation/månad

Service
Service
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Service Professional
436,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Customer Service Enterprise
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Field Service
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Remote Assist
567,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr 2

Per användare/månad

Virtual Agent for Customer Service
Från 9.610,70 kr

Per klientorganisation/månad

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

2 Användaren måste vara licensierad för Dynamics 365 Field Service för att få reducerat pris.

Marketing
Marketing Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Marketing
Från 13.105,60 kr

Per klientorganisation/månad

Från 6.552,80 kr 2

Per klientorganisation/månad

Marketing
Marketing
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Marketing
Från 13.105,60 kr

Per klientorganisation/månad

Från 6.552,80 kr 2

Per klientorganisation/månad

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

2 Minst 10 användare av kvalificerande Dynamics 365-app.

Commerce
Commerce Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Commerce
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

Per klientorganisation/månad

Commerce
Commerce
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Commerce
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

Per klientorganisation/månad

1 Subsequent pricing for user-based apps applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

Supply Chain
Supply Chain Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Guides
567,90 kr

Per användare/månad

Supply Chain
Supply Chain
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Guides
567,90 kr

Per användare/månad

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

HR
HR Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Human Resources
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

HR
HR
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Human Resources
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

Finance
Finance Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Finance
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Finance
Finance
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Finance
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

Project Management
Project Management Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Project Operations
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Project Management
Project Management
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Project Operations
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

Small Business
Small Business Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Business Central Essentials
611,60 kr

Per användare/månad

Business Central Premium
873,70 kr

Per användare/månad

Customer Service Professional
436,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Professional
567,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Small Business
Small Business
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Business Central Essentials
611,60 kr

Per användare/månad

Business Central Premium
873,70 kr

Per användare/månad

Customer Service Professional
436,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Professional
567,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Licensieringsguide or contact us.

Prissättning för ideella organisationer

Dynamics 365 kan hjälpa ideella organisationer att skapa ett större engagemang hos donatorer, volontärer och förmånstagare, samt bättre hantera ekonomin och verksamheten.

Dynamics 365-apparna omfattar

Datasäkerhet

SLA för 99,9 procent eller mer drifttid

Microsoft 365-integration

Intelligent teknik

Telefon- och webbsupport