Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Prissättning för Dynamics 365

Visa prisinformationen genom att välja ett affärsområde

  • Customer Data Platform
  • Sales
  • Service
  • Marketing
  • Commerce
  • Supply Chain
  • HR
  • Finance
  • Project Management
  • Small and medium business
Customer Data Platform
Customer Data Platform Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Insights
13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

per klientorganisation/månad

Customer Voice
Från 1.747,40 kr 2

2 000 undersökningssvar per klientorganisation och månad*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Insights
13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

per klientorganisation/månad

Customer Voice
Från 1.747,40 kr 2

2 000 undersökningssvar per klientorganisation och månad*

1 Efterföljande prissättning gäller för alla klientorganisationer i din organisation. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

2 Vid köp som fristående app eller ytterligare kapacitet.

Sales
Sales Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Sales Professional
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Sales Enterprise2
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Sales Premium2
1.179,50 kr

per användare/månad

Microsoft Relationship Sales
1.136,31 kr

per användare/månad

Microsoft Viva Sales3
349,50 kr

per användare/månad

Sales
Sales
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Sales Professional
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Sales Enterprise2
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Sales Premium2
1.179,50 kr

per användare/månad

Microsoft Relationship Sales
1.136,31 kr

per användare/månad

Microsoft Viva Sales3
349,50 kr

per användare/månad

1 Efterföljande prissättning för användarbaserade appar gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Efterföljande prissättning för klientorganisationsbaserade appar gäller för alla klientorganisationer i din organisation. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

2 Omfattar nu Viva försäljning

3 Viva Sales is included in Sales Enterprise and Sales Premium at no extra cost.

Service
Service Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Service Professional
436,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Customer Service Enterprise
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Field Service
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Remote Assist
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr 2

per användare/månad

Service
Service
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Customer Service Professional
436,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Customer Service Enterprise
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Field Service
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Remote Assist
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr 2

per användare/månad

1 Efterföljande prissättning för användarbaserade appar gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Efterföljande prissättning för klientorganisationsbaserade appar gäller för alla klientorganisationer i din organisation. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

2 Användaren måste vara licensierad för Dynamics 365 Field Service för att få reducerat pris.

Marketing
Marketing Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Marketing
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 6.552,80 kr 2

per klientorganisation/månad

Marketing
Marketing
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Marketing
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 6.552,80 kr 2

per klientorganisation/månad

1 Efterföljande prissättning för användarbaserade appar gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Efterföljande prissättning för klientorganisationsbaserade appar gäller för alla klientorganisationer i din organisation. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

2 Minst 10 användare av kvalificerande Dynamics 365-app.

Commerce
Commerce Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Commerce
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

per klientorganisation/månad

Commerce
Commerce
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Commerce
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

per klientorganisation/månad

1 Efterföljande prissättning för användarbaserade appar gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Efterföljande prissättning för klientorganisationsbaserade appar gäller för alla klientorganisationer i din organisation. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

Supply Chain
Supply Chain Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

Guides
567,90 kr

per användare/månad

Intelligent Order Management
Från 2.621,10 kr

per 1 000 orderrader/månad

Supply Chain
Supply Chain
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

Guides
567,90 kr

per användare/månad

Intelligent Order Management
Från 2.621,10 kr

per 1 000 orderrader/månad

1 Efterföljande prissättning gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

HR
HR Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Human Resources
1.048,40 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

HR
HR
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Human Resources
1.048,40 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

1 Efterföljande prissättning gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

Finance
Finance Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Finance
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

Finance
Finance
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Finance
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

1 Efterföljande prissättning gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

Project Management
Project Management Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Project Operations
1.048,40 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

Project Management
Project Management
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Project Operations
1.048,40 kr

per användare/månad

262,10 kr

per användare/månad

1 Efterföljande prissättning gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

Small and medium business
Small and medium business Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Business Central Essentials
Från 611,60 kr

per användare/månad

Business Central Premium
Från 873,70 kr

per användare/månad

Customer Service Professional
436,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Sales Professional
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Small and medium business
Small and medium business
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1 Dynamics 365-app
Business Central Essentials
Från 611,60 kr

per användare/månad

Business Central Premium
Från 873,70 kr

per användare/månad

Customer Service Professional
436,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

Sales Professional
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

per användare/månad

1 Efterföljande prissättning gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Mer information om kvalificerande appar och andra rabatter finns i Licensieringsguide och kontakta oss.

Prissättning för ideella organisationer

Dynamics 365 kan hjälpa ideella organisationer att skapa ett större engagemang hos donatorer, volontärer och förmånstagare, samt bättre hantera ekonomin och verksamheten.

Ingår i alla Dynamics 365-appar

Datasäkerhet

SLA för 99,9 procent eller mer drifttid

Fungerar med Microsoft 365 och LinkedIn

Intelligent teknik

Telefon- och webbsupport