Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Prissättning för Dynamics 365

Visa prisinformationen genom att välja ett affärsområde

Bild på en man som arbetar på en bärbar dator
Bild på en man som arbetar på en bärbar dator
Small and medium business
Small and medium business Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Business Central Essentials
Från 703,30 kr

per användare/månad

Business Central Premium
Från 1.004,70 kr

per användare/månad

Customer Service Professional
502,40 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales Professional
653,10 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Small and medium business
Small and medium business
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Business Central Essentials
Från 703,30 kr

per användare/månad

Business Central Premium
Från 1.004,70 kr

per användare/månad

Customer Service Professional
502,40 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales Professional
653,10 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales
Sales Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Sales Professional
653,10 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales Enterprise2
954,50 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales Premium2
1.356,40 kr

per användare/månad

Microsoft Relationship Sales2
1.136,31 kr

per användare/månad

Microsoft Viva Sales2
401,90 kr

per användare/månad

Sales
Sales
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Sales Professional
653,10 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales Enterprise2
954,50 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Sales Premium2
1.356,40 kr

per användare/månad

Microsoft Relationship Sales2
1.136,31 kr

per användare/månad

Microsoft Viva Sales2
401,90 kr

per användare/månad

Finance
Finance Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Finance
1.808,50 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Finance
Finance
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Finance
1.808,50 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Marketing
Marketing Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Marketing
Från 15.070,80 kr

per klientorganisation/månad

Från 7.535,40 kr 3

per klientorganisation/månad

Marketing
Marketing
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Marketing
Från 15.070,80 kr

per klientorganisation/månad

Från 7.535,40 kr 3

per klientorganisation/månad

Supply Chain
Supply Chain Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.808,50 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Guides
653,10 kr

per användare/månad

Intelligent Order Management
Från 3.014,20 kr

per 1 000 orderrader/månad

Supply Chain
Supply Chain
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.808,50 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Guides
653,10 kr

per användare/månad

Intelligent Order Management
Från 3.014,20 kr

per 1 000 orderrader/månad

Service
Service Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Customer Service Professional
502,40 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Customer Service Enterprise
954,50 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Field Service
954,50 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Remote Assist
653,10 kr

per användare/månad

200,90 kr 4

per användare/månad

Service
Service
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Customer Service Professional
502,40 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Customer Service Enterprise
954,50 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Field Service
954,50 kr

per användare/månad

200,90 kr

per användare/månad

Remote Assist
653,10 kr

per användare/månad

200,90 kr 4

per användare/månad

Project Management
Project Management Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Project Operations
1.205,70 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Project Management
Project Management
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Project Operations
1.205,70 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Human Resources
Human Resources Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Human Resources
1.205,70 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Human Resources
Human Resources
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Human Resources
1.205,70 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Customer Data Platform
Customer Data Platform Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Customer Insights
15.070,80 kr

per klientorganisation/månad

Från 10.047,20 kr

per klientorganisation/månad

Customer Voice
Från 2.009,40 kr 5

2 000 undersökningssvar per klientorganisation och månad*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Customer Insights
15.070,80 kr

per klientorganisation/månad

Från 10.047,20 kr

per klientorganisation/månad

Customer Voice
Från 2.009,40 kr 5

2 000 undersökningssvar per klientorganisation och månad*

Commerce
Commerce Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Commerce
1.808,50 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

per klientorganisation/månad

Commerce
Commerce
Första Dynamics 365-appen Efterföljande kvalificerande1
Dynamics 365-app
Commerce
1.808,50 kr

per användare/månad

301,40 kr

per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

per klientorganisation/månad

1 Efterföljande prissättning gäller bara för personen som är licensierad för den första appen. Om till exempel Person A är licensierad för den första appen, gäller inte efterföljande prissättning för Person B. Efterföljande prissättning för klientorganisationsbaserade appar gäller för alla klientorganisationer i din organisation. En klientorganisation innehåller unikt identifierade domäner, användare, säkerhetsgrupper och licenser. Din organisation kan ha flera klientorganisationer, och en klientorganisation kan innehålla flera Dynamics 365 (online)-miljöer. Om du vill ha mer information om kvalificerande appar och andra rabatter, se Licensieringsguide eller kontakta oss.

2 Viva Sales ingår i Sales Enterprise, Sales Premium och Relationship Sales utan extra kostnad.


3 Minst 10 användare av kvalificerande Dynamics 365-app.


4 Användaren måste vara licensierad för Dynamics 365 Field Service för att få reducerat pris.


5 Vid köp som fristående app eller ytterligare kapacitet.

Prissättning för ideella organisationer

Dynamics 365 kan hjälpa ideella organisationer att skapa ett större engagemang hos donatorer, volontärer och förmånstagare, samt bättre hantera ekonomin och verksamheten.

Ingår i alla Dynamics 365-appar

Datasäkerhet

SLA för 99,9 procent eller mer drifttid

Fungerar med Microsoft 365 och LinkedIn

Intelligent teknik

Telefon- och webbsupport