Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Prissättning för Dynamics 365

Visa prisinformationen genom att välja det affärsområde som du är intresserad av

  • Marketing
  • Sales
  • Customer Service
  • Field Service
  • Finance
  • Operations
  • Commerce
  • Human Resources
Marketing
Marketing Pris för organisationer utan andra Dynamics 365-appar Pris för organisationer med kvalificerande Dynamics 365-app
Marketing
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 6.552,80 kr 1

per klientorganisation/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Marketing
Marketing
Pris för organisationer utan andra Dynamics 365-appar Pris för organisationer med kvalificerande Dynamics 365-app
Marketing
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 6.552,80 kr 1

per klientorganisation/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Sales
Sales Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Sales Professional
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Enterprise
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Premium
1.179,50 kr

per användare/månad

Microsoft Relationship Sales
1.136,31 kr

per användare/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Sales
Sales
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Sales Professional
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Enterprise
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Sales Premium
1.179,50 kr

per användare/månad

Microsoft Relationship Sales
1.136,31 kr

per användare/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Customer Service
Customer Service Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Customer Service Professional
436,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Customer Service Enterprise
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Virtual Agent for Customer Service
Från 9.610,70 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Customer Service
Customer Service
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Customer Service Professional
436,90 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Customer Service Enterprise
830 kr

Per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Virtual Agent for Customer Service
Från 9.610,70 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Field Service
Field Service Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Field Service
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Remote Assist
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr 6

Per användare/månad

Guides
567,90 kr

Per användare/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Field Service
Field Service
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Field Service
830 kr

per användare/månad

174,70 kr

Per användare/månad

Remote Assist
567,90 kr

per användare/månad

174,70 kr 6

Per användare/månad

Guides
567,90 kr

Per användare/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Finance
Finance Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Finance
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Business Central Essentials
611,60 kr

Per användare/månad

Business Central Premium
873,70 kr

Per användare/månad

Finance
Finance
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Finance
1.572,70 kr

per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Business Central Essentials
611,60 kr

Per användare/månad

Business Central Premium
873,70 kr

Per användare/månad

Operations
Operations Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Project Operations
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Business Central Essentials
611,60 kr

Per användare/månad

Business Central Premium
873,70 kr

Per användare/månad

Operations
Operations
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Supply Chain Management
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Project Operations
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Business Central Essentials
611,60 kr

Per användare/månad

Business Central Premium
873,70 kr

Per användare/månad

Commerce
Commerce Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Commerce
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Commerce
Commerce
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Commerce
1.572,70 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Fraud Protection
843,30 kr

Per klientorganisation/månad

Customer Insights
Från 13.105,60 kr

per klientorganisation/månad

Från 8.737 kr

Per klientorganisation/månad

Human Resources
Human Resources Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Human Resources
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Guides
567,90 kr

Per användare/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

Human Resources
Human Resources
Pris för användarens första Dynamics 365-app Pris för användarens efterföljande kvalificerande Dynamics 365-app
Human Resources
1.048,40 kr

Per användare/månad

262,10 kr

Per användare/månad

Guides
567,90 kr

Per användare/månad

Customer Voice 3
873,70 kr 4

2 000 undersökningssvar per klientorganisation/månad.

1 Minst 10 användare av kvalificerande Dynamics 365-app

2 Sales Enterprise (20+ användare), Customer Service Enterprise (20+ användare) eller Marketing

3 Ingår i Sales Enterprise, Customer Service Enterprise, Field Service, Project Service Automation, Marketing och Human Resources. Ytterligare kapacitet kan köpas separat.

4 Vid köp som fristående app eller ytterligare kapacitet.

5 Kan köpas med Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales

6 Användaren måste vara licensierad för Dynamics 365 Field Service för att få reducerat pris

Prissättning för ideella organisationer

Dynamics 365 kan hjälpa ideella organisationer att skapa ett större engagemang hos donatorer, volontärer och förmånstagare, samt bättre hantera ekonomin och verksamheten.

Dynamics 365-apparna omfattar

Datasäkerhet

Serviceavtal med 99,9 procent drifttid

Integration mellan Office 365 och LinkedIn

Intelligent teknik

Telefon- och webbsupport