Gå vidare till huvudinnehållet
En introduktion till C R M-verktyg

En introduktion till CRM-verktyg


Vad är CRM-verktyg?

CRM -verktyg kan användas som stöd för funktioner och processer inom marknadsföring, försäljning och kundservice i ditt företag. Deras syfte är att strukturera och registrera kunddata och vidta åtgärder utifrån dem samt spåra och flytta fram kunderna under inköpsfärdens olika stadier. De kan användas som fristående modulära appar men fungerar bäst när de samordnas på en enda CRM-plattform.

I den här listan med CRM-verktyg får du lära dig vad du kan göra med enskilda typer av CRM-verktyg, vad som är möjligt att göra när de används tillsammans på en gemensam plattform och en sammanfattning av grundläggande och avancerade funktioner för respektive verktyg.


CRM-verktyg för marknadsföring

Med CRM-verktyg för marknadsföring blir det enklare att hitta och vårda leads av hög kvalitet. De kan användas för att automatisera tidsödande marknadsföringsprocesser – som event, e-postkampanjer och betald annonsering – och ge bättre insyn i kundens färd från potentiell kund till lead.

CRM-verktyg för marknadsföring fungerar bäst tillsammans med CRM-verktyg för försäljning på en enhetlig CRM-plattform. På så sätt får de tillgång till samma data som uppdateras automatiskt. Då arbetar alla i organisationen efter samma linje och alla i försäljnings- och marknadsföringsteamen arbetar med korrekt information. Resultatet blir bättre samarbete, fler leads som konverteras och effektivare kundkommunikation.

GRUNDLÄGGANDE

E-postkampanjer med massutskick.

AVANCERAT

Kampanjer i flera kanaler, sociala insikter, personanpassade kampanjer skräddarsydda efter kundens intressen och historik, insikter i kampanjresultat och planering av event.

Fördelar: Riktade marknadsföringskampanjer med skräddarsydd kommunikation, bättre avkastning på marknadsföringsinvesteringen, större engagemang hos kunderna.


CRM-verktyg för försäljning

Försäljningsteam, fältsäljare, innesäljare och säljchefer använder CRM-verktyg för försäljning som stöd under säljcykeln. Med dessa verktyg kan de sammanställa rapporter och analyser samt vidta åtgärder utifrån kunddata som demografi, engagemang och inköpshistorik. Med avancerade CRM-verktyg för försäljning går det dessutom att få rekommendationer på åtgärder och insikter som gör det enklare att hitta, kommunicera med och bygga relation med rätt kunder.

Försäljnings- och marknadsföringsteam som har tillgång till CRM-verktyg på en enhetlig plattform kan anpassa sina kundkommunikationsstrategier i realtid baserat på korrekta data som visar vad som driver och inte driver försäljningen. Genom insyn i kundens färd från början till slut blir det också enklare och effektivare att utforma en övergripande strategi med KPI:er som baseras på samma data.

GRUNDLÄGGANDE

En databas med kunddata.

AVANCERAT

Insikter i realtid samt funktioner för artificiell intelligens och maskininlärning som kan spåra trender, hjälpa säljare och underlätta för säljchefer genom resultatinsikter.

Fördelar: Bättre försäljning och produktivitet, tydligare försäljningspipeline, information som kan ligga till grund för personligare kundkommunikation, automatisering av uppgifter och användbara insikter.


CRM-verktyg för kundtjänst

Med CRM-verktyg för kundtjänst kan du kommunicera med kunderna i olika kanaler. Kommunikationen blir inte bara enklare, med dessa verktyg kan du dessutom registrera och lägga till information om kommunikationen i kundens historik och på så sätt skapa en tydligare bild av kunden. Då kan du ge en bättre kundservice och snabbare lösa kundens problem.

När CRM-verktyg för försäljning och marknadsföring kombineras kan kundtjänsten få en komplett bild av kunden: Hur företaget fick kunden, vad han eller hon köpt och allt som hänt sedan den första transaktionen. All information – från att kunden först visade intresse för en produkt eller tjänst, hela vägen genom inköp och vidare under alla steg utmed kundens färd – är tillgänglig och användbar för framtida kontakter med kunden. Med en enhetlig CRM-plattform blir det inte bara möjligt att ge bättre kundservice utan också göra kunddata tillgängliga och användbara för framtida försäljningsaktiviteter eller serviceärenden.

GRUNDLÄGGANDE

Spåra kundtjänstens interaktioner och samtalsmått.

AVANCERAT

Skapa bättre kundupplevelser, förbättra kundtjänstens KPI:er och effektivisera driften med AI- och ML-underbyggda insikter.

Fördelar: Bättre kundtjänst, nöjdare kunder, högre produktivitet samt effektivare och bättre informerat kundtjänstteam.


CRM-verktyg för fältservice

Med CRM-verktyg för fältservice går det att skapa arbetsorder för servicebesök och det blir enklare för teknikerna att få tillgång till kundinformationen när de är ute på fältet. De här verktygen kan oftast effektivisera lagerhanteringen och göra det möjligt för teknikerna att lägga till anteckningar från servicebesöken i kunddatabasen. Nya innovationer inom IoT-tekniken gör det möjligt för företagen att övervaka sina produkter ute på fältet och signalera om eventuella problem eller ge rekommendationer till underhåll innan kunderna påverkas av dem.

Om CRM-verktyg för fältservice används tillsammans med en enhetlig CRM-plattform kan kundtjänstpersonalen få den detaljerade information de behöver för att schemalägga en tekniker med rätt kompetens och utrustning så att problemet kan åtgärdas vid första besöket. Information om reparationer och rekommendationer läggs till i kundposterna, vilka uppdateras för hela organisationen och är tillgängliga för alla på alla avdelningar. Det innebär att oavsett vem kunden pratar med nästa gång, har den personen den information han eller hon behöver för att ge utmärkt service.

GRUNDLÄGGANDE

Gör det enklare att schemalägga servicebesök och förse tekniker med kunddata ute på fältet.

AVANCERAT

Servicebesöken kan optimeras genom att rätt tekniker med rätt reservdelar bokas in vid rätt tidpunkt. IoT-funktionerna signalerar om potentiella fel redan innan de påverkar kunden och rekommenderar förebyggande underhåll. Med funktionerna för mixad verklighet kan fältteknikern samarbeta med fjärranslutna experter vid komplicerad felsökning.

Fördelar: Lägre kostnader för fältservice, högre vinster, fler avhjälpta fel, större kundnytta och effektivare schemaläggning.


Kom i gång med CRM-verktyg på en enhetlig CRM-plattform

Spara tid och pengar med CRM-verktyg som samverkar på en enhetlig plattform. Upptäck alla CRM-verktyg du kan använda för att skapa lönsamma och långsiktiga relationer med dina kunder.