Przejdź do głównej zawartości

Rozwijaj swoją firmę

Rozszerzaj ofertę rozwiązań, dostarczaj klientom wartościowe narzędzia i rozwijaj działalność dzięki Dynamics 365 Business Central.

Odkryj, co można zrobić za pomocą programu Dostawca rozwiązań w chmurze

Szybsze wprowadzanie innowacji

Tworzenie rozwiązań na zaufanej platformie należącej do najlepszych w branży za pomocą pełnego zestawu technologii.

Docieraj do większego grona klientów

Rozwijaj bazę klientów, poszerzaj działalność i zwiększaj przychód.

Zapewnij swojej firmie dynamiczny rozwój

Uzyskaj dostęp do nowych usług chmurowych, funkcji i rynków.

Posłuchaj wypowiedzi społeczności

Zobacz, jak nasza społeczność firm partnerskich korzysta z narzędzi Business Central do rozszerzania, wdrażania i testowania nowych aplikacji.

Twórz dodatki lub rozwiązania osadzone

Wykorzystaj dogłębną znajomość branży, aby tworzyć, implementować i testować aplikacje na nowoczesnej platformie o bogatej funkcjonalności wyposażonej w proste w użyciu narzędzia obsługujące tworzenie aplikacji. Twórz aplikacje zgodne z przepisami i rozbudowuj rozwiązania, korzystając z aplikacji Dynamics 365, Power Apps i Power Automate, aby zapewnić klientom odpowiednie i zróżnicowane narzędzia.


Rozbudowuj aplikacje i oferuj usługi doradcze

Zarządzaj kompleksowo cyklem życia klienta za pomocą bezpośredniego zaopatrzenia, rozliczania i wsparcia usług chmurowych Microsoft. Odsprzedawaj rozwiązania Business Central i oferuj klientom wartość dodaną, rozszerzając z łatwością funkcje płacowe, bankowości i e-handlu, korzystając z niezawodnych interfejsów API i aplikacji Connect Apps. Stymuluj zapotrzebowanie na rozwiązania pakietowe i usługi doradcze w witrynie AppSource — wszechstronnym sklepie dla użytkowników usług Office 365, Dynamics 365 i Power BI.

Zrób następny krok